Týden udržitelnosti

Udržitelný rozvoj

Jde o celoevropskou iniciativu propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které se udržitelnému rozvoji věnují. Poprvé proběhne v týdnu od 30. května do 5. června 2015 jako souhrn konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit po celém území ČR, potažmo Evropy. Zapojit se může každý!

Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě.
Je postaven na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři.
Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“.
Podle českého zákona o životním prostředí je jím „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Přehled akcí pořádaných v průběhu Týdne udržitelnosti naleznete na webových stránkách http://tydenudrzitelnosti.cz.

Vytvořeno 20.4.2015 1:30:00 | přečteno 855x | PaedDr. Alena Dvořáková
load