Zdravá škola

Prostějov

1. Základní a mateřská škola Dr. Horáka  2010

Škola se ve školním roce 2009/2010 zapojila do projektu ,,Škola podporující zdraví“. Dne 6. 10. 2010 získala titul Zdravá škola. Tento projekt je realizován pod záštitou Státního zdravotního ústavu v Praze.
Cílem projektu je rozvíjet životní kompetence žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých patřily mezi jeho celoživotní priority.
Projekt se netýká jen výuky, ale zahrnuje všechny činnosti školy, od mimoškolních akcí přes spolupráci s rodiči a veřejností, zdravé učení, příznivé klima školy až po vybavenost celé školy.

2. Základní škola Vl. Majakovského Vrahovice 2013

Záměrem programu je pomáhat podporovat zdraví v podmínkách školy.Jedná se podporu optimálního vývoje a rozvoje každého jedince, žáka i učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní a sociální. Jde především o osvětové akce a kampaně, při kterých se podporuje zdravý životní styl, zdravé stravování a vše, co souvisí se zdravím.

Škola obhájila svůj projekt a dne 27. února 2013 byla slavnostně přijata do národní sítě Škol podporující zdraví.

Vytvořeno 21.4.2015 11:05:13 | přečteno 545x | PaedDr. Alena Dvořáková
load