Kaleidoskop informací 2016

Granty

15.1.2016 -  Podpora sociálně ohrožených dětí v Severním Kosovu

Vyhlašovatel   ČRA

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456303

15.1.2016 -  Podpora sportu

Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456305

15.1.2016 -  Podpora ZUŠ a konzervatoře

Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456304

18.1.2016 -  Humanitární dotační řízení 2016

Vyhlašovatel   Ministerstvo zahraničních věcí ČR

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456302

25.1.2016 -  Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb

Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456310

26.1.2016 -  Program překlenovací pomoci 3P

Vyhlašovatel   Nadace rozvoje občanské společnosti

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456292

29.1.2016 -  Programu péče o krajinu

Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456296

29.1.2016 -  Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví

Vyhlašovatel   Krajský úřad Zlínského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456325

29.1.2016 -  Program na podporu sociálně zdravotních aktivit

Vyhlašovatel   Krajský úřad Zlínského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456327

29.1.2016 -  Program památkové péče

Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456311

29.1.2016 -  Program podpory aktivit stálých profesionálních 

divadelních souborů a hudebních těles

Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456324

29.1.2016 -  Program podpory kultury

Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456312

29.1.2016 -  Program podpory regionální kulturní činnosti

Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456322

30.1.2016 -  Program na podporu projektů ve zdravotnictví

Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456309

31.1.2016 -  Státní podpora sportu

Vyhlašovatel   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456298

------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.2016 -  Středočeský Humanitární fond 2016: „Sociální oblast"

Vyhlašovatel   Krajský úřad Středočeského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456317

1.2.2016 -  Dotace Fondu sportu, volného času a primární prevence

Vyhlašovatel   Krajský úřad Středočeského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456319

1.2.2016 -  Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury

Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456323

1.2.2016 -  Program na podporu kulturních aktivit

Vyhlašovatel   Krajský úřad Zlínského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456326

1.2.2016 -  Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456321

1.2.2016 -  Financování obnovy kulturních památek

Vyhlašovatel   Krajský úřad Středočeského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456320


4.2.2016 -  Města z jiného těsta - Rychlé granty 2016

 Vyhlašovatel Nadace VIA

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457455


12.2.2016 -  Granty Nadace ČEZ

Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456299

4.2.2016 -  Města z jiného těsta - Rychlé granty 2016


Vyhlašovatel Nadace VIA

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457455

15.2.2016 -  Dotační programy v oblasti památkové péče

Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456315

15.2.2016 -  Podpora kultury

Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456314

29.2.2016 -  Granty Nadace Život umělce

Vyhlašovatel   Nadace Život umělce

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456294

29.2.2016 -  Nadační program pro rok 2016

Vyhlašovatel   Nadace Český literární fond

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456289

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.2016 -  Oranžový přechod

 Vyhlašovatel Nadace ČEZ

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457462

 

7.3.2016 -  Fond kulturního dědictví

 Vyhlašovatel Nadace Via

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457751

 

9.3.2016 -  Dotační program na činnost národnostních menšin

 vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457756

 

15.3.2016 -  Stipendium Vladimíra Kozy

 Vyhlašovatel Nadace pro transplantace kostní dřeně

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457453

 31.3.2016 -  Granty Nadace Zdraví pro Moravu

 Vyhlašovatel Nadace Zdraví pro Moravu

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457459

 

31.3.2016 -  Program Obyčejný život

 Vyhlašovatel Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457461

 

31.3.2016 -  Granty Nadace Umění pro zdraví

Vyhlašovatel   Nadace Umění pro zdraví

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456293

31.3.2016 -  Prevence rizikového chování

Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456308

--------------------------------------------------------------------------------------

6.3.2016 -  Oranžový přechod

 Vyhlašovatel Nadace ČEZ

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457462

 

7.3.2016 -  Fond kulturního dědictví

 Vyhlašovatel Nadace Via

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457751


 9.3.2016 -  Dotační program na činnost národnostních menšin

 Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457756


 15.3.2016 -  Stipendium Vladimíra Kozy

 Vyhlašovatel Nadace pro transplantace kostní dřeně

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457453

 

31.3.2016 -  Granty Nadace Zdraví pro Moravu

 Vyhlašovatel Nadace Zdraví pro Moravu

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457459


 31.3.2016 -  Program Obyčejný život

 Vyhlašovatel Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457461

----------------------------------------------------------------------------


8.4.2016 -  Podpora rozvoje sociálních služeb

Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje

 http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457753

 

29.4.2016 -  Preventivní opatření v prioritní oblasti Voda

 Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ČR

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2457467

----------------------------------------------------------------------------

 16.5.2016 -  Příspěvky z Nadace Dětský mozek

Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456290

-----------------------------------------------------------------------------------------

31.10.2016 -  Pravidla na účast a pořádání mistrovství 2016

Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456306

31.10.2016 -  Podpora vzdělávání

Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456307

-------------------------------------------------------------------------------------------------

průběžné granty

  Oranžové hřiště

Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456300

  Podpora regionů

Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456301

  Podpora a oživení kulturních a uměleckých aktivit

Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456313

  Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

Vyhlašovatel   Krajský úřad Středočeského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2456318

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1.2015 - Nadace české architektury - granty pro rok 2015
Vyhlašovatel Nadace české architektury
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2418114

5.1.2015 - Rozvoj regionálních center
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2408647

5.1.2015 - Příspěvky v oblasti sportu
Vyhlašovatel Krajský úřad Olomouckého kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2415816

5.1.2015 - Program podpory kultury a památkové péče
Vyhlašovatel Krajský úřad Olomouckého kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2415817

6.1.2015 - Podpora sociálního sektoru na Palestinských autonomních územích (PAÚ)
Vyhlašovatel Česká rozvojová agentura
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2418128

14.1.2015 - Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
Vyhlašovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2418133

14.1.2015 - Norské fondy: Rovné příležitosti žen a mužů / Domácí násilí - II. kolo
Vyhlašovatel Nadace Open Society Fund Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2418120

14.1.2015 - Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
Vyhlašovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2417286

21.1.2015 - Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hl.m. Prahy a Program Čistá energie Praha
Vyhlašovatel Magistrát hl. m. Prahy
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2420714

26.1.2015 - Program překlenovací pomoci 3P
Vyhlašovatel Nadace rozvoje občanské společnosti
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421467

28.1.2015 - Revitalizace a ochrana území
Vyhlašovatel Magistrát hl. města Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2418135


30.1.2015 - Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje pro rok 2015 s důrazem na partnerské regiony
Vyhlašovatel Krajský úřad Pardubického kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2417293

30.1.2015 - Program podpory sociálních služeb
Vyhlašovatel Krajský úřad Pardubického kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2417295


30.1.2015 - Dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“
Vyhlašovatel Ministerstvo vnitra
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2417279

30.1.2015 - Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421510

30.1.2015 - Podpora a rozvoj protidrogové politiky
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421509

30.1.2015 - Podpora sportu
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421506

31.1.2015 - Grantový program ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji
Vyhlašovatel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421466

31.1.2015 - Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015
Vyhlašovatel Ministerstvo vnitra
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2417278

31.1.2015 - Program podpory kultury a památkové péče
Vyhlašovatel Krajský úřad Pardubického kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2417294

9.2.2015 - Podpora kulturních aktivit a akcí
Vyhlašovatel Krajský úřad Zlínského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422621

12.2.2015 - Podpora integrace romské menšiny
Vyhlašovatel Krajský úřad Zlínského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422618

12.2.2015 - Podpora NNO na úseku rozvoje občanské společnosti
Vyhlašovatel Krajský úřad Zlínského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422619

12.2.2015 - Podpora NNO, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování
Vyhlašovatel Krajský úřad Zlínského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422620

13.2.2015 - Podpora jednorázových akcí
Vyhlašovatel Krajský úřad Zlínského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422622

13.2.2015 - Granty Nadace ČEZ: bezbariérové školy a obnova alejí
Vyhlašovatel Nadace ČEZ
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421207
16.2.2015 - Podpora odborného vzdělávání v Etiopii
Vyhlašovatel Česká rozvojová agentura
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2418129

17.2.2015 - Rozvojové póly regionu
Vyhlašovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2418134

20.2.2015 - Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti
Vyhlašovatel Městská část Praha 1
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423365

20.2.2015 - Granty v oblasti kultury
Vyhlašovatel Městská část Praha 1
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423364

27.2.2015 - Granty Městské části Praha 2
Vyhlašovatel Městská část Praha 2
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423367

27.2.2015 - Podpora školství
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423356

27.2.2015 - Prevence rizikového chování
Vyhlašovatel Krajský úřad Ústeckého kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423361

27.2.2015 - Podpora plánování sociálních služeb
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423357

27.2.2015 - Podpora modernizace dětských dopravních hřišť
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423355

27.2.2015 - Podpora činnosti útulků pro zvířata
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423353

24.2.2015 - Podpora tradičního způsobu zemědělské výroby v Tušsku
Vyhlašovatel Česká rozvojová agentura
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422488

25.2.2015 - Viability 2.0 - mezinárodní program pro komunitní leadry
Vyhlašovatel Nadace VIA
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422485

27.2.2015 - Nadační program pro rok 2015
Vyhlašovatel Nadace Český literární fond
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422479

27.2.2015 - Na zelenou - bezpečné cesty do školy
Vyhlašovatel Nadace Partnerství
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422483

27.2.2015 - Podpora ekologických aktivit
Vyhlašovatel Krajský úřad Zlínského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422617

28.2.2015 - Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422570

28.2.2015 - Dotační program "Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO"
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422577

28.2.2015 - Dotační program pro oblast protidrogových aktivit
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422603

28.2.2015 - Grantový program na podporu obnovy vybavení letních táborů
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422607

28.2.2015 - Muzejní noci a noci kostelů 2015
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422571

28.2.2015 - Podpora a rozvoj NNO zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422604

28.2.2015 - Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422572

28.2.2015 - Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422602

28.2.2015 - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422573

28.2.2015 - Škola podporující zdraví
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422601

28.2.2015 - Zkvalitnění sportovního prostředí
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422574

28.2.2015 - Dotační program na činnost národnostních menšin
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422575

25.2.2015 - Stipendia z Fondu vzdělání
Vyhlašovatel Výbor Dobré vůle
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421503

27.2.2015 - Příspěvky z Nadace Život umělce
Vyhlašovatel Nadace Život umělce
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421502

27.2.2015 - Podpora rodinné politiky
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2420554

27.2.2015 - Objekty kulturního dědictví a kulturní památky
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2420551

28.2.2015 - Příspěvky z programu Senior
Vyhlašovatel Výbor dobré vůle
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421504

1.3.2015 - Fond pomoci dětem s DMO
Vyhlašovatel Výbor dobré vůle
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422486

5.3.2015 - VII. ročník grantového řízení „Společně pro Brno“
Vyhlašovatel Nadace Veronica
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423340

6.3.2015 - Podpora obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423358

8.3.2015 - Grantový program na podporu rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422610

10.3.2015 - Grantový program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422611

11.3.2015 - Grantový program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422609

11.3.2015 - Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích
Vyhlašovatel Česká rozvojová agentura
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422493

13.3.2015 - Grantový program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422612

15.3.2015 - Grantový program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422613

15.3.2015 - Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu Technologie se Světluškou
Vyhlašovatel Nadační fond Českého rozhlasu
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421208

20.3.2015 - Granty na ochranu kulturního dědictví
Vyhlašovatel Městská část Praha 1
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423366

23.3.2015 - 11. otevřené grantové kolo programu "Litoměřice - live city jsi ty"
Vyhlašovatel Ústecká komunitní nadace
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423338

26.3.2015 - 27. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace
Vyhlašovatel Ústecká komunitní nadace
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423333

31.3.2015 - Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků
Vyhlašovatel Český svaz ochránců přírody
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423334

27.3.2015 - Cestovní stipendia Nadace Českého literárního fondu
Vyhlašovatel Nadace Český literární fond
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422480

27.3.2015 - Grantový program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422606

31.3.2015 - Granty Nadace Landek
Vyhlašovatel Nadace Landek
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422481

31.3.2015 - Granty Nadace Naše dítě
Vyhlašovatel Nadace Naše dítě

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422482

31.3.2015 - Příspěvky z programu Obyčejný život
Vyhlašovatel Výbor dobré vůle
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421505

31.3.2015 - 13. kolo výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce
Vyhlašovatel Ministerstvo financí
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421545

31.3.2015 - Příspěvky z Nadace Český hudební fond
Vyhlašovatel Nadace český hudební fond
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421465

1.4.2015 - Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2015
Vyhlašovatel Ministerstvo kultury ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2414832

1.4.2015 - Grantový program MČ Praha 11 na rok 2015 pro oblast kultury (II. kolo)
Vyhlašovatel Městská část Praha 11
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2418126

3.4.2015 - Národní program ochrana biodiverzity
Vyhlašovatel Český svaz ochránců přírody
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423337

9.4.2015 - Dotační programy Královéhradeckého kraje na rok 2015
Vyhlašovatel Krajský úřad Královéhradeckého kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2417283

15.4.2015 - Program Zdravá mládež
Vyhlašovatel Nadace Mezinárodní potřeby
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423339

17.4.2015 - Víceleté granty Prahy 4
Vyhlašovatel Městská část Praha 4
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423368

17.4.2015 - Grantový program na podporu a rozvoj ICT
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422605

30.4.2015 - Stipendia v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury
Vyhlašovatel Ministerstvo kultury ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2414833

30.4.2015 - Grantový program MČ Praha 11 na rok 2015 pro oblast sportu a tělovýchovy (II. kolo)
Vyhlašovatel Městská část Praha 11
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2418123

30.4.2015 - Žádost o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci - opatření „B“ v Programu CZ08
Vyhlašovatel Ministerstvo financí
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423351

30.4.2015 - Žádost o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci - opatření „B“ v Programu CZ15
Vyhlašovatel Ministerstvo financí
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2423352

11.5.2015 - Stipendijní program Roma Education Fund pro romské
vysokoškolské studenty
Vyhlašovatel Roma Education Fund
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433261

15.5.2015 - Rozvoj vesnice 2015
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433277

25.5.2015 - Jednoletý dotační program Kultura 2015
Vyhlašovatel Městská část Praha 6
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434304

28.5.2015 - Podpora organického zemědělství v Moldavsku
Vyhlašovatel Česká rozvojová agentura
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433263

1.6.2015 - Řízení a invertarizace lesa v Gruzii - chráněnná území v Tušsku
Vyhlašovatel Česká rozvojová agentura
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433262

1.6.2015 - Mimořádné výběrové řízení v programu Obnova
Vyhlašovatel Nadační fond obětem holokaustu
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434313

1.6.2015 - Otevřený svět 2015 - Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ
Vyhlašovatel Městská část Praha 6
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434403

3.6.2015 - Otevřená radnice 2015
Vyhlašovatel Fond Otakara Motejla

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434303

8.6.2015 - Program podpory financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb
Vyhlašovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433281

8.6.2015 - Program protidrogové politiky
Vyhlašovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433282

12.6.2015 - 18. ročník Ceny Via Bona
Vyhlašovatel Nadace VIA
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434312

15.6.2015 - Granty na individuální projekty ze 17. ročníku sbírky Pomozte dětem
Vyhlašovatel Nadace rozvoje občanské společnosti
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436394

15.6.2015 - Podpora romských vysokoškolských studentů a studentek
Vyhlašovatel Nadace Open Society Fund Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436392

15.6.2015 - Stipendium od NSF JÚ
Vyhlašovatel Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436391

19.6.2015 - Dotace na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013
Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ČR

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436397

17.6.2015 - Programové dotace pro II. pololetí
Vyhlašovatel Městská část Praha 7
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434404

21.6.2015 - Podpora turistických oblastí
Vyhlašovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433283

25.6.2015 - Grantový program na podporu úpravy stop lyžařských
běžeckých tras
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434395

30.6.2015 - Rozvoj vybraného regionu - Českolipsko
Vyhlašovatel Nadace Preciosa
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434307

30.6.2015 - Grantový program na podporu nutného investičního
vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434397

30.6.2015 - 3. ročník Neziskovky roku
Vyhlašovatel Nadace rozvoje občanské společnosti
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433266

30.6.2015 - 3. ročník studentské soutěže Stavby s vůní dřeva
Vyhlašovatel Nadace dřevo pro život
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433265

30.6.2015 - Příspěvky na reprezentaci Jihočeského kraje - 2.výzva
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433276

30.6.2015 - Granty na roční projekty ze 17. ročníku sbírky Pomozte dětem
Vyhlašovatel Nadace rozvoje občanské společnosti
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436395

30.6.2015 - Granty z programu SmartUp Nadace O2
Vyhlašovatel Nadace O2
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436393

30.6.2015 - Dotace na podporu osvěty čisté mobility
Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436396

9.7.2015 - Dotační program na podporu ekologických aktivit
Vyhlašovatel Městská část Praha 6
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434401

7.7.2015 - Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině
Vyhlašovatel Česká rozvojová agentura
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436399

12.7.2015 - Dočerpání finančních prostředků na poskytování sociálních služeb
Vyhlašovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436401

17.7.2015 - Grantový program na podporu specifických programů
prevence kriminality
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434396

20.7.2015 - Fond mládeže a sportu Zlínského kraje – podpora jednorázových akcí
Vyhlašovatel Krajský úřad Zlínského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436403

31.7.2015 - Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
Vyhlašovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436400

31.7.2015 - Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty, absolventy a mladé vědecké pracovníky
Vyhlašovatel Hlávkova nadace
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421459

20.8.2015 - Dotační program na podporu úpravy vnitrobloků
Vyhlašovatel Městská část Praha 6
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434402

25.8.2015 - Stipendia Fondu vzdělání
Vyhlašovatel Výbor Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434314

31.8.2015 - Příspěvky Nadace Sophia
Vyhlašovatel Nadace Sophia
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434310

11.9.2015 - Cestovní stipendia Nadace Českého literárního fondu
Vyhlašovatel Nadace ČLF
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433264

11.9.2015 - Stipendia Nikoly Tesly
Vyhlašovatel Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446353

25.9.2015 - Grantové výzvy Nadačního fondu obětem holokaustu
Vyhlašovatel Nadační fond obětem holokaustu
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446352

25.9.2015 - Podpora vědy a výzkumu
Vyhlašovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446494

25.9.2015 - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
Vyhlašovatel Ministerstvo školství ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447448

29.9.2015 - 28. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace
Vyhlašovatel Ústecká komunitní nadace
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447438

29.9.2015 - 3. výběrové kolo Programu 3P
Vyhlašovatel Nadace rozvoje občanské společnosti
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447443

30.9.2015 - Zdravé stromy pro zítřek
Vyhlašovatel Nadace Partnerství
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447441

30.9.2015 - Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
Vyhlašovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447451

30.9.2015 - Národní program zdraví - projekty podpory zdraví
Vyhlašovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447450

30.9.2015 - Veřejně prospěšný program
Vyhlašovatel Ministerstvo vnitra
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446431

30.9.2015 - Výběrová dotační řízení pro oblast profesionálního
divadla, tance, hudby a výtvarného umění
Vyhlašovatel Ministerstvo kultury ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446429

30.9.2015 - Dotace pro NNO
Vyhlašovatel Ministerstvo obrany
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446430

30.9.2015 - Dotační řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Vyhlašovatel Vláda ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446426

30.9.2015 - Granty z programu SmartUp Nadace O2
Vyhlašovatel Program SmartUp
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446351

30.9.2015 - Podpora implementace Evropské charty regionálních či
menšinových jazyků
Vyhlašovatel Vláda ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446422

30.9.2015 - Podpora romské integrace
Vyhlašovatel Vláda ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446424

30.9.2015 - Podpora veřejně účelných aktivit NNO v oblasti rovnosti
žen a mužů
Vyhlašovatel Vláda ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446425

30.9.2015 - Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených
Vyhlašovatel Vláda ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446423

30.9.2015 - Program Čistá energie Praha 2015
Vyhlašovatel Magistrát hl. města Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2434400

5.10.2015 - Účelová dotace poskytovatelům sociálních služeb
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2446492

7.10.2015 - 3. ročník programu Pomáhej
Vyhlašovatel Nadace VIA
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447444

9.10.2015 - Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447529

10.10.2015 - Rozvojové projekty zdravotní péče
Vyhlašovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447452

14.10.2015 - Podzimní kolo programu souSedíme si
Vyhlašovatel Nadace VIA
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447445

31.10.2015 - Program grantové podpory pro NNO - aktivity ve prospěch
zdravotně postižených a chronicky nemocných
Vyhlašovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447453

31.10.2015 - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením
Vyhlašovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447454

31.10.2015 - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO
Vyhlašovatel Ministerstvo školství ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447449

31.10.2015 - Grant Soutěž Plzeň
Vyhlašovatel Nadace sportující mládeže
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422484

3.11.2015 - Podpora poskytování sociálních služeb
Vyhlašovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451112

6.11.2015 - Kultura 2016
Vyhlašovatel Městská část Praha 6
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2450849

6.11.2015 - Podpora Místních akčních skupin
Vyhlašovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451114

6.11.2015 - Podpora poskytování sociálních služeb
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451003

6.11.2015 - Podpora poskytování sociálních služeb
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451004

10.11.2015 - Grantový program pro poskytování sociálních služeb
Vyhlašovatel Magistrát hl. města Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451150

11.11.2015 - Podpora aktivit integrace cizinců
Vyhlašovatel Magistrát hl. města Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451135

11.11.2015 - Podpora aktivit národnostních menšin
Vyhlašovatel Magistrát hl. města Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451136

13.11.2015 - Grantové řízení pro oblast prevence kriminality
Vyhlašovatel Magistrát hl. města Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451138

15.11.2015 - Podpora překladu české literatury 2015/2016
Vyhlašovatel Ministerstvo kultury ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436398

18.11.2015 - Programy podpory sportu a tělovýchovy
Vyhlašovatel Magistrát hl. města Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451153

23.11.2015 - Dotační řízení v oblasti poskytování sociálních služeb
s nadregionální a celostátní působností
Vyhlašovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451001

25.11.2015 - Programy podpory projektů v rámci titulu Evropské
hlavní město sportu
Vyhlašovatel Magistrát hl. města Praha
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451154

30.11.2015 - Programy podpory vzdělávání
Vyhlašovatel Magistrát hl. města Praha

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451156

7.12.2015 - Poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění -
dotace pro účinkující
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2433279

18.12.2015 - Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof
Vyhlašovatel Krajský úřad Středočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2436402

31.12.2015 - Program obnovy venkova
Vyhlašovatel Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2451002

průběžné granty

3. výzva k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
Vyhlašovatel Ministerstvo financí
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421544

Rychlé granty 2015
Vyhlašovatel Nadace VIA
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2420904

Fond Ústeckého kraje
Vyhlašovatel Krajský úřad Ústeckého kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2422616

1.2.2016 - Zelené oázy
Vyhlašovatel Nadace Partnerství
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2447442

Vytvořeno 20.1.2016 8:50:19 | přečteno 314x | Richard Sedlák
load