Neboj se promluvit

Sdružení D z Olomouce realizovalo na Základní škole Jana Železného interaktivní divadlo - fórum pro žáky 8. třídy.
Tématem setkání byla prevence kyberšikany a jiných nenávistných projevů na internetu.
Způsob práce podporoval aktivitu zúčastněných tak, že jim dovolil zasahovat do příběhu a měnit jeho směřování vlastními návrhy řešení problematických situací. Po nesmělém začátku se děti do rolí zapojily a podávaly velmi dobré výkony - jejich empatické a etické vystoupení mělo pěknou úroveň.
Po preventivní prožitkové akci bylo vybráno několik dobrovolníků, kteří se velmi ochotně zapojili do šíření myšlenky projektu mezi další žáky ve škole.
Tito proškolení žáci rozdávali propagační materiály a předměty kampaně "Neboj se promluvit", na kterých byl odkaz na webové stránky projektu www.sdruzenid.cz. Stránky propagují, jak pomoci obětem nebo svědkům nevhodného chování na internetu.
Všechny přítomné přišla pozdravit RNDr. Alena Rašková, 1. náměstkyně primátora a politička Zdravého města, aby zdůraznila vážnost kyberšikany a zároveň vyzdvihla důležitost a význam prevence v této oblasti pro mladé i seniory. Takový projekt si opravdu zaslouží pozornost a co nejvíce zúčastněných a proškolených žáků, kteří jsou připraveni pomáhat poškozeným v prostředí internetu. Základní škola je dlouhodobým partnerem Zdravého města.

Projekt Nenávist na internet nepatří - více informací

„V dnešní komunikaci mladých lidí dominuje komunikace elektronická - chatování, skypování, mailování, používání Facebooku či Twitteru - vytrácí se komunikace tváří v tvář... Sdělit emoce "z očí do očí" je pro dnešní mládež čím dál těžší, stejně jako vcítit se do pocitů druhého. Co si dovolíme na internetu, toho bychom se v realitě ze studu neodvážili. Tento způsob komunikace není jednoduché změnit. Ale stejně jako není svoboda myslitelná bez odpovědnosti, tak i svobodný a volný přístup ke komunikaci online - se všemi a hned - není odpovědný bez vědomí možného rizika ublížit či zraňovat...“

Projektu se bude účastnit 24 městských základních škol. Vedení každé školy ve spolupráci s pedagogy vybere, která ze tříd (8. nebo 9. tř.) se bude účastnit interaktivního divadelního představení - divadla fórum - na téma kyberšikana. Toto divadlo fórum se bude hrát přímo v prostorách školy, jeho rozsah bude 3 vyučovací hodiny a to včetně nedílné součásti každého divadla fórum - společné diskuze lektorů s žáky.

Lektoři Sdružení D ve spolupráci s pedagogem následně vyberou 4-5 dětí, které se budou aktivně účastnit také informační kampaně ve škole. Zapojení žáků do kampaně bude dobrovolnické a jeho cílem je rozšířit myšlenku Nenávist na internet nepatří do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Zapojení konkrétních žáků do podobné aktivity zvýší povědomí o tom, že angažovanost je potřebnou součástí občanské společnosti a nutnou podmínkou demokracie.

Informační kampaň, která bude probíhat na každé spolupracující škole, bude podpořena tiskovými materiály, propagačními předměty a informačními tabulemi (vše nákladem z projektového rozpočtu), které budou odkazovat na webové stránky projektu Nenávist na internet nepatří. Ty pomohou svým návštěvníkům nejen umět si poradit v případě "hate attack", ale také rozpoznat urážející a zraňující projevy na hranici kyberšikany či za ní.

Vytvořeno 16.4.2015 1:30:00 | přečteno 869x | PaedDr. Alena Dvořáková
load