Branná soutěž pro seniory

V úterý 15. září 2015 proběhla v Kolářových sadech vědomostně-dovednostní soutěž pro seniory. Celkem se sešlo 36 soutěžících (27 žen a 9 mužů). Tito vytvořili dvanáct družstev a okolo desáté hodiny vyšli plnit patnáct úkolů. Na prvním stanovišti je čekala disciplína, uzamykání jízdního kola do bezpečnostního stojanu. Na druhém stanovišti si zastříleli na laserové střelnici pod dohledem strážníků. Na třetím a čtvrtém stanovišti státní policisté připravili test z dopravních předpisů a osobní bezpečnosti. Na pátém a šestém stanovišti se senioři setkali s hasiči. Jeden z úkolů zněl, vybrat věci, které patří do evakuačního zavazadla a samozřejmě nechyběly ani otázky z požární ochrany. Pracovníci ČSOP IRIS obsadili sedmé a osmé stanoviště. Úkolem seniorů bylo vyhledat na mapě chráněná území Prostějovska a poznávání přírodnin. Na devátém stanovišti, čekala soutěžící křížovka ze zdravovědy. Na desátém si vyzkoušeli poskytování první pomoci. Na správnost dohlíželi studentky a učitelé Střední zdravotnické školy. Posledních pět stanovišť měla v režii Městská knihovna společně se studenty gymnázia J. Wolkera. Účastnici zde plnili rozmanité disciplíny, například práce s počítačem, trénink paměti, vyhledávání v encyklopedii a další.

Hodinu po poledni byla soutěž ukončena předáním cen z rukou náměstkyně Ivany Hemerkové. Vítězné družstvo získalo hlavní cenu, poukaz na vyhlídkový let sportovním letadlem věnovaný AEROKLUBEM Josefa Františka. Na prvních třech místech věnovány poháry, diplomy, poukaz do lékárny a knihy. Žádný ze soutěžících neodešel s prázdnou. Na každého čekal dárek v podobě stolního kalendáře pro seniory a nákupní tašky s reflexním doplňkem. Nechyběla ani cena útěchy pro družstvo na posledním místě, tu předali policisté.

Výsledky: 1. místo Jana Červenková, Milan Adam, Antonín Dušek
2. místo Jarmila Kršňáková, Jarmila Vojáčková, Stanislav Vojáček
3.místo Karla Chytilová, Zdeněk Chytil, Petr Kunc


Všichni soutěžící byli skvělí a dokázali, že věk není překážkou. Za odvahu a odhodlání, s kterým přišli, jim rozhodně patří obdiv a uznání. Po celé dopoledne panovala dobrá nálada. Věříme, že v následujícím ročníku se opět setkáme.
Touto cestou děkujeme i vedoucímu prostějovské hvězdárny panu Trutnovskému, Lence Sehnalové – lektorce Nordic Walking za doprovodný program a v neposlední řadě i řediteli základní školy Jana Železného, panu Krchňavému za poskytnutí materiálního vybavení.

dscn7312.jpg dscn7317.jpg dscn7325.jpg dscn7369.jpg dscn7376.jpg dscn7381.jpg dscn7384.jpg dscn7395.jpg dscn7422.jpgdscn7452.jpgdscn7511.jpg 

ZVEME VÁS NA SOUTĚŽ – ikona souboru„AKTIVNÍ SENIOR“

Jedná se o vědomostně-dovednostní soutěž tříčlenných družstev, kterou připravila městská policie společně s prostějovskou knihovnou, ve spolupráci s dalšími partnery Zdravého města, pod záštitou statutárního města Prostějova.

Soutěžící se setkají se strážníky, policisty, hasiči, se studenty Střední zdravotnické školy, s pracovníky ČSOP RS Iris Prostějov a samozřejmě i se zástupci prostějovské knihovny. Některé úkoly přichystali i žáci a studenti prostějovských škol.

Doprovodný program zajištěn. Prostějovská hvězdárna připravila pro soutěžící pestrou nabídku v podobě pozorování slunce a přednášky o hvězdách. Účastníci budou mít možnost si vyzkoušet chůzi se severskými holemi pod dohledem zkušené lektorky Lenky Sehnalové.

Soutěž je určena pro tříčlenná družstva, která si mezi sebou senioři utvoří, je tedy třeba již při podání přihlášky v knihovně mít sestaveno družstvo. Samozřejmě i jednotlivci mají šanci, družstvo z nich bude následně utvořeno.

Co soutěžící čeká?
Plnění patnácti úkolů. Všechny disciplíny uzpůsobeny věku. Z velké části se jedná o znalosti z daných oborů, jako například základy první pomoci, dopravní předpisy, poznávání přírodnin, chráněná a zajímavá místa na Prostějovsku, požární ochrana, obecné znalost památek našeho města a další. V žádném případě není na místě obava z nezvládnutí, neboť jde vesměs o týmovou práci a o získání nových informací. Záměrem a cílem této akce je vytvořit příjemnou atmosféru pro soutěžící s možností získat hezké ceny.

Kdy se akce koná?
úterý 15. září

Sraz účastníků a vyzvednutí soutěžních kartiček na stanovišti „START“ u hvězdárny bude probíhat od 9.00 do 9.45 h, předpokládaný začátek soutěže je pak stanoven na 10.00 hodin. Vhodné je mít sportovní oblečení.

Kde?
V Kolářových sadech v okolí hvězdárny

Kdo má možnost se přihlásit?
Ženy i muži, kteří v letošním roce dosáhnou věku 60 let a starší.

Kde se přihlásit?
Přihlášky přijímá Městská knihovna Prostějov, Skálovo nám. č. 6
do 5. září 2015

Družstva, která se umístí na prvních třech místech,
obdrží diplom, pohár a věcné ceny
v podobě poukázky do lékárny.


Všichni soutěžících obdrží nákupní tašku s reflexním doplňkem a další drobné ceny.


Pro všechny je také zajištěno občerstvení.

Vítězné družstvo vyhraje
vyhlídkový let motorovým letadlem,
věnovaný Aeroklubem Josefa Františka Prostějov.Vytvořeno 16.9.2015 13:15:26 | přečteno 776x | PaedDr. Alena Dvořáková
load