Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2016 > 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 4.4.2016

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova: ikona souboru14 ZM 04 04 2016 mim zápis pro internet

Odkaz na video ze 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova


Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova:
konaného dne 4.4. 2016 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16057:

Zastupitelstvo města Prostějova r e v o k u j e

usnesení č. 16056 z 13. zasedání ze dne 15.2.2016 s tím, že body 21.2.2 - 21.2.7 budou projednány na zasedání zastupitelstva dne 11.4.2016.

Schváleno usnesení č. 16058:

Zastupitelstvo města Prostějova s c h v a l u j e

program svého 14. zasedání, konaného dne 4.4.2016, uvedený na pozvánce s tím, že

- z programu je stažen bod 3. Dotazy, připomínky a podněty

- diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Delegování zástupců statutárního města Prostějova na valné hromady obchodních společností

Schváleno usnesení č. 16059:

Zastupitelstvo města Prostějova

1.  r e v o k u j e

své usnesení č. 16009 ze dne 15. 2. 2016,

2.1  d e l e g u j e

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČO: 494 51 723, konanou dne 7. 4. 2016 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města, a v případě její neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova,

2.2  p o v ě ř u j e

delegovaného zástupce, aby na valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. hlasoval pro volbu  Ing. Dušana Opletala, zástupce akcionáře města Konice, členem dozorčí rady této obchodní společnosti,

3.  d e l e g u j e

v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce akcionáře statutárního města Prostějova na valné hromady (řádné i náhradní) obchodních společností, a to na období odpovídající funkčnímu období tohoto Zastupitelstva města Prostějova, takto:

a) Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČO: 494 51 723, RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města, a v případě její neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky,

b) .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 262 241 78, Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátorky, a v případě jeho neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky,

c) FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23, IČ: 463 45 850, RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města, a v případě její neúčasti PaedDr. Jaroslava Šlambora, uvolněného člena rady.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 4.4.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 12.4.2016 8:08:44 | přečteno 413x | Anna Kajlíková
load