ZM a akce partnerů 2018

Akce probíhají ve spolupráci s partnery Zdravého města

Účast na celonárodních kampaních:

Den Země (22. 4.)

Jarní dny zdraví (druhý týden v květnu)

Den diabetu (14.11.)

Evropský den bez aut (22. 9.)

Dny bez úrazů(v rámci kampaně „Na kolo jen s přilbou od dubna do září)

 

 • průběžně - vKolářových sadech a v okolí města probíhají lekce chůze s holemi Nordic Walking

 • duben – říjen – preventivní akce skupiny prevence Městské policie „Na kolo jen s přilbou“

 • duben -  Zdravé město Prostějov se připojilo k tradiční akci Den Země - od 9.00 do 12.00 hodin se na nám. T. G. Masaryka v rámci Ekojarmarku prezentovali lidoví řemeslníci, biopotraviny, biozemědělci, Ivan Zwach s obojživelníky a plazy, koza
  s kůzlaty z kozí farmy Rozinka, hravé aktivity pro děti i dospělé, informační panely, ankety o životním prostředí, výstava vítězných prací z výtvarné soutěže ke Dni Země, informace o činnosti ČSOP, stánek ČSOP a  vystupovala živá hudba

 • květen - září 2018 – provoz cyklobusu

 • duben – Soutěž „O pohár Zdravého města“

 • duben/květen – Štafeta přátelství a zdraví ve spolupráci s ZŠ Jana Železného

 • květen - 14. ročník Jarních dnů zdraví proběhl tradičně
  v Národním domě. Návštěvníci měli možnost nechat se vyšetřit a změřit si  cholesterol, triglyceridy, glukózu, tělesný tuk a tlak krve, v pondělí byla připravena

 • květen - arteterapie – ve spolupráci s Českou průmyslovou pojišťovnou, maketa tlustého střeva na náměstí, udržitelné zdraví a osvěta

 • květen – Aktivní senior – branně-vědomostní soutěž pro seniory

 • září – Evropský den bez aut, Kolářových sadech ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jana Železného v Prostějově

 • září - Branně-vlastivědná soutěž - pořádá Základní školy Dr. Horáka za podpory Městské policie, Hasičského záchranného sboru, Střední zdravotnické školy, armádního sportovního oddílu Dukla a Pedagogické fakulty Olomouc v areálu Základní školy na ul. Dr. Horáka v Prostějově. Soutěž je určena žákům prvního stupně základních školy, kteří prokazují své znalosti na 9 stanovištích - zdravovědě, v požární ochraně, v dopravně-bezpečnostní problematice, vlastivědě, branné oblasti a dále absolvovali překážkovou dráhu, hod granátem na cíl, střelbu na cíl a štafetový běh. Součástí programu byl také seskok parašutistů na hřiště, ukázky laserové střelnice, práce služebního psa a sportovní hry

 • červen – Svátek seniorů – setkání seniorů v KK Duha s kulturním programem

 • říjen - Svátek seniorů - setkáni v prostorách Společenského domu, výstavka prací uživatelů sociálních služeb, kulturní program, cca 700 návštěvníků

 • listopad -  Den diabetu, Den melanomu a další, ve spolupráci s nemocnicí PV

 • prosinec  – Žijí mezi námi, v roce 2018 již 9. ročník

 • během školního roku – probíhají aktivity v rámci projektu mateřských škol „Zdravé dítě ve zdravém městě“

 

Hlavní aktivity

 • zapojování veřejnosti do rozvoje města

 • propagace a medializace realizovaných aktivit

 • aktivizace obyvatel a systémové řešení problémů – Fórum  ZM

 • prezentace města na celostátních akcích - předávání příkladů dobré praxe

   


Vytvořeno 15.4.2019 12:58:25 | přečteno 335x | PaedDr. Alena Dvořáková
load