Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2011 > Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 29. 6. 2011

ikona souboruKe stažení: Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 10136:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 7. zasedání, konaného mimo schválený harmonogram dne 29. 6. 2011 s rozšířením o bod 2.1 Občanské sdružení Zdraví v pohybu Prostějov, ul. E. Valenty 52 – převzetí závazků městem Prostějovem a s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Žádost o zařazení města Prostějova mezi statutární města
Schváleno usnesení č. 10137:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
záměr města Prostějova na změnu dosavadního postavení a zařazení města Prostějova mezi statutární města.

Schváleno usnesení č. 10138:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova,
a) zpracováním a odesláním žádosti města Prostějova o zařazení města Prostějova mezi statutární města ministru vnitra České republiky,
b) jednáním s poslanci a senátory Parlamentu České republiky o jejich osobní podpoře žádosti města Prostějova v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky.

K bodu 2.1 Občanské sdružení Zdraví v pohybu Prostějov, ul. E. Valenty 52 – převzetí závazků městem Prostějovem
Schváleno usnesení č. 10139:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
závazek, že v případě zániku dlouhodobé výpůjčky schválené Radou města Prostějova 6. 4. 2010 mezi městem Prostějovem a občanským sdružením Zdraví v pohybu Prostějov, ul. E. Valenty 52 převezme město Prostějov případné závazky vzniklé z poskytnuté dotace na rekonstrukci asfaltového hřiště.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                                Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                              místostarosta města Prostějova

Prostějov 29. 6. 2011
Zpracovala: Věra Krejčí, v.r.

Vytvořeno 27.9.2011 13:55:20 | přečteno 324x | Věra Krejčí
load