Úvodní strana > Samospráva > Zdravé město Prostějov a místní Agenda 21 > Zdravé město a místní Agenda 21 aktuálně

Zdravé město a místní Agenda 21 aktuálně

Odpovědný přístup ke stáří, zdravý životní styl a ochrana člověka za mimořádných událostí

Vzdělávání k udržitelnosti v oblasti zdravotní a zdraví

školení probíhají na Střední zdravotnické škole v Prostějově. Lektoři jsou vzděláváni v DVPP v Praze či Olomouci, a mají tedy odborné vzdělání, aby mohli přednášet a školit o udržitelnosti v oblasti zdraví a zdravotnictví. Udržitelný rozvoj v oblasti zdraví je velmi důležitý.

Zdraví je předpokladem pro aktivity směřující k udržitelnému rozvoji, a to jak na individuální, tak na společenské úrovni.


7.3.2017 10:52:29 | přečteno 11x | a.dvorakova | Celý článek
 

Festival dokumentárních filmů o jídle v Prostějově

Spolek Zdraví od malička a kavárna Prostor zvou na festival dokumentárních filmů o jídle. Spolek je partnerem projektu Zdravé město a MA21.

13.2.2017 15:25:27 | přečteno 67x | a.dvorakova | Celý článek
 

Tvořím, tedy jsem...

Zdravé město Prostějov a Český červený kříž v Prostějově pořádá již 5. ročník setkání tvořivých lidí z regionu. Je to přehlídka  talentu, práce, píle a krásných věcí.

31. března 2017 v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově

30.1.2017 14:59:47 | přečteno 64x | a.dvorakova | Celý článek
 

NSZM - Osvětový film k udržitelnému rozvoji

Cílem filmu je na konkrétních příkladech srozumitelně představit,  jakým způsobem Zdravá města postupují k udržitelnému rozvoji.

Místní Agenda 21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji - UR - na místní či regionální úrovni.


23.1.2017 14:49:32 | přečteno 57x | a.dvorakova | Celý článek
 

Beseda ke změnám v pravidlech silničního provozu

Zveme na školení, které vysvětlí novinky v silničních pravidlech.

Beseda proběhne  8.12.2016 v sále Kulturního klubu Duha.

8.12.2016 10:47:03 | přečteno 80x | a.dvorakova | Celý článek
 

Nové závislosti

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ve spolupráci s Městskou knihovnou a Zdravým městem pořádá besedu na téma NOVÉ ZÁVISLOSTI - bigorexie, ortorexie, semirexie, akvahplismus, tonorexie, závislost na sociálních sítích, mobiling, virtuální sex, virtuální život a další

8.12.2016 10:36:29 | přečteno 156x | a.dvorakova | Celý článek
 

Dotační program Zdravé město a MA21 2017

Cílem a prioritou dotačního programu je udržitelný rozvoj města Prostějova, jeho životního prostředí, rozvoj a podpora podnikání, oblast bezpečnosti, zdraví, vzdělávání a dalších, které jsou určeny následujícími tematickými okruhy

8.12.2016 9:21:08 | přečteno 113x | a.dvorakova | Celý článek
 

Přijďte na Restaurant Day!

Koná se 20. srpna 2016 v zahrádce Národního domu.

28.7.2016 8:53:55 | přečteno 223x | a.dvorakova | Celý článek
 

Anketní lístek Fórum Zdravého města

logo_zm-spravne.jpg

V Národním domě se nedávno konalo fórum Zdravého města. Z jednání vzešlo deset problémů, které občany nejvíce tíží.

2.6.2016 15:53:18 | přečteno 304x | a.dvorakova | Celý článek
 

Mějte čisté ruce

Jarní dny zdraví již tradičně organizuje Zdravé město ve spolupráci se svými partnery. Mezinárodní kampaň světové zdravotnické organizace WHO zaštiťuje tuto kampaň. Cílem je připomenout důležitost správné hygieny, naučit správný postup mytí rukou a připomenout nutnost dezinfekce rukou.

2.5.2016 13:34:43 | přečteno 192x | a.dvorakova | Celý článek
 
 

Statutární město Prostějov
nám T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

bezplatná infolinka: 800 900 001
tel.: 582 329 111
fax: 582 342 338

e-mail: posta@prostejov.eu
datová schránka: mrtbrkb
IČO: 00288659


Další kontakty

Úřední hodiny

Pondělí8:00-17:00
Úterý8:00-16:00
Středa8:00-17:00
Čtvrtek8:00-16:00
Pátek8:00-14:00

Další úřední hodiny

load