Úvodní strana > Samospráva > Zdravé město Prostějov a místní Agenda 21

Zdravé město Prostějov a místní Agenda 21

Hlavní aktivity realizované v roce 2022 - 2023

Kampaně:

Den Země, Dny zdraví, Evropský týden mobility – Den bez aut, Dny bez úrazu, Svátek seniorů, Aktivní senior

  • zapojování veřejnosti do rozvoje města – Územní plán, revitalizace sídlišť,...

  • propagace a medializace realizovaných aktivit

  • aktivizace obyvatel a systémové řešení problémů, zaměření na udržitelný rozvoj

  • prezentace města na celostátních akcích (příklady dobré praxe)

  • další akce probíhají za podpory (např. propagace, medializace, materiální a personální podpora) organizace Zdravého města

Další akce probíhají ve spolupráci s partnery Zdravého města.


Hlavní realizované aktivity:

Kampaně:

Den Země

Dny zdraví

Evropský týden mobility

Dny bez úrazu

Svátek seniorů

Aktivní senior

Žijí mezi námi

  • zapojování veřejnosti do rozvoje města – Územní plán, revitalizace sídlišť,...

  • propagace a medializace realizovaných aktivit

  • aktivizace obyvatel a systémové řešení problémů, zaměření na udržitelný rozvoj

  • prezentace města na celostátních akcích (příklady dobré praxe)

  • další akce probíhají za podpory (např. propagace, medializace, materiální a personální podpora) organizace Zdravého města

load