Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2014 > Usnesení ze 34. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení ze 34. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 29.7.2014

ikona souboruKe stažení: Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva města Prostějova  

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 14154:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 34. zasedání, konaného dne 29.7.2014 s tím, že
- program bude rozšířen o materiál č. 4.11 Rozpočtové opatření kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města,
- z programu bude stažen materiál č. 5.4 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 7631/4
v k.ú. Prostějov,
- diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Revokace části usnesení č. 14141 ze dne 26. 6. 2014 (schválení smlouvy o dílo – Víceúčelové hřiště Anenská) a schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku - Víceúčelové hřiště na ul. Anenská v Prostějově
Schváleno usnesení č. 14155:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. revokaci části usnesení Rady města Prostějova č. 4567 ze dne 25. 6. 2014 a část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14141 ze dne 26. 6. 2014, kdy byla schválena smlouva o dílo na pořízení nového majetku
– Víceúčelové hřiště Anenská, se společností Stavby Krajča s.r.o., Podhradská 315, 763 26 Pozlovice, IČ 283 37 867,
II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku - Víceúčelové hřiště Anenská, se společností SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 262 71 303 , který bude následně předán na základě smlouvy
o budoucích darovacích smlouvách Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, o.s. dle přiloženého návrhu.

K bodu 3. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově“
Schváleno usnesení č. 14156:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově“ ve výši 13 993 506,90 Kč,
2. Smlouvu č. 12115153 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

K bodu 4. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion - VSH, rekonstrukce zázemí
– PD)
Schváleno usnesení č. 14157:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600483000000

50 000

Zimní stadion – víceúčelová sportovní hala, rekonstrukce zázemí (projektová dokumentace)


- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

50 000

Rezerva RMP


K bodu 4. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bikrosová dráha v areálu velodromu, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 14158:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600448000000

150 000

Bikrosová dráha v areálu velodromu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

150 000

Rezerva RMP


II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Bikrosová dráha v areálu velodromu se zhotovitelem Dobeš – Stavby s.r.o., se sídlem Drysice č. p. 109, IČ 292 27 682, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

K bodu 4. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Hřbitov Vrahovice – kolumbárium a urnové hroby)
Schváleno usnesení č. 14159:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600399000000

500 000

Hřbitov Vrahovice – kolumbárium a urnové hroby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

500 000

Rezerva RMP


II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Hřbitov Vrahovice – kolumbárium
a urnové hroby“ se zhotovitelem JAMASTAV MORAVIA s. r. o., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČ 015 86 548, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

K bodu 4. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fotbalová hřiště u Sportcentra – ulice Olympijská)
Schváleno usnesení č. 14160:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

 

0600418000000

280 000

Fotbalová hřiště u Sportcentra – ulice Olympijská, zabezpečení objektů a nový chodník

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

280 000

Rezerva RMP


 


K bodu 4. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník ulice Kotěrova)
Schváleno usnesení č. 14161:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600485000000

60 000

Chodník ulice Kotěrova – povolení a realizace stavby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

60 000

Rezerva RMP

K bodu 4. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ E. Valenty zbudování hygienických kabinek)
Schváleno usnesení č. 14162:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600473000000

200 000

ZŠ E. Valenty zbudování hygienických kabinek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

200 000

Rezerva RMP

K bodu 4. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Melantrichova - TUV sociální zařízení)
Schváleno usnesení č. 14163:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

 

 

0600474000000

150 000

ZŠ Melantrichova - TUV sociální zařízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

150 000

Rezerva RMP

K bodu 4. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace Kolářovy sady – úprava mlýnského náhonu, Prostějov)
Schváleno usnesení č. 14164:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2334

6121

 

1

0600274000000

460 000

Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

460 000

FRR


 


K bodu 4. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka Dolní – Okružní)
Schváleno usnesení č. 14165:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

 

 

06000392000000

210 000

Křižovatka Dolní – Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

210 000

Rezerva RMP

K bodu 4.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka Okružní)
Schváleno usnesení č. 14166:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2219

6121

 

 

0600407000000

2 100 000

Cyklistická stezka Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

2 100 000

Rezerva RMP


II. smlouvu o dílo na pořízení nového majetku – na zhotovení nové stavby „Cyklistická stezka Okružní
se zhotovitelem SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 262 71 303, jehož nabídka byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvhodnější, a to dle předloženého návrhu.

K bodu 4.11 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 14167:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

003412

6122

 

 

0500000000000

630.289

zvýšení pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení; pořízení turniketového systému pro VSH – Zimní stadion

0050

003412

5139

 

 

0500000000000

30.250

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; nákup vstupenek pro VSH – Zimní stadion

0050

003412

6122

 

 

0500000000000

252.525

zvýšení pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení; pořízení komponentů videorežie pro velkoplošnou obrazovku ve VSH – Zimním stadionu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

006409

5901

 

 

0700000707100

913.064

Rezerva RMP

K bodu 5.1 Schválení výkupu pozemku p.č. 7518/5 v k.ú. Prostějov v ulici Říční a rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 14168:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemku p.č. 7518/5 – orná půda o výměře 397 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem 138.950 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

138.950

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 7518/5 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

138.950

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 5.3 Schválení výkupu částí pozemků p.č. 369/1 a p.č. 369/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova,
a rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 14169:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výkup částí pozemků p.č. 369/1 – orná půda o celkové výměře cca 633 m2 a p.č. 369/2 – orná půda o celkové výměře cca 364 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Čechovice
u Prostějova, od spoluvlastníků těchto pozemků, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 za část pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 225 m2 a ve výši 300 Kč/m2 za části pozemku p.č. 369/1 o výměře cca 408 m2 a části pozemku p.č. 369/2
o výměře cca 364 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, tj. celkem cca 276.600 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy vybuduje na převáděné části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova komunikaci mezi ulicí Luční a ulicí Plumlovská; v případě nesplnění této podmínky mají prodávající právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit,
c) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

 

1

0500000000000

276.600

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 369/1 a p.č. 369/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

 

1

0700000000000

276.600

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvojeMiroslav P i š ť á k                                                    Mgr. Jiří P o s p í š i l
primátor města Prostějova                                   1. náměstek primátora
                   

Prostějov 29.7. 2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 9.1.2015 9:53:06 | přečteno 464x | Věra Krejčí
load