Město Prostějov pomáhá rodinám s autistickými dětmi

S autismem žije

- každé 80. narozené dítě

- 70 000 000 osob světa

- 100 000 občanů ČR

Pravidla pro komunikaci s autistickým člověkem:

1) jednej předvidatelně

2) plánuj

3) nekřič

4) ptej se jasně

5) mluv jednoduše

6) buď trpělivý

7) rozumět a vědět

8) jaký je den

9) omezuj pohled do očí

10) dej najevo pochopeníAutismus není „neléčitelná nemoc“ a autista také většinou nevypadá jako Rain Man ze slavného filmu v podání Dustina Hoffmana.

Tito lidé často žijí mezi námi zcela nenápadně a nikdo v jejich okolí ani nemusí tušit, že mají jiný pohled na svět, jiný práh citlivosti k různým situacím, že se v nich může třeba skrytě odehrávat malá vlastní bitva.

Často jsou velmi talentovaní, ať již v uměleckých směrech, tak třeba i v matematice. Mohou se vyznačovat vynikající pamětí a být obdařeni jinými mimořádnými vlastnostmi a dovednostmi.

Potřebují jen trochu pochopení, ohleduplnosti a dostat šanci uplatnit své schopnosti v životě a stát se našimi právoplatnými spoluobčany.

Na pomoc přichází i město Prostějov, a to formou poskytnutí prostor k využívání volného času dětí a zároveň i jejich rodičů. Vzniká tak možnost pro výměnu zkušeností, které mohou mnohdy pomoci k vyřešení třeba konfliktní situace.

Rodiče s dětmi se setkávají v zařízení města, provoz klubu zajišťuje Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, které využívají také senioři a Onko klub Diana. Nyní k nim přibyla nová skupina uživatelů.  Setkání probíhají ve dvou skupinách pro menší i větší děti jednou za 14 dnů. Setkání budou pravidelná a vždy po společné domluvě.

 Hlavním cíle je sociálněaktivizační činnost, aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení této skupiny ze společnosti.

Důvěryhodné informace o tom, jak se chovat, reagovat či rozpoznat autismus je možné najít a podle nich se chovat a snažit se o správné reakce na neobvyklé situace.


Vytvořeno 29.11.2018 9:40:45 | přečteno 287x | PaedDr. Alena Dvořáková
load