Jarní dny zdraví 15. - 19. 5. 2006

 

 logo_ZM-spravne_small.jpg   Jarní dny zdraví 2006
15. – 19. května 2006 v Národním domě
logo_Slunecnice_KHS.jpg 

Jako každoročně i letos v květnu proběhly, v rámci zapojení města Prostějova do mezinárodního projektu Zdravé město Jarní dny zdraví - ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Střední zdravotní školou v restauraci Národního domu v Prostějově.

Akce ukázala, že většina návštěvníků Národního domu se převáženě zaměřila na konzumaci jídel zdravé či “nezdravé“ výživy, protože počet strávníků v době Jarních dnů (15. – 19. 5. 2006) vzrostl o 15 %. Tento přístup byl v rámci akce nejjednodušší.

Ti, kteří se o svoje zdraví zajímají více a přistupují k němu odpovědněji, a bylo jich celkem 148, absolvovali celý cyklus zdravotních vyšetření prováděných pracovníky VZP a studentkami SZŠ, aby zjistili, jak na tom se svým zdravotním stavem jsou. Nechali si změřit krevní tlak, množství cholesterolu v krvi, množství cukru a také tuku. Ve srovnání s počtem obyvatel Prostějova a okolí je to málo, na druhé straně je to na tak poměrně krátký časový interval lidí hodně. Ať tak či tak, tito lidé ukázali, že si uvědomují nutnost pečovat o svou tělesnou i duševní schránku průběžně, ne až na poslední chvíli.

Oproti minulým ročníkům letošní přednášky na téma zdravého stravování a zdravé výživy přilákaly více zájemců. Úterní přednáška Ing. Víta Syrového na téma rizikových látek v naší stravě zaměřená na tzv. Éčka vyvolala velkou diskusi. Na podobnou problematiku, i když z jiného úhlu pohledu se zaměřila také MUDr. Hana Šarapatková z Endokrinologické a interní ordinace s tématem zdravotních rizik potravin. Cílem přednášek není získat návštěvníka na nový stravovací směr, ale informovat jej o novinkách a výzkumech, které jsou v této oblasti. Ti kteří se zajímají o svůj zdravotní stav rozhodně neprohloupí a snad je nepřekvapí či nezaskočí některá z civilizačních chorob.

V rámci kampaně proběhla také anonymní anketa zaměřená na stravovací návyky. Anonymní ankety se zúčastnilo celkem 44 respondentů, z toho 31 žen. Nejvíce byla zastoupena věková kategorie 51 – 65 let u žen a nad 66 let u mužů.

graf_01_06.jpg

Z grafu vyplývá že celá polovina respondentů jí nepravidelně, nicméně třetina (zejména lidé nad 51 let) jí pravidelně 5x denně, což je z hlediska výživy asi optimální. Pocity hladu občas mívá 56 % a na tzv. „chutě“ si stěžuje asi 29% dotázaných. 61% dotázaných denně vypije 1 – 2 litry tekutin. Při nákupu pečiva respondenti neupřednostňují ani bílé ani celozrnné („tmavé“) pečivo.

graf_02_06.jpg

Takřka všichni respondenti (95 %) ví, kolik váží, a polovina z nich ještě nedržela redukční dietu.

graf_03_06.jpg

Z grafu je patrné, že respondenti si jsou vědomi, že největší význam na vzestup jejich váhy má malá pohybová aktivita a také přejídání.

Po nastavení redukční diety bylo 36 % dotázaných schopno si svou nižší váhu udržet více než půl roku. Přičemž se jejich redukční režim skládal nejen z diety, ale i stejnou měrou ze cvičení (i když 34% dotázaných necvičí vůbec). Na druhou stranu je zajímavé, že polovina respondentů přiznala, že zatím nikdy při hubnutí úspěšná nebyla (může to být spojeno s tím, že respondenti nejsou spokojeni s tím, že si nižší váhu neudrží dlouhodobě a proto své hubnutí nehodnotí pozitivně…).

Na závěr nám nezbývá než za všechny organizátory poděkovat návštěvníkům, popřát jim hodně zdraví a těšit se, že příští v květnu bude o tuto akci opět zájem.

V rámci ankety byly losovány odpovědní lístky a vybrány tyto výherkyně:
PhMr. Libuše Skotáková - získala poukázku na oběd / večeři v hodnotě 300,- Kč do Národního domu
Božena Danišová - získala publikaci Prostějov na starých pohlednicích
Květoslava Láznová - získala publikaci Prostějov na starých pohlednicích

Ing. Petra Mejzlíková
koordinátorka projektu Zdravé město Prostějov
Městský úřad v Prostějově

MVDr. Zuzana Bartošová
Krajská hygienická stanice Ol. kraje
územní pracoviště Prostějov


Fotografie z průběhu akce:

DZ_01.jpg     DZ_02.jpg

DZ_06.jpg


DZ_03.jpg     DZ_04.jpg


DZ_05.jpg


 Pozvánka

2187_t.jpg

 

Jarní dny zdraví proběhnou již 4.rokem pod záštitou Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov v rámci zapojení města do projektu Zdravé město Prostějov. Odbornými partnery jsou prodejna zdravé výživy Jeřabina, Školní ul. Prostějov, VZP Prostějov, Střední zdravotnická škola v Prostějově a prodejna zdravé výživy Újezd Prostějov.

Pokud ve výše uvedených dnech navštívíte restauraci Národní dům na Vojáčkově náměstí v Prostějově, budete si moci vybrat jídla z pestrého jídelníčku jarních pokrmů a budete mít možnost přesvědčit se, že zdravá strava má být pestrá a vyvážená, spojená se zdravým stylem života tak, aby každý z nás si pozitivně chránil a upevňoval své zdraví.

V pondělí, úterý a ve čtvrtek do 10:00 hod. do 14:00 hod. bude zajištěno pro návštěvníky restaurace Národní dům bezplatné vyšetření cholesterolu, triglyceridů, glukózy, tělesného tuku a tlaku krve, které budou zajišťovat zaměstnanci VZP.

Ve středu a v pátek v době od 10:00 hod. do 14:00 hod. budou mít zájemci možnost nechat si studentkami SZŠ změřit tlak krve a hladinu cukru v krvi.

Jako další program pro Vás budou připraveny následující přednášky (vstup je zdarma):
V úterý dne 16.5.2006 v 16:00 hod. proběhne přednáška pana Syrového na téma: „Rizikové látky v naší stravě aneb Jak působí aditiva (tzv. éčka) na naše zdraví“.

Ve středu 17.5.2006 v 16:00 hod. proběhne přednáška MUDr. Hany Šarapatkové z Endokrinologické a interní ordinace v Olomouci na téma: „Zdravotní rizika potravin – některé aspekty“.

Po celou dobu trvání akce se návštěvníci budou moci zapojit do ankety o zdraví a výživě. Všichni návštěvníci „Jarních dnů zdravé výživy“, kteří vyplní registrační lístek, budou slosováni a výherci obdrží zajímavé ceny. Hlavní cenou bude poukázka na večeři pro dvě osoby v Národním domě.

Na Vaši návštěvu se těší zástupci Zdravého města Prostějova, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územního pracoviště v Prostějově, Národního domu Prostějov o.p.s., VZP a studentky Střední zdravotnické školy.

MVDr. Zuzana Bartošová, vedoucí oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice, územní pracoviště Prostějov
Ing. Petra Mejzlíková, koordinátorka projektu Zdravé město Prostějov

Vytvořeno 7.7.2009 13:17:15 | přečteno 661x | Ing. Petra Meisselová, LL.M.
load