2011

V Prostějově již 10. Evropský Den bez aut  - 22. 9. 2011

Den 22. září je Evropským dnem bez aut (EDBA) a je součástí a vyvrcholením Evropského týdne mobility (ETM) 16. – 22. září. Letos se konal v Evropě i v Prostějově již desátý ročník.
„Ústředním tématem letošního EDBA a ETM je „Ve městě bez auta“. Znamená to snahu napomáhat snižování škodlivých emisí z oblasti dopravy, aby se zamezilo škodlivým následkům pro lidské zdraví a škodlivým vlivům na životní prostředí - proto akci podporuje i ministerstvo vnitra,” uvedla místostarostka Prostějova a politička Zdravého města RNDr. Alena Rašková.
Akce by měla mimo jiné přimět občany, aby více využívali hromadné dopravy. Proto také v letošním roce po celý den 22. září (čtvrtek) jezdila MHD zdarma. Pro auta byla uzavřena ulice Jezdecká od 8,00-16,00 hod. v úseku Ječmínkova ul. po sídl. Šárka.

Doprovodné akce k Evropskému dni bez aut
Místo konání 10. ročníku bylo v Kolářových sadech. Během celého dne se děti mohly zúčastnit
a soutěžit v nejrůznějších soutěžích s dopravní tematikou.
Dopravní dopoledne zahájili představitelé města a ředitelé pěti základních prostějovských škol, aby tak podpořili význam Dne bez aut. Program zahájil svým vystoupením pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.
Došlo k oficiálnímu vyhlášení vítězů literární soutěže, která byla určena žákům 7. tříd základních škol na téma „Chováme se podle dopravních předpisů“. Ocenění získali věcné ceny určené pro volný čas z rukou představitelů města.
Sportovní zázemí a organizaci soutěží vytvořil kolektiv pracovníků MŠ a ZŠ Jana Železného nasídlišti Svobody, za což jim patří velký dík.
Informační středisko prevence MP i příslušníci Policie ČR zorganizovali pro účastníky různé soutěže o bezpečnosti na silnici, o používání přileb pro cyklisty, atd.
IRIS – regionální centrum v průběhu celého dne 22. 9. 2010 pořádalo a organizovalo nejrůznější akce s dopravní tématikou a s vlivem dopravy na přírodu.
Zdravotní zázemí pro všechny zúčastněné vytvořila a poskytla Střední zdravotní škola.
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE poskytla přítomným zajímavé materiály týkající se prevence zdraví.

Sportovní klub cyklistů Prostějov zorganizoval, v rámci Evropského týdne mobility, dne 23.9 na velodromu závody pro žáky a studenty na nejrůznějších dopravních prostředcích. Vyvrcholením byla hromadná jízda z velodromu na náměstí na čemkoli, co snese přívlastek „dopravní prostředek“ na vlastní pohon.

Vytvořeno 27.9.2011 10:21:46 | přečteno 430x | PaedDr. Alena Dvořáková
load