Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2014 > Usnesení ze 33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení ze 33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 26.6.2014

 

ikona souboruKe stažení: Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova  

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 14149:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 33. zasedání, konaného dne 26.6.2014 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zakladatelská listina společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 14150:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Zakladatelskou listinu obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. dle předloženého návrhu.

K bodu 3. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Víceúčelové hřiště na ul. Anenská
v Prostějově)
Schváleno usnesení č. 14151:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600436000000

350 000

Víceúčelové hřiště na ul. Anenská v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

350 000

Rezerva RMP


II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku, který bude následně předán na základě smlouvy o budoucích darovacích smlouvách Dělnické tělovýchovné jednotě Prostějov, o.s. dle přiloženého návrhu.

K bodu 4. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace a kanalizace
– ulice G. Preissové)
Schváleno usnesení č. 14152:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2321

6121

 

 

0600390000000

470 000

Rekonstrukce komunikace a kanalizace - ulice G. Preisové

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

470 000

Rezerva RMP


K bodu 5. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště Svobody bloky 7, 8, 9, 10, 11)
Schváleno usnesení č. 14153:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600432000000

650 000

Regenerace sídliště Svobody bloky 7,8,9,10,11

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

650 000

Rezerva RMP
Miroslav P i š ť á k, v. r.                                                          Mgr. Jiří P o s p í š i l, v. r.
primátor města Prostějova                                                    1. náměstek primátora

 

 

Prostějov 26.6.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 13.1.2015 7:57:15 | přečteno 399x | Richard Sedlák
load