Počítače pomáhají hendikepovaným dětem ve výuce

FOTO tablety od NADACE AGEL pomáhají žákům ve výuce

Už několik dnů si zdravotně postižení žáci speciální školy v Prostějově užívají interaktivní  a zábavnější formu vzdělávání. NADACE AGEL škole přispěla částkou 50 tisíc korun na nákup iPadů, které poslouží hendikepovaným dětem k procvičování čtení, psaní, počtů i dalších dovedností.

Hendikepovaným žákům jde učení lépe díky tabletům od NADACE AGEL

Nové iPady poslouží žákům základní speciální školy Tetín 7, která funguje při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Komenského 10 v Prostějově. Zdejšími žáky jsou děti se zdravotním postižením - ať už mentálním, řečovým, zrakovým či kombinovaným, ve všech stupních. „Jako jediný tablet na trhu nabízí iPad široké možnosti i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci zvládají jeho obsluhu i bez dalších kompenzačních pomůcek zcela samostatně. Nemluvě pak o atraktivitě. Tyto přístroje jednoznačně žáky lákají a motivují,“ říká ředitel školy s tím, že iPady škola využívá v hodinách čtení, psaní, matematiky, řečové výchovy či rozumové a smyslové výchovy.

NADACE AGEL přispěla škole na nákup iPadů částkou 50 tisíc korun, čímž se pokryjí potřeby téměř poloviny tříd. Aktuálně školu navštěvuje 46 žáků, kteří si pomocí těchto interaktivních přístrojů budou moci procvičovat jemnou motoriku, myšlení, řeč, sluch i zrak.

„Moderní technologie mají v novodobém vzdělávání jednoznačně své místo, zejména pak ve vzdělávání žáků se speciálními potřebami, pro které jsou tyto technologie uzpůsobeny. Jsem velmi ráda, že jsme mohli žádosti speciální školy v Prostějově vyhovět a podpořit zdejší žáky finančním příspěvkem na nákup potřebných iPadů,“ říká výkonná ředitelka nadace.

NADACE AGEL sídlí v Prostějově a fyzickým a právnickým osobám pomáhá od roku 2011. Během loňského roku rozdala téměř 2,6 miliónu korun a podpořila celkem 116 žadatelů. Více informací, včetně formuláře žádosti o nadační příspěvek, najdou zájemci na webu nadace.agel.cz


Vytvořeno 26.1.2016 14:58:21 | přečteno 453x | PaedDr. Alena Dvořáková
load