2018 Dny zdraví pod dohledem středověké šlechty

Zní to možná neuvěřitelně, ale letošní tradiční akce - Jarní dny zdraví - probíhala na prostějovském zámku, a to konkrétně v místní galerii.

Sešli se tradiční partneři, jako například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která podpořila akci finanční částkou i personálně, Střední zdravotnická škola Prostějov, MAUT - Mezinárodní akademie uměleckých terapií, Gemini - oční klinika, TRX bez hranic, Národní dům Prostějov, Kálindí, Sedmikráska - sdružení pro nemocné celiakií atd.  Takřka skoro tradiční klienti z řad prostějovské veřejnosti, kteří si mohli nechat změřit krevní tlak, BMI, cholesterol a další hodnoty svého těla a zároveň se mohli poradit o zdravé výživě, dále si nechat změřit kvalitu svého zraku. V odpoledních hodinách proběhlo setkání s arteterapií, kterou společně provedli pan Karel Kekeši a paní Olga Měsícová.  Netradiční prostředí a kvalitní partneři, přilákali opětně velké množství klientů. Vše probíhalo v přátelské pracovní atmosféře a mnoho našich spoluobčanů odcházelo povzbuzeno nejen výsledky svého těla, ale i svého ducha. Dodejme ještě, že ve stejné době probíhalo i měření tělesných hodnot a nácvik první pomoci na prostějovském náměstí před muzeem, a to vše pod dohledem personálu prostějovské nemocnice, který byl on-line propojen se základnou na prostějovském zámku a doporučoval klienty k dalším měřením a konzultacím.  Prostě letošní Dny zdraví byly i on-line jak se to dnes všeobecně propaguje. Dle názoru všech zúčastněných se akce vydařila a příští rok se všichni sejdou u dalšího ročníku.


Ve dnech 21. a 22. 5. 2018 proběhl již 16. ročník Dnů zdraví. Bylo provedeno vyšetření hladiny celkového cholesterolu a glukózy z kapilární krve. Následně dostali zájemci informace z oblasti zdravého životního stylu. Výživa, pohybová aktivita a duševní zdraví z velké části ovlivňují zdraví člověka, a proto je nutné při vyšších hodnotách tlaku, tuku BMI cholesterolu a glukózy změnit jídelníček, podpořit své duševní zdraví a zvýšit pohybovou aktivitu. V několika případech doporučili pracovnice Národní sítě podpory zdraví návštěvu lékaře. Občané města Prostějova také mohli využít letáčky s doporučením změny jídelníčku, pohybu a životního stylu.Odborní pracovníci Národní sítě podpory zdraví z. s. prováděli měření na přístroji OneTouch Ultra a Accutrend Plus, který využívají nejnovější technologie k monitorování hladiny glukózy a cholesterolu v oblasti primární prevence. Měření se zúčastnilo celkem 108 osob toho 21 mužů a 87 žen. Čtyři osoby byly pod 25 let, 21 osob mělo 25 - 60 let a nad 60 let bylo 83 osob. Fyziologická hladina celkového cholesterolu v krvi je 3,0 – 5,0 mmol/l. Průměr hladiny cholesterolu byl 5,68 mmol/l, zvýšenou hodnotu mělo 55% vyšetřovaných. Průměr glykémie = 6,49 mmol/l. Zvýšená hladina glukózy byla zaznamenána jen u 4 osob. Lidé navštěvují Dny zdraví opakovaně, přemýšlí nad svým životním stylem, a snaží se pak zlepšit své zdraví.

  Foto námfoto 2018 3

 

Vytvořeno 17.5.2018 16:03:09 | přečteno 291x | PaedDr. Alena Dvořáková
load