Staňte se partnery Zdravého města

Hlavním cílem Projektu Zdravé město je stále vyšší zapojení obyvatel municipality  do rozhodování o budoucnosti města, ve kterém žijí.

Jedná se zlepšení podmínky pro kvalitní život obyvatel = zdraví. Projekt Zdravé město pouhou "úřední aktivitou". Lze konstatovat, že vytváří most mezi radnicí a veřejností a otevírá prostor pro aktivitu obyvatel města, je součástí místní Agendy 21 a na místní úrovni vytváří LEHAP (akční plán zdraví a životního prostředí).

Realizace opatření, zasahujících i do života města potřebuje účast a zájem veřejnosti.

Co lze od partnerství očekávat?

Město Prostějov, jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR, dostává množství informací, např. o vyhlašovaných grantech, dotacích, seminářích, o zkušenostech z členských měst apod., které mohou ke své činnosti partneři využít. Při uplatňování žádostí a projektů o dotace partnerů Zdravého města, může být poskytnuta i podpora Národní sítě Zdravých měst ČR. Při účasti partnerů na akcích a projektech Zdravého města je partnerům poskytována propagace i organizační pomoc.

Magistrát města Prostějova děkuje všem občanům, institucím a organizacím za jejich přínos do projektu Zdravé město ku prospěchu zdraví, spokojenosti a kvality života obyvatel našeho města.


Vytvořeno 21.4.2015 12:40:33 | přečteno 748x | PaedDr. Alena Dvořáková
load