Zdraví 21 - Zdravotní plán

ZDRAVÍ 21 - HEALTH 21

Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu

Cíl 2. Spravedlnost ve zdraví

Cíl 3. Zdravý začátek života

Cíl 4. Zdraví mládeže do 18 let

Cíl 5. Zdravé stárnutí

Cíl 6. Zlepšení duševního zdraví

Cíl 7. Snížení výskytu přenosných nemocí

Cíl 8. Snížení výskytu neinfekčních onemocnění

Cíl 9. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Cíl 10. Zdravé a bezpečné životní prostředí

Cíl 11. Zdravější životní styl

Cíl 12. Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem

Cíl 13. Podmínky a příležitosti pro zdraví

Cíl 14. Multisektoriální odpovědnost za zdraví

Cíl 15. Integrovaný zdravotní styl

Cíl 16. Řízení v zájmu kvality péče

Cíl 17. Financování zdravotnictví a rozdělování finančních zdrojů

Cíl 18. Rozvoj lidských zdrojů v zájmu zdraví

Cíl 19. Výzkum a znalosti v zájmu zdraví

Cíl 20. Mobilizace partnerů pro zdraví

Cíl 21. Politika a strategie v zájmu zdraví pro obyvatele


Zdraví 21 formuluje evropskou strategii WHO, navazuje na strategii WHO Zdraví pro všechny do roku 2000. Dokument je rámcem pro přijetí nejlepších strategií, které vzešly ze společné evropské zkušenosti během posledních 10-15 let. 

Hlavními aktéry při zpracování Zdravotního plánu jsou: Zdravotní plán - ikona souboruAnalýza zdravotního stavu obyval okresu Prostějov

1) Územní samospráva a partneři (znalost místních podmínek a souvislostí)

  • Zástupci města (např. koordinátor Zdravého města, pracovník odboru zdravotnictví, radní pro oblast zdraví atp.)
  • Partneři města (zástupci organizací zabývajících se podporou zdraví – např. místní NNO, zdravotní školy atp.)

2) Odborné instituce (znalost odborné zdravotní problematiky, sledování a vyhodnocování dat)

  • Regionální pracoviště Státního zdravotního ústavu
  • (dle možností je možné přizvat také Krajskou hygienickou stanici, příp. regionální pracoviště Ústavu zdravotnických informací a statistiky)
Vytvořeno 6.8.2015 12:20:14 | přečteno 1056x | PaedDr. Alena Dvořáková
load