Průzkum spokojenosti 2009

Výsledky průzkumu spokojenosti

Na přelomu dubna a května 2009 proběhl v Prostějově rozsáhlý dotazníkový průzkum „Spokojenosti občanů s místním společenstvím“. Uvedený průzkum byl realizován v rámci projektu Zdravé město Prostějov, Místní agenda 21 a zpracovali ho proškolení studenti ze Střední odborné školy podnikání a obchodu na Husově nám. v Prostějově. Jejich úkolem bylo získat a zpracovat data od osmi set respondentů.

A jaké jsou výsledky tohoto průzkumu?

„79 % obyvatel Prostějova je s životem v Prostějově poměrně spokojeno. Jedná se především o hospodaření s majetkem města, kvalitu životního prostředí, podporu nových podnikatelských subjektů či možnosti zaměstnání. V těchto oblastech došlo oproti minulému průzkumu k posunu k lepšímu.
Dotázaní respondenti také napomohli přispět k odhalení slabších míst v rozvoji města. Pokles byl v této souvislosti zaznamenán v oblasti možnosti účastnit se místního plánování, a to navzdory skutečnosti, kdy se občané mohou osobně účastnit pravidelného Fóra Zdravého města, nebo mohou své podněty podávat prostřednictvím webových stránek www.prostejov.eu, prostřednictvím elektronické podatelny, či adresováním komukoli z pracovníků úřadu. Navíc město pořádá setkání s občany, kdy tito mohou sdělit své podněty přímo,“ vysvětlil místostarosta a politik Zdravého města Mgr.Vlastimil Uchytil.
Realizací dotazníkového průzkumu „Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Prostějově“ získává město významné informace pro svá rozhodování o rozvoji a udržitelnosti rozvoje. Výsledky průzkumu napovídají, že život ve městě Prostějově je v souladu s požadavky sledovaných evropských indikátorů.
Kompletní výsledky průzkumu naleznete na: www.prostejov.eu.

Kontaktní osoba pro další informace: PaedDr. Alena Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město Prostějov: 582 329 128, 739 245 395

Index průměrné spokojenosti je v případě města Prostějova 6,9. Ve srovnání s rokem 2008 tento index spokojenosti mírně vzrostl, z 6,8 na 6,9. Stejně jako v roce 2008 výrazně převládá počet spokojených občanů 79% oproti nespokojeným 21%. 

Vytvořeno 4.7.2014 13:31:29 | přečteno 332x | Richard Sedlák
load