ZM a akce partnerů 2010

Městská knihovna jako partner Zdravého města Prostějov v roce 2009

Ve druhé polovině roku 2009 se díky financím získaným z projektu Zdravé město Prostějov podařilo v městské knihovně zorganizovat několik akcí určených především pro seniory. Všechny byly velmi úspěšné. Soudíme tak podle ohlasů účastníků i veřejnosti. Některé akce (Tvořivá knihovna, Milionář) budou pokračovat i v první pololetí roku 2010 a pokud se nám podaří je finančně zajistit, tak i nadále.

Z prostředků Zdravého města byl nakoupen zejména materiál potřebný pro výrobu dekorací v pravidelně konané Tvořivé knihovně, dále materiál nutný pro uskutečnění výstavy fotografií Fotíme s knihovnou (Městská knihovna Prostějov a její čtenářka Vendula Burgrová se stala vítězem této celostátní akce, výstava nyní bude putovat po dalších knihovnách Prostějovska, které o ni projevily také zájem), technické zabezpečení (flash disky, paměťová média atd.) pro zajištění zábavné vědomostní soutěže Milionář, drobné odměny pro vítěze a malé občerstvení pro účastníky akcí.

V pravidelném „workshopu“ Tvořivá knihovna, který se koná každé poslední úterý v měsíci, jsme vyráběli podzimní dekorace, růžičky z podzimního listí, adventní věnce a vánoční koule. Tvořivá knihovna bude pokračovat i v letošním roce.

Také „knihovní verze“ oblíbené vědomostní soutěže Milionář se těšila zájmu účastníků. Nejstarší soutěžící – p. Mazalová, měla velkou radost z toho, že se dostala až do finále. Další 2 kola soutěže se uskuteční v letošním roce.


Škola plná pohybu - ZŠ Dr. Horáka

Škola plná pohybu je Školní vzdělávací program ZŠ Dr. Horáka a zdárně se naplňuje. Jedním z důkazů je i akce s názvem Běží celá škola, která se letos uskutečnila již pošesté a pravidelně probíhá 22. dubna na Den Země. S ní jsou spojeny i další aktivity vážící se k tomuto svátku, jako je výsadba zeleně, úklid areálu a okolí školy či vycházky do přírody.
Vše probíhá pod heslem Zdravé město – Zdravá škola – Naše škola a zapojují se všichni žáci i učitelé.
Letošní běh zahájil spolu s ředitelem školy i politik Zdravého města Vlastimil Uchytil, který celou akci podpořil nejen slovy, ale i názorným příkladem. Po něm vyběhlo na trasu dlouhou 580 metrů postupně 437 žáků se svými učiteli. Jakmile zazněl povel „start“, vypukl závod o nejrychlejšího chlapce a dívku třídy, měřily se časy, zapisovali se vítězové a přebíraly se drobné odměny.                       Nejcennější odměnou byl Pohár ředitele školy o nejrychlejšího žáka školy, který získal Tomáš Palacký z 9.A. V letošním roce jsme společně uběhli 252 kilometrů, což je určitě úctyhodný výkon. Je to výzva pro všechny zúčastněné. "Je možné jej překonat?" "Určitě,"shodují se všichni na této škole.


IRIS - ČSOP

Zelená stezka - Zlatý list - 29. 4. 2010

Ve čtvrtek 29. dubna se konalo v biokoridoru Hloučela místní kolo Zelené stezky – Zlatý list. Asi 150 žáků z 15 škol soutěžilo ve dvou kategoriích:
* mladší kategorie do 6. třídy
* starší kategorie od 7. do 9. třídy.
Za každou školu soutěžilo šestičlenné družstvo, které bylo rozděleno na dvě hlídky. Každá hlídka běžela zvlášť, plnila úkoly a výsledkem byl průměr všech získaných bodů.

Děti čekaly lehké i nelehké otázky na celkem osmi stanovištích. Mezi nejtěžší stanoviště patřila Meteorologie, Bezobratlí a Neživá příroda. Dětem se líbilo poznávání rostlin na stanovišti Botanika i paroží a šišky na stanovišti Ekosystém les.
Kromě prověření vědomostí se děti dozvěděly mnoho nového. Novinkou bylo bodování praktické ochrany přírody. Účastníci museli dokázat, jak během roku pomáhají oni i jejich škola přírodě a životnímu prostředí.
Výherci z každé kategorie postupují do krajského kola v Olomouci.

- bližší informace


ADRENALINSPORT KLUB

„Sportem proti drogám“ - „Sportovní den na kolečkách“

1. 5. 2010 a 18. 9. 2010
nad závodem přebral záštitu starosta města Ing. Jan Tesař

Sportovní den na kolečkách pro všechny věkové kategorie, hledání nových talentů.

Startovní čísla - každý závodník obdrží při prezentaci startovní číslo. Startovní skupiny

Ceny pro vítěze - pohár, věcné ceny, diplom.

Občerstvení - během závodu zajišťuje pořadatel občerstvení ve formě nealko nápoje.

Brusle - dovoleny všechny typy bruslí, včetně inline bruslí a klasických kolečkových bruslí se dvěma kolečky na dvou nápravách.

Chrániče - závodnici jsou povinni mít během závodu na přilbu (stačí i cyklistická). Doporučujeme použít chrániče zápěstí, loktů a kolen.

Pojištění -organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před a během závodů.

Diskvalifikace - závodníci budou diskvalifikování kvůli následujícím přestupkům:

  • jízda bez přilby
  • účast v závodě pod cizím jménem
  • jízda bez správně umístěného startovního čísla
  • výměna startovního čísla
  • nesportovní chování
  • odstartování v nesprávné startovní skupině
  • užití cizí pomoci


Doprovodný program: stánek Městské policie, stánek První pomoci, sedmimílové boty, jízda na čtyřkolkách, za příznivého počasí start balónu

www.adrenalinsport.cz


Nemocnice Prostějov - Středomoravská nemocniční, Člen skupiny AGEL

STŘEVOTOUR
12. 10. - 14. 10. 2010

Maketa lidského tlustého střeva dorazila do města Prostějova. Občané měli možnost nahlédnout do lidského těla a uvědomit si, jak se svým tělem zacházet.

Vytvořeno 4.7.2014 11:11:46 | přečteno 730x | Richard Sedlák
load