Plán zdraví a kvality života

Fórum Zdravého města projednává následující oblasti:

  1. Veřejná správa, rozvoj města / Informace, komunikace
  2. Životní prostředí
  3. Sociální oblast / Sociálně – patologické jevy
  4. Zdravý životní styl/zdravotní oblast
  5. Volný čas / sport / kultura
  6. Vzdělání / výchova
  7. Doprava
  8. Podnikání, výroba, služeb
  9. Aktivní účast mládeže a studentů na rozvoji  Zdravého města Prostějova

Co je plán zdraví

Plán zdraví a kvality života je plán obyvatel města, který sleduje řadu oblastí rozvoje města ovlivňující zdraví a kvalitu života obyvatel.

Plán zdraví a kvality života města Prostějova je sestavován prostřednictvímproblémů / příležitostí. K těmto definovaným problémům následně město přijímá konkrétní opatření a možná řešení. 

Protože potřeb obyvatel je nepřeberné množství a prostředky na jejich řešení jsou omezené, probíhá aktualizace plánu zdraví každý rok (zpravidla k květnu) na fóru formou hledání tzv. 10 P očima lidí.Těchto 10 P a další veřejností vybrané návrhy na tomto jednání představují výstup, který postupuje do ankety. Ověřené problémy anketou jsou projednávány a řešeny v orgánech města.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10P Prostějov očima lidí 22. 5. 2019

- ikona souborupozvánka na fórum 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10P Prostějov očima lidí 2018 - NEPROBĚHLO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10P Prostějov očima lidí 27. 5. 2017

- ikona souborupozvánka na fórum 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10P - Prostějov očima lidí ikona souboru1. 6. 2016

- ikona souborupozvánka na fórum  2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10P - Prostějov očima lidí  ikona souboru10. 6. 2015

- ikona souborupozvánka na fórum 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10P  - Prostějov očima lidí ikona souboruikona souboru 3. 6. 2014

- ikona souborupozvánka na fórum 2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ikona souborupozvánka na fórum 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fórum Zdravého města proběhlo 3. června 2012 v aule Gymnázia Jiřího Wolkera. Prostory, ve kterých jednání probíhalo, jsou reprezentativní a vládla v nich velmi příjemná tvůrčí atmosféra. K tomu živá diskuse a veřejné setkání obyvatel s vedením města i odborníky pojmenovalo problémy, které se nás všech dotýkají. Jednání se zúčastnili také zástupci mladých a studentů. Jejich vystoupení přineslo jasné formulování problémů zeleně ve městě.

Hlavním cílem setkání byla diskuse o výsledcích loňského setkání, ze kterého vzešlo tzv. „10P“. Jednání fóra se zúčastnilo několik desítek občanů města, pracovníci magistrátu i mladí lidé, studenti.

Oblasti, o kterých se jednalo, se dotýkají každého z nás (veřejná správa a rozvoj města, životní prostředí, sociální oblast, zdravý životní styl, volný čas, vzdělávání, doprava a podnikání) Každý zúčastněný se mohl otevřeně vyjádřit k problémům našeho města. Do veřejného projednávání se opakovaně zapojili mladí lidé a studenti u devátého stolu pod názvem – Aktivní účást mládeže a studentů na rozvoji Zdravého města. Jejich otevřená vystoupení byla velkým přínosem pro jednání v sále. Za největší problém označili občané „zeleň a zakládání nových parků ve městě“.

„ Anketa prověří, jak dobře přítomní občané pojmenovali problémy nás všech. Výstup z této ankety by měl korespondovat s výsledky jednání listopadového Fóra,“ nastínila RNDr. Alena Rašková, politička Zdravého města.

S využitím týmové práce, veřejných jednání a dalších metod byl vypracován seznam záměrů a cílů, kterých by mělo být dosaženo pro zachování udržitelného rozvoje. „Výsledkem společné práce je vytvořený dokument „Plán zdraví a kvality života“, zahrnující nejen oblast zdraví, ale i životní prostředí a dnešní jednání potvrdilo zájem občanů o zelené ve zdravém městě,“ řekla RNDr. Alena Rašková.

O všech aktivitách Zdravého města jsou občané průběžně informováni v regionálním tisku, Radničních listech


"10P" - Prostějov očima lidí 24.10.2011

Hlavním cílem setkání byla diskuse o výsledcích loňského setkání, ze kterého vzešlo tzv. „10P“. Na jednání fóra se představili realizátoři nejúspěšnějších grantů projektu Zdravého města – chůze s holemi Nordic walking – paní Lenka Sehnalová, Odpovědným chováním ke svému zdraví, odpovědnosti ve stáří – prezentoval Mgr. Martin Mokroš tza Střední zdravotnickou školu.
V sále bylo několik desítek občanů i zástupci vedení města v čele s místostarostkou a političkou Zdravého města RNDr. Alenou Raškovou. Vytvořeno 19.11.2015 11:08:57 | přečteno 1010x | Jiří Třísko
load