Stromy pod kontrolou

Stromy pod kontrolou - bezplatný portál, na kterém naleznete informace o stromech z Vašeho okolí. Na stránkách www.stromypodkontrolou.cz naleznete podrobné informace o portálu.

Co portál nabízí? - informace, přehled
Komu je portál určen?  - veřejnosti, odborníkům i laikům

Primárním účelem projektu Stromy pod kontrolou je vytvořit širokou databázi informací o stromech na veřejně přístupných plochách bez ohledu na jejich správce či vlastníka a umožnit jejich logickou a efektivní kontrolu a správu. Spoluprací se špičkovými akademickými pracovišti a soukromými společnostmi hodláme vytvořit širokou informační platformu, která pomůže informace z portálu dále využívat a zhodnocovat.
Města, obce, správci silnic nebo jiné organizace a jednotlivci, kteří vlastní stromy na veřejných prostranstvích nebo je mají ve správě, mohou na portálu zveřejnit plošné inventarizace svých stromů. Portál představuje unikátní nástroj informování veřejnosti o úrovni a rozsahu péče o stromy v mimo lesní zeleni. 

Magistrát města nechal zpracovat inventarizaci stromů v majetku města. Díky tomuto pasportu tak bude mít nejen prostějovský magistrát, ale i široká veřejnost možnost získat informace o jednotlivých stromech v ulicích, parcích, sídlištích, o jejich stavu, stáří a druhu. Podrobně je tento pasport zpracován v mapovém projektu, který je volně přístupný na uvedených webových stránkách.
Tento systém slouží nejen k tomu, že občané mají kvalitní a aktuální informace o tom, jaké druhové složení se kde nalézá, ale získávají identifikaci stromu v případě jeho úhynu, či špatného zdravotního stavu pro potřeby ošetření nebo pokácení, výměny, ochrany a podobně.
Tato pasportizace slouží rovněž k tomu, aby se doplnily chybějící dřeviny, odstranily se staré, nemocné a nevyhovující porosty a dokončila se cílová výsadba stromů např. na sídliště, do uličního stromořadí atd. Celý systém evidence stromů tak pomáhá udržitelnosti stavu zeleně ve městě.

Chcete-li se dozvědět něco bližšího o stromu, který Vám roste před domem, v blízkém parku nebo na jiném Vámi zvoleném místě, stačí kliknout na stránky, zvolit mapový portál, přiblížit si lokalitu a strom i jeho kartu včetně pořadového čísla stromu si můžete prohlédnout zblízka.

Vytvořeno 21.5.2015 9:01:37 | přečteno 1652x | PaedDr. Alena Dvořáková
load