Anketa 10P

Rok 2019

Fórum Zdravého města proběhlo 9. října 2019 v kavárně Národního domu a celou akci provázela tvůrčí atmosféra. Všichni zúčastnění pojmenovali problémy, které se týkají nás všech. Mezi nejvíce sledované a vnímané oblasti života v Prostějově patří oblast sociální, bezpečnosti a dopravy. Hlavním cílem byla diskuse o výsledcích minulého setkání, ze kterého vzešlo tzv.„10P“. Jednání fóra se zúčastnilo několik desítek občanů města, pracovníci magistrátu i veřejnost.Oblasti, o kterých se jednalo, se dotýkají každého z nás (veřejná správa a rozvoj města, životní prostředí, sociální oblast, zdravý životní styl, volný čas, vzdělávání, doprava  a podnikání). 

Přítomní se otevřeně vyjadřovali k problémům našeho města.  Za tři největší problémy označili občané:

  • Rozšíření a kategorizace lůžek v domovech pro seniory

  • Problém diskotéka Morava

  • Cyklostezka Svatoplukova až do Vrahovic

17.10.2019 15:51:02 | přečteno 328x | a.dvorakova | Celý článek
 

Rok 2018

V roce 2018 se Fórum Zdravého města nekonalo. O termínu konání v roce 2019 budou občané včas informováni.

23.11.2018 7:32:54 | přečteno 211x | a.dvorakova | Celý článek
 

Rok 2017

Pořadí problémů může každý určit sám podle svého uvážení a vnímání. Pořadí důležitosti potvrdili občané, v anketě došlo ke shodě s výsledky jednání na fóru.

1) Vybudování zapuštěných kontejnerů

2) Vyřešení severního obchvatu v Prostějově

3) Dobudování sítě cyklostezek

4) Výstavba nových sociálních bytů

5) Vybudování bazénu 50 x 25 m

6) Vybudování zeleného pásu kolem města - zelené plíce

7) Zajistit vodní prvky ve městě

8) Omezení hazardu

9) Podpora volnočasových aktivit - vytvoření pravidel, systému

10) Rozšíření parkovacích ploch a stojanů na kola

Problémy ověřila veřejná anketa, která proběhla pomocí anketního lístku, který byl zveřejněn v Prostějovských radničních listech i webových stránkách města.


5.6.2017 15:49:58 - aktualizováno 5.6.2017 15:59:23 | přečteno 304x | a.dvorakova | Celý článek
 

Rok 2016

Národní dům je již tradičním místem pro setkání občanů, kteří chtějí a mají zájem aktivně se zapojit do života v našem městě. Prostějované, kteří byli na veřejném projednávání dne 1. 6. 2016  v přednáškovém sále ND, našli deset problémů, které by chtěli řešit.Vyjádřete i Vy svůj zájem o město tím, že se vyjádříte k uvedeným výstupům z fóra. Kdo bude chtít, může se vyjádřit prostřednictvím prostřednictvím anketního lístku.  Webové stránky města, Informační centrum a Regionální informační centrum nebo přímo u koordinátorky projektu, to jsou místa, kde každý najde lístek a může ho na těchto místech vyplněný odevzdat. Můžete tak přispět k tomu, co byste ve „svém“ městě chtěli změnit. Lístek odevzdávejte do 30. 6. 2016.

7.6.2016 11:30:26 | přečteno 385x | a.dvorakova | Celý článek
 

Rok 2015

13.8.2015 11:59:42 | přečteno 388x | a.dvorakova | Celý článek
 

Rok 2014

13.8.2015 11:48:12 | přečteno 437x | a.dvorakova | Celý článek
 

Rok 2013

14.8.2015 11:01:25 | přečteno 470x | a.dvorakova | Celý článek
 

Rok 2012

14.8.2015 10:28:28 | přečteno 441x | a.dvorakova | Celý článek
 
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 835x | Jiří Třísko
load