Spokojenost obyvatel s místním společenstvím 2014

Sedmým rokem se v Prostějově zkoumá spokojenost občanů se životem ve městě. Výsledky letošního šetření, jež probíhá podle standardizované evropské metodiky, potvrzují, že lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni. Index obecné míry spokojenosti se od roku 2012 udržuje na stejné hodnotě, a to 7,1 bodu. Míra spokojenosti vyjádřená v procentech je za sledované období od roku 2008 nejvyšší a dosáhla 85%. Prostějov se tak blíží k nejlépe hodnoceným městům v rámci celé České republiky.


"Tento indikátor zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují, bezprostředně odráží jejich pocit kvality života. Letošní průzkum potvrdil, že v Prostějově velmi výrazně převládá počet spokojených občanů. S městem jako místem pro život a bydlení je spokojeno pětaosmdesát procent respondentů. Jedná se o nejvyšší hodnotu od počátku měření," uvedla Alena Rašková, náměstkyně primátora, s tím, že stejné hodnoty bylo ještě dosaženo v roce 2011. Ovšem v onom roce činil index průměrné spokojenosti o jednu desetinu bodu méně než letos. „Index průměrné spokojenosti za rok 2014 je 7,1 bodu. Na této konstantní úrovni se udržuje až poslední tři roky,“ podotkla Alena Rašková.
V oblasti veřejných služeb stoupla oproti loňskému roku spokojenost se sociálními a zdravotními službami, mateřskými a základními školami.

Žádná z vybraných oblastí veřejných služeb se poprvé od roku 2008 nepohybuje pod hranicí šesti bodů. Hodnocení bezpečnosti na modelových situacích zaznamenalo oproti roku 2013 snížení spokojenosti, ovšem i tak 57% občanů hodnotí veřejný pořádek v Prostějově jako lepší než v jiných městech. V hodnocení městského prostředí Prostějované nejvíce oceňují kvalitu parků a zeleně, přičemž u tohoto kritéria bylo dosaženo nejlepšího ohodnocení od začátku sledování v roce 2008. „Je velmi potěšující, že v hodnocení ekonomických ukazatelů došlo ve srovnání s rokem 2013 ke zlepšení spokojenosti u všech kritérií, ať již je to úroveň nezaměstnanosti, možnost dobré rekvalifikace, podpora novým podnikatelským subjektům, ale také spokojenost občanů s investičními akcemi města a hospodaření s jeho majetkem,“ vyjmenovala Alena Rašková.


Dotazníkové šetření proběhlo na vybraném vzorku 800 občanů Prostějova. Byl použit standardizovaný dotazník, který byl upraven pro potřeby města Prostějova. Šetření proběhlo v období května a června 2014 formou řízeného rozhovoru. Proškolení tazatelé náhodně oslovovali obyvatele města podle daných věkových kategorií. Výsledky byly zpracovány Střední odbornou školou podnikání a obchodu.

Průzkum proběhl v rámci realizace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 a postupu dle oficiální sady Kritérií místní Agendy 21 sledování A1 - Spokojenost občanů s místním společenstvím, indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů a dohodu o partnerství s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR).
Kompletní výsledek dotazníkového šetření naleznete na www.prostejov.eu

Pořadí deseti problémů v našem městě, jak je vidí občané 2014

Během horkých letních dnů, do 31. 7. 2014, se mohli občané Prostějova vyjadřovat k problémům, které vzešly z jednání červnového Fóra Zdravého města. Každý se tak mohl vyjádřit, co by chtěl ve „svém“ městě změnit.
A jaké jsou výsledky ankety po vyhodnocení a celkové pořadí problémů?

  1. plynulost dopravy na cyklostezkách 
  2. kulturní akce na náměstí 
  3. byty zvláštního určení pro soc. slabé 
  4. participační rozpočet
  5. vytvoření nových atraktivních turistických webových stránek
  6. nový park za nemocnicí
  7. rozšíření preventivních programů proti soc. vyloučení
  8. výstavba sportovní haly na míčové sporty
  9. snížení hlukové zátěže u dálnice
  10. školní psycholog na všech základních školách
Vytvořeno 19.11.2015 15:44:21 | přečteno 339x | Jiří Třísko
load