ZM a akce partnerů 2011

MŠ a ZŠ Jana Železného, Prostějov

ZŠ Jana Železného, Prostějov je ve školním roce 2010/2011 zapojena do dvouletého mezinárodního projektu „Globální rozvojové vzdělávání“.

Garantem je ARPOK – agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje.
Koordinátorka školy pro multikulturní výchovu se začátkem října zúčastnila spolu s ostatními čtyřmi zástupci vybraných škol z ČR a dvěma lektory z Arpoku mezinárodní konference, která se konala v anglickém Leedsu. Dalšími účastníky byli zástupci z Brazílie, Rakouska,Velké Británie a afrického Beninu. Celá akce byla financována ze sociálních fondů EU.

Cílem mezinárodního jednání bylo zaměření se na zvyšování povědomí o globálním rozvojovém vzdělávání.

GRV je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, enviromentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů /např. chudoba, lidská práva, dětská práva, humanitární pomoc, diskriminace, negramotnost atd./.

Při pracovních setkáních docházelo mezi účastníky k výměně kontaktů – adres, e-mailů i telefonů, které jsou příslibem další spolupráce mezi školami v oblasti multikulturní výchovy.

Tento projekt navazuje na den projektové multikulturní výchovy a výchovy demokratického občana a pochopení etnické skupiny Rómů, který proběhl dne 15. března 2010 na MŠ a ZŠ Jana Železného Prostějov. Ta žije spolu s námi Čechy, Moravany, Slezany i ostatními obyvateli na území naší republiky. Projekt „Rómové“ podpořilo Zdravé město Prostějov. 


Nemocnice Prostějov - Středomoravská nemocniční, Člen skupiny AGEL

Politička Zdravého města RNDr. Alena Rašková a zástupci nemocnice Prostějov navázali a začali rozvíjet významnou spolupráci. Jedná se především o akce osvětového a preventivního charakteru. Velký důraz kladou všichni organizátoři především na komunikaci s obyvateli města a prevenci ochrany zdraví.


Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

významným partnerem zdravého města je zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, která se významně podílí na aktivitách ZM. Jedná se především o zdravotní kampaně, osvětové a vzdělávací akce. Mezi nejvýznamnější patří účast na kampani Jarní dny zdraví a zajištění Mobilního zdravotně preventivního centra - kamion. 


Městská policie Prostějov daruje krev

Světový den dárců krve 14. 6. 2011


Oblastní spolek ČČK Prostějov

Český červený kříž se již tradičně podílí na akcích Zdravého města. Velmi důležita je organizace různých konferencí pro odborníky i veřejnost, dále organizování dárců krve.


Podané ruce , o.s.

CANISTERAPIE

Za krásného počasí proběhla dne 16.9.2011 v Centru sociálních služeb Prostějov, pod záštitou místostarostky města Prostějova paní RNDr. Aleny Raškové a projektu Zdravé město Prostějov, zdařilá canisterapeutická akce „Pes pomocník a kamarád“.

Tři sehrané canisterapeutické týmy z organizace Podané ruce, o.s. předvedly všem přítomným praktické ukázky léčebné canisterapie. Senioři, handicapovaní, maminky s dětmi z Mateřského centra Cipísek i všichni milovníci čtyřnohých kamarádů měli možnost si osobně vyzkoušet pozitivní působení psa na psychiku člověka. Se zaujetím pozorovali ukázky polohování, vyzkoušeli si různé povely, vodili pejsky na vodítku a s radostí jim podávali pamlsky.

Úsměvy ve tvářích všech zúčastněných vypovídaly o tom, že se akce líbila a byla pro mnohé obohacujícímzážitkem.                                                                                

Za canisterapeutický tým Podané ruce,o.s. Bc. Ivana Mikulcová


Městská knihovna Prostějov

Audiobook – První zvuková kniha Městské knihovny Prostějov

 

Jednomyslné schválení tohoto projektu Radou města Prostějova napovídá o jeho považované důležitosti. I v letošním roce 2011 jsme připraveni v projektu pokračovat. Zájem zejména z řad studentů je neutuchající a velký zájem o již hotové CD napovídá, že projet se setkává s velkým úspěchem.


IRIS -  ČSOP

Český svaz ochránců přírody – Regionální sdružení Iris ve spolupráci s 
Okrašlovacím spolkem města Prostějova a Zdravým městem Prostějov uspořádal v průběhu prvího pololetí roku 2011 Den Země, Den životního prostředí, Den stromů a mnoho dalších osvětových, vzdělávacích akcí ve spolupráci se Zdravým městem.   


Oblastní spolek ČČK Prostějov

3. 10. 2011 

Dárcovství krve je významnou aktivitou každého člověka, který má možnost a chuť darovat krev. Naše společnost si váží každého dárce nejvzácnější tekutiny.

  • pozvánka

Sportovní klub cyklistů Prostějov

Evropský týden mobility – 23. 9. 2011

V pátek 23. 9. uspořádal oddíl SKC Prostějov ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov první ročník „závodu na jedno kolo“ pro žáky a příchozí na prostějovském velodromu.

Na startu se vystřídalo na kole i na bruslích asi 47 závodníků celkem v šesti kategoriích. Nejrychlejšími účastníky v jednotlivých kategoriích byli: V. Vačkář (37,3 sec.) ze ZŠ J. Železného mezi chlapci do 3.třídy, P. Entner (34,1 sec.) ze ZŠ Kolárova mezi chlapci do 6. tř. a A. Kuželová (40,5 sec.) ze ZŠ J. Železného mezi dívkami do 6. tř. a nejrychlejším z neregistrovaných vůbec byl M. Navrátil (29,3 sec.) ze ZŠ Kolárova .

Na závěr dopoledního klání pak všichni účastníci slavnostně objeli na jakémkoliv „dopravním prostředku na vlastní pohon“ za doprovodu městské policie na náměstí T.G.Masaryka, kde průjezdem symbolicky ukončili tuto akci v rámci Evropského týdne mobility. Přejme si, aby v budoucnu přibylo v našem cyklistickém městě více takovýchto zdařilých akcí.

Jak se sedí v křesle pana starosty?

Příjemnou prohlídku radnice v Prostějově prožili v úterý 26.října žáci 7.B Základní školy Jana Železného. O historii, uměleckých krásách a jiných zajímavostech jim povídala PaedDr. Alena Dvořáková.

Žáci se podívali, kde se nachází a jak vypadá kancelář pana starosty. Prohlédli si většinu důležitých místností a salonků. Dětem se radnice velmi líbila. Téměř hodinovou exkurzi žáci nadšeně popisovali ve svých krátkých ohlédnutích. Barča napsala: „ Na radnici jsme navštívili mnoho místností, jako třeba červený a zelený salonek. Nejvíce se mi líbila obřadní síň s lavicemi, do kterých bych se vešla třikrát, s krásnými lustry, pozlaceným stropem a dřevěným obložením. Mohli jsme si také vyzkoušet jaké to je sedět v pohodlných křeslech starosty a místostarostů.“ „Mně se líbil 100 let starý koberec a zasedací místnost s kolébkou pro vítání občánků“, napsala Julie. Podle Dominika je na radnici pěkný nábytek a líbili se mu i znaky cechů. Prohlídku pěkně shrnul Michal: „Prostě naše radnice je nejkrásnější.“

Jediným místem, kam se žáci nepodívali, byla radniční věž, která není pro velké množství návštěvníků přístupná z důvodu úprav. Jak Dominika D. napsala: „Škoda, že jsme nemohli jít úplně nahoru. Tak snad příště.“

GLOBAL CURRICULUM


Prostějov - policisté zvou majitele vozidel s tónovanými skly, aby si přišli zdarma změřit propustnost skel

Vytvořeno 4.7.2014 11:31:27 | přečteno 792x | Richard Sedlák
load