Průzkum spokojenosti 2018

Indikátor Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují. Bezprostředně odráží pocit kvality života, která tvoří důležitou součást udržitelné společnosti. Znamená možnost žít v podmínkách, které zahrnují kvalitní a bezpečné bydlení, dostupnost základních služeb školství, zdravotnictví, kultura, možnost zaměstnání, kvalitní životní prostředí a reálnou možnost účastnit se místního plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem, tímto se z něj stává klíčový indikátor místní udržitelnosti.

Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni. Index obecné míry spokojenosti a procentuální míra spokojenosti ve srovnání s rokem 2017 mírně vzrostly. S městem Prostějovem jako místem pro život je spokojeno osm z deseti oslovených Prostějovanů. Průzkum spokojenosti byl proveden pomocí dotazníkového šetření vybraného vzorku 800 občanů Prostějova. Z hlediska sociální kategorizace respondentů převažovali zaměstnaní občané.


ikona souboruVyhodnocení výzkumu TIMUR 2018 final


Vytvořeno 20.8.2018 10:41:59 | přečteno 176x | PaedDr. Alena Dvořáková
load