Akce Jehla v Prostějově

2019 jehla 47

V Prostějově se akce Jehla, 16. dubna 2019, zúčastnilo za Městskou policii 10 strážníků. Během tří hodin nalezly hlídky celkem 47 kusů injekčních stříkaček. Největší množství použitých jehel se objevilo u hlavního nádraží, dále u stadionu i u staré nemocnice a na sídlišti u pasáže. Odstraňováním jehel předcházejí strážníci nebezpečí, kterému jsou vystaveny především děti, následně i naši domácí mazlíčci. 

Hledání jehel a stříkaček má nemalý význam při vyšetřování drogové kriminality a uživatelů drog, kteří jsou mnohdy pro své okolí nebezpeční i tím, že dávají špatný vzor dětem. Údaje o lokalitách s vysokým nálezem aplikačních pomůcek narkomanů pomáhají při vyšetřování drogové kriminality.

Klesající množství nalezených jehel je výsledkem dobré spolupráce městské policie s neziskovými organizacemi a regionálními správci dětských hřišť.

Zdravé město Prostějov se zapojuje do akcí proti drogám, např. naše město každoročně navštíví akce Cyklo-běh za Českou republiku Bez drog.

Prosba pro všechny všímavé občany: Pokud použitou jehlu naleznete, rozhodně není vhodné ji zvedat nebo s ní jakkoliv manipulovat. Prostřednictvím tísňové linky 156 přivolejte městskou policii. Strážníci jsou vybaveni ochrannými pomůckami a speciálními boxy na infekční odpad. Zajistí jeho odborný sběr i následnou likvidaci.


2019 jehla 82019 jehla 182019 jehla 342019 jehla5

Vytvořeno 17.4.2019 16:06:32 | přečteno 239x | PaedDr. Alena Dvořáková
load