Dotační program Zdravého města a MA21 na rok 2018

Vyhlášení dotačního programu  Zdravého města Prostějova pro rok 2018 pro níže uvedené tematické okruhy.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14.


1.

Oblast celoživotního vzdělávání

2.

Vzdělávání dětí a mládeže

3.

Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví

4.

Škola podporující zdraví

5.

Prevence v dopravní výchově

6.

Popularizace vědy

7.

Ochrana životního prostředí, odpady

8.

Zdravý pohyb

9.

Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům

10.

Den pro podnikatele - zapojení podnik. sféry do aktivit Zdravého města, seminář

11.

Volné téma - S úsměvem jde všechno líp

Lhůta pro předkládání žádosti a kontaktní osoba:

  1. Lhůta pro předkládání žádostí je od 2.1.2018 do 2.2.2018, formulář je na webových stránkách města Nové formuláře jsou umístěny v aplikaci „Komunikace s občany“. Žadatel si je může vyplnit a rozpracované uložit.

Žadatelé vyplňují a elektronicky odesílají své žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím aplikace „KOMUNIKACE S OBČANY".

 https://www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace.html2.

2. Kontaktní osoba: koordinátorka Zdravého města tel.: 582 329 128 


Vytvořeno 28.12.2017 13:38:00 | přečteno 358x | PaedDr. Alena Dvořáková
load