Dotační program Zdravého města 2015

Vyhlášení dotačního programu Zdravého města Prostějova pro rok 2015

Cílem a prioritou dotačního programu je udržitelný rozvoj města Prostějova, jeho životního prostředí, rozvoje a podpory podnikání, oblasti bezpečnosti, zdraví, vzdělávání a dalších, které jsou určeny následujícími tematickými určeními:

 1. Oblast celoživotního vzdělávání
 2. Vzdělávání dětí a mládeže
 3. Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
 4. Škola podporující zdraví
 5. Prevence v dopravní výchově
 6. Popularizace vědy
 7. Ochrana životního prostředí, odpady
 8. Zdravý pohyb
 9. Žijeme spolu – (podpora handicapovaným občanům)
 10. Den pro podnikatele – zapojení podnikatelské sféry do aktivit Zdravého města
 11. Volné téma – S úsměvem jde všechno líp

Žadatelem podpory mohou být fyzické nebo právnické osoby, fyzické osoby podnikající. Maximální výše podpory na jeden tématický okruh je stanovena na 15.000 Kč. 7. Žádost se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále lze podat poštou nebo osobně na podatelně statutárního města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, a to v obálce označené názvem „Zdravé město Prostějov 2015“ a příslušného tematického okruhu, plným jménem žadatele s jeho adresou a textem „Neotvírat – žádost o dotaci.“ Lhůta pro předkládání žádostí je od 18. 4. do 30. 4. 2015.

Dotazy Vám zodpoví koordinátorka Zdravého města PaedDr. Alena Dvořáková
tel.: 582 329 128, 739 245 395
e-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu

Vytvořeno 31.3.2015 13:13:58 | přečteno 341x | PaedDr. Alena Dvořáková
load