Aktuality Zdravého města

Den Země a Ekojarmak

Den Země a Ekojarmark 2022 final

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení IRIS ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov pořádá akci plnou hudby, tance a divadla pro děti.

Akce proběhne na náměstí T. G. Masaryka od 8:00 do 13:00.

Program bude rozmanitý pro děti i dospělé.

Přijďte oslavit spolu s Ekocentrem IRIS i 20leté výročí jejich působení.

24.3.2022 10:59:55 | přečteno 345x | denisa.horka | Celý článek
 

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

uklidmecesko

Opět proběhne společný úklid břehů Hloučely a jižní části města.

Děkujeme, že vám životní prostředí v našem městě není lhostejné!

Kontaktní místa pro poskytnutí rukavic jsou výše uvedena, sraz je od 8,30 do 9 hodin.

Akci organizují kromě Statutárního města Prostějov, Okrašlovací spolek města Prostějova a ČSOP Ekocentrum Iris. 


24.3.2022 9:40:34 | přečteno 131x | denisa.horka | Celý článek
 

Přívětivý úřad 2021

30.12.2021 11:45:53 | přečteno 207x | a.dvorakova | Celý článek
 

Tak to vidím já

Vánoční čas je opět zde a k předvánoční atmosféře patří některé neodmyslitelné věci. Je to například pečení cukroví, zdobení stromečků, výroba vánočních ozdob a také již dvacátým rokem výstava výrobků uživatelů denního stacionáře Lipka.

Výstava proběhne ve středu 1. prosince 2021 od 10.00 hodin v prostorách kina Metro.

29.11.2021 11:52:26 | přečteno 155x | a.dvorakova | Celý článek
 

Po stopách mistrů

Výstava prací dětí, které se zúčastnily letní výtvarné školy v Prostějově. Děti poznaly během svého letního výtvarného působení práci velkých mistrů. Tvořily tak, že vznikly výtvarné práce, které jsou nyní vystaveny v galerii ve Zlaté bráně. Je to opravdu zážitek.

1.11.2021 16:31:20 | přečteno 174x | a.dvorakova | Celý článek
 

Azylové centrum je připraveno na zimu

Azylové centrum v Prostějově je připraveno na zimu pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Kromě služeb sociální prevence jako denní centrum a noclehárna je připravena celá řada nástrojů pomoci v nelehké životní situaci, z nichž většina je poskytována zdarma.

Klienti terénního programu mají možnost využít zapůjčení stanu i spacáku s podmínkou osobní účasti a se žádostí o pomoc. Pomáhá také potravinový balíček první pomoci a využití nízkoprahového denního centra. Nabídka možnosti osobní hygieny např. využití sprch, nebo praní prádla.

Terénní pracovníci denně objíždí známé i neznámé lokality a vše mapují. V době velkých mrazů mají lidé bez domova zajištěný bezplatný pobyt, včetně nouzového přespání.

V průběhu roku 2021 se Azylovému centru podařilo splnit naplánované opravy i nákupy, vše navzdory složité situaci s COVID - 19 a nouzovým stavem. V letošním roce proběhlo předláždění dvora a opravě chodníku před centrem. V části Azylového domu pro ženy a v budově noclehárny byly rozvedeny televizní antény.  V části pro muže byly opraveny kuchyňské linky. Další větší či menší úpravy jsou plánované a průběžně se realizují.ou také všechny venkovní dveře hospodářské budovy.

V celém zařízení Azylového centra probíhá osvěta, která se týká očkování proti COVID – 19 a také zprostředkování očkování přes sociální pracovníky.

Proočkovanost v Azylovém centru je 45 procent, noclehárny a nízkoprahové denní centrum má 40 procent. O možnostech očkování jsou klienti v terénu nadále informováni i formou letáčků.


27.10.2021 14:47:30 | přečteno 216x | a.dvorakova | Celý článek
 

Den stromů 2021

Den stromů. 20. 10. Den stromů se slaví v České republice od roku 1906. V tento den se po celém světě konají nejrůznější akce jako například různé prohlídky parků, arboret apod.  Cílem je připomenout význam stromů pro naší planetu.

27.10.2021 14:32:21 | přečteno 195x | a.dvorakova | Celý článek
 

Babiččin košík

Babiččin košík je výsledek dětské fantazie a barev a představ. Každý, kdo chtěl, mohl poslat svůj příběh na dané téma. Stačilo poslat fotografii, výrobek nebo obrázek. Děti rády a pravidelně navštěvují seniory v jejich prostředí a tráví s nimi společný čas. Je to obrovská síla kamarádství, přátelství a moudrosti, která pomáhá dětem uvědomit si svou vlastní sílu a hlavně sílu lásky mezi lidmi. Vźdyť mezilidské vztahy jsou velmi důležité pro každého.

Sborník, který vznikl, se velmi povedl. Získal ocenění i soutěžích Dětský čin roku a Brána k druhým. Odměnou byla pro děti návštěva hlavního města Prahy.

21.10.2021 15:38:44 | přečteno 209x | a.dvorakova | Celý článek
 

Příroda kolem nás

V Centru sociálních služeb Prostějov vznikl nový sborník "Příroda kolem nás". Na jeho zpracování se podíleli klienti centra a senioři blízkého okolí. Svou práci připojily také děti školní družiny Základní školy Dr. Horáka Prostějov. I když jsou malí, dokáží pomáhat a udělat radost velkým a zkušeným. V názvu sborníku je obsažena základní myšlenka, která vede k poznání reálného života. Uvědomují si totiž, že jakákoliv aktivita, psychická, fyzická nebo sociální dává člověku ve stáří pocit smysluplnosti a naplnění. Cílem je pomáhat starším lidem, být otevřený k osudu jiných, chovat se slušně a nebýt lhostejný k těm, kteří pomoc potřebují. Cílem je zapojení seniorů do života a snaha vyplnit společně trávený volný čas.

Sborník získal ocenění i soutěžích DĚTSKÝ ČIN ROKU a BRÁNA K DRUHÝM.

Díky tomuto snažení mohly děti ze Základní školy Dr. Horáka navštívit naše hlavní město. O to, jak probíhá spolupráce dětí a seniorů, se zajímala i Česká televize. Děti se zúčastnily natáčení. Povídaly si a odpovídaly na nejrůznější otázky. V odpovědích dětí jsou popsané zážitky a jejich dojmy při vzniku sborníku.

20.10.2021 15:52:30 | přečteno 209x | a.dvorakova | Celý článek
 

Svátek seniorů 2021

Bude to již sedmé setkání u příležitosti Svátku seniorů.  Mezilidské vztahy jsou naším bohatstvím a dobrá rodina je toho příkladem. Věk je jenom číslo. Senioři jsou nedílnou součástí našeho života. Seniorský věk by měl být obdobím lásky k rodině a přátelům. Vytváříme skvělou tradici oslav svátku seniorů. Setkávání je nutné za všech okolností, zvláště když působí radost.


 


21.9.2021 12:05:08 | přečteno 201x | a.dvorakova | Celý článek
 
1 2 3 4 5 6 [...] 15 další >
load