Průzkum spokojenosti 2015

Průzkum spokojenosti občanů s místním společenstvím

Otázky  jsou zařazeny v rámci plnění Společného indikátoru A1 - Spokojenost občanů s místním společenstvím

Realizací průzkumu jsou pověřeni studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r.o.
na  ul. Rejskova 2987/4 v Prostějově.

Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni. Nejlépe jsou hodnoceny možnosti realizace vlastních zálib a mezilidské vztahy. To je výsledek letošního Průzkumu spokojenosti obyvatel Timur 2015. Například v loňském roce označilo „maximální spokojenost“ deseti body 33 respondentů, letos to bylo jednou tolik tedy celkem 66 respondentů.
Výsledek průzkumu bezprostředně odráží pocit kvality života, který presentuje důležitou součást udržitelné společnosti. „Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni, i když u některých kritérií došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2014 a to vzhledem k celospolečenské situaci,“ zdůraznila fakt první náměstkyně Alena Rašková a doplnila, že osm z deseti oslovených občanů je spokojeno. Respondenti svůj názor vyjadřovali ve škále od 1 do 10 bodů. Čím vyšší hodnota, tím je vyšší míra spokojenosti.
„Nejlépe jsou hodnoceny možnosti realizace vlastních zálib, to je 6,4 procenta a mezilidské vztahy se 6,4 procenty. Nejnižší hodnoty dlouhodobě dosahuje možnost zaměstnání, tady je to 4,8 procenta,“ doplnila Alena Rašková. Mírou spokojenosti občanů s vybranými kritérii se Prostějov blíží k nejlépe hodnoceným městům v Česku. Je třeba zdůraznit, že letos vzrostl počet oslovených, kteří vyjádřili svou spokojenost od nuly do pěti bodů ze 108 v roce 2014 na 153 v roce 2015. V ekonomické, sociální, zdravotní, bezpečnostní, vzdělávací či mezilidské oblasti se Prostějov řadí mezi udržitelná Zdravá města.
Samotné dotazování probíhalo pomocí dotazníkového šetření vybraného vzorku 800 občanů Prostějova. Realizaci, zpracování dat a jeho vyhodnocení měla na svých bedrech Střední odborná škola podnikání a obchodu, která je dlouholetým partnerem projektu Zdravé město.

Vytvořeno 5.8.2015 14:38:50 | přečteno 432x | PaedDr. Alena Dvořáková
load