Fórum Zdravého města proběhlo 3. 6. 2014

Fórum Zdravého města proběhlo 3. června 2014 v restauraci Národního domu a celou akci provázela tvůrčí atmosféra. Všichni zúčastnění i zástupci dětského zastupitelstva společně s vedením města i odborníky pojmenovali problémy, které se týkají nás všech.

Hlavním cílem setkání byla diskuse o výsledcích loňského setkání, ze kterého vzešlo tzv. „10P“. Jednání fóra se zúčastnilo několik desítek občanů města, pracovníci magistrátu i mladí lidé, studenti.
Oblasti, o kterých se jednalo, se dotýkají každého z nás (veřejná správa a rozvoj města, životní prostředí, sociální oblast, zdravý životní styl, volný čas, vzdělávání, doprava a podnikání). Přítomní se otevřeně vyjadřovali k problémům našeho města. Do veřejného projednávání se zapojili mladí lidé a studenti u devátého stolu pod názvem – Aktivní účast mládeže a studentů na rozvoji Zdravého města. Jejich vystoupení a spolupráce i u jiných stolů byly velkým přínosem pro jednání v sále. Za tři největší problémy označili občané:

  • nedostatek bytů zvláštního určení - pro soc. slabé, osoby ohrožené sociálním vyloučením, senioři, OZP
  • plynulost dopravy na cyklostezkách – dopravní značení, návaznost
  • participační rozpočet

„ Anketa prověří do konce července, jak dobře přítomní občané pojmenovali problémy nás všech. Výstup z ankety ukáže názory těch, kteří se jednání neúčastnili,“ řekla RNDr. Alena Rašková, politička Zdravého města.

S využitím týmové práce, veřejných jednání a dalších metod byl vypracován seznam záměrů a cílů, kterých by mělo být dosaženo pro zachování udržitelného rozvoje. „Výsledkem společné práce je vytvořený dokument „Plán zdraví a kvality života“, zahrnující nejen oblast zdraví, ale i životní prostředí a dnešní jednání potvrdilo zájem občanů o sociální problematiku ve zdravém městě,“ řekla RNDr. Alena Rašková

Vytvořeno 19.11.2015 15:46:16 | přečteno 230x | Jiří Třísko
load