ZM a akce partnerů 2017

den se složkami IZS

Restaurant Day 27 5


Preventivní vyšetření ledvin nabídne Nemocnice Prostějov zájemcům zdarma

„Onemocnění ledvin se u řady lidí nijak neprojevuje a dlouhou dobu nepůsobí obtíže. Čtvrtina pacientů, kteří jsou odkázáni na dialýzu, zpozoruje potíže až v momentě, kdy již dojde k selhání ledvin. K preventivním vyšetřením proto zveme a vyzýváme skutečně všechny zájemce, bez ohledu na jejich zdravotní stav," říká MUDr. Eva Rozmánková, primářka hemodialyzačního oddělení Nemocnice Prostějov s tím, že včasná diagnóza onemocnění ledvin může pomoci vyhnout se dialýze nebo alespoň dialyzační léčbu oddálit. 

Diagnostika ledvinových obtíží přitom není nijak výrazně nepříjemná. „V rámci Dne ledvin budeme příchozím nabízet především základní vyšetření k posouzení rizika onemocnění ledvin, tedy měření BMI či měření krevního tlaku,“ jmenuje MUDr. Eva Rozmánková a dodává, že v případě zjištění nálezu budou mít lidé možnost se ihned objednat k dalšímu odbornému vyšetření. Mimo to zahrne Den ledvin i prodej potravinových doplňků a konzultace s odborníky, a to jak ohledně vlastních obtíží, tak třeba i ohledně obtíží blízkých osob, které se konzultaci s lékařem například ze strachu vyhýbají.

Smyslem Dne ledvin, který již jedenáctým rokem vyhlašuje Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost, je prevence vzniku onemocnění ledvin, případně jejich včasný záchyt. „Pokud mají lidé jakékoliv podezření na onemocnění ledvin, například mají nezvykle zbarvenou či zpěněnou moč, močí málo nebo naopak velmi často, mají problémy se zadržováním tekutin v těle nebo bolest v bederní oblasti, ať se určitě přijdou nechat prohlédnout,“ vyzývá primářka Rozmánková.

Den ledvin v Nemocnici Prostějov proběhne konkrétně v nefrologické ambulanci oddělení hemodialýzy, a to v pátek 17. března od 7.00 do 12.00 hodin. Zváni jsou všichni lidé, kteří se zajímají o problematiku onemocnění ledvin, chtějí se nechat preventivně vyšetřit nebo konzultovat své obtíže.


březen 2017 - Studenti čtvrtého ročníku Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově pod vedením svého učitele a za podpory ředitele školy přišli darovat krev na transfúzní stanici Nemocnice Prostějov. Většina ze studentů darovala krev vůbec poprvé, proto na ně nejprve čekala prohlídka oddělení s odborným výkladem primáře transfúzní stanice.

Krev darovalo celkem dvaadvacet studentů.  Studenty přivítala předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční a.s. a primář transfúzní stanice, kteří budoucím dárcům poděkovali za jejich ochotu a odvahu. Lví podíl na získání nových dárců má vyučující na gymnáziu, nositel Janského plakety.

Mladí lidé si tímto činem vytvářejí a upevňují žebříček hodnot, a pomáhají tak zachraňovat lidské životy. Tento čin může počátkem spolupráce mezi studenty a Nemocnicí v Prostějově v různorodých oblastech každodenního života. V přátelské atmosféře darovali studenti tu nejcennější tekutinu – krev.


Vytvořeno 13.2.2017 14:40:16 | přečteno 476x | Richard Sedlák
load