Úvodní strana > Samospráva > Fotografie z akcí > Události 2. pololetí roku 2007

Události 2. pololetí roku 2007

20. 12. 2007

Slavnostní představení gobelínu, který nechalo město Prostějov zhotovit na motivy obrazu Jana Preislera Sen jinocha. Gobelín vzniknul při příležitosti stého výročí dokončení stavby Národního domu, jehož interiér právě obraz Sen jinocha zdobil.

gobel-1-maly.jpg  gobel-2-maly.jpg

gobel-3-maly.jpggobel-4-maly.jpg

20. 12. 2007

Starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař přijal studenty, kteří uspěli v anketě Talent Olomouckého kraje.

talol-1-maly.jpgtalol-2-maly.jpg

talol-3-maly.jpgtalol-4-maly.jpg

19. 12. 2007

Předání cen vítězům výtvarné soutěže na téma "Veřejný pořádek a doprava očima dětí", kterou uspořádalo Zdravé město Prostějov ve spolupráci s městskou policií.

vytv.soutez-mala.jpgvytv.soutez-mala-2.jpg

vytv.soutez-mala-3.jpgvytv.soutez-mala-4.jpg

18. 12. 2007

Na Svatoplukově ulici v blízkosti hlavního vlakového nádraží byla slavnostně otevřena první etapa bezbariérové trasy, kterou realizovala v podzimních měsícíh letošního roku spol. .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.. Investorem stavby bylo město Prostějov za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury.

bezbartrasa-1-mala.jpgbezbartrasa-2-mala.jpg

bezbartrasa-3-mala.jpgbezbartrasa-4-mala.jpg

17. 12. 2007

Otevření výstavy Slavné vily Olomouckého kraje, Pocta Janu Kotěrovi v prostějovském Národním domě.

salkot-1.jpgsalkot-2.jpg

salkot-3.jpgsalkot-4.jpg

14. 12. 2007

Výherci soutěže "Test komunikace" (Lukáš Brzoska, Jana Marešová, Aleš Dočkal) si převzali ceny financované Evropským sociálním fondem (ESF). Soutěž běžela téměř celý rok na webových stránkách města a v Radničních listech. Účastníci si mohli ověřit své znalosti v oboru mezilidské komunikace a vztahů.

esfsoutez-1.jpgesfsoutez-2.jpg

esfsoutez-3.jpgesfsoutez-4.jpg

12. 12. 2007

Vernisáž fotografií v kině METRO 70. Veřejnosti byl představen kalendář Život Prostějova,  který vzniknul díky grantu města.

metr.vern-1.jpgmetr.vern-2.jpg

metr.vern-3.jpgmetr.vern-4.jpg

5. 12. 2007

Při příležitosti Dne dobrovolníků přijal ve středu 5. prosince starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař a místostarosta Mgr. Alois Mačák dobrovolníky z organizace ADRA. Představitelé města jim při neformální besedě poděkovali za jejich práci a předali drobné dárky.

adraci-1-mali.jpgadraci-2-mali.jpg

adraci-3-mali.jpgadraci-4-mali.jpg

1. 12. 2007

Vyhlášení nejlepších orientačních běžců České republiky v Prostějově. Za město se této akce účastnil předseda sportovní komise Michal Müller.

orien.-3-maly.jpgorien.-5.jpg

30. 11. a 1. 12. 2007

Vyvrcholení oslav stého výročí dokončení Národního domu - slavnostní GALAVEČER 30. 11.

a koncert Evy Urbanové 1. 12. 2007.

gala-1-mala.jpggala-2-mala.jpg

gala-5-mala.jpggala-6-mala.jpg

28. 11. 2007

Slavnostní otevření naučné stezky v biokoridoru Hloučela.

stezhlou-1-mala.jpgstezhlou-2-mala.jpg

stezhlou-3-mala.jpgstezhlou-4-mala.jpg

27. 11. 2007

Slavnostní otevření zrekonstruované ulice Čs. armádního sboru v Prostějově - Vrahovicích.

armsbor-1-maly.jpgarmsbor-2-maly.jpg

armsbor-3-maly.jpg

26. 11. 2007

Slavnostní otevření příležitostní přepážky České pošty v kavárně Národního domu. Zájemci, hlavně z řad filatelistů, zde mohou v týdnu od 26. - 30. 11. získat otisk speciálního razítka a známku s přítiskem ke 100. výročí Národního domu.

prilprep.-1-mala.jpgprilprep.-3-mala.jpg

prilprep.-4-mala.jpgprilprep.-5-mala.jpg

19. 11. 2007

Fórum Zdravého města v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově.

for-zdr-maly-1.jpgfor-zdr-maly-2.jpg

for-zdr-maly-3.jpgfor-zdr-maly-4.jpg

for-zdr-maly-5.jpgfor-zdr-maly-6.jpg

15. 11. 2007

Zasedání dětského  zastupitelstva se v obřadní síni prostějovské radnice zúčastnil také místostarosta Ing. Pavel Drmola a ředitel Sportcentra Ivan Nedvěd. "Končícím" dětským zastupitelům předal Drmola drobné dárky.

stridani-strazi-1-male.jpgstridani-strazi-2-male.jpg

stridani-strazi-3-male.jpgstridani-strazi-4-male.jpg

15. 11. 2007

Vernisáž výstavy gobelínů v prostějovském muzeu.

gobel.-1-maly.jpggobel.-3-maly.jpg

gobel.-4-maly.jpggobel.-5-maly.jpg

14. 11. 2007

Den diabetu - k akci se připojilo také město Prostějov.

dia-1-mala.jpgdia-2-mala.jpg

dia-3-mala.jpgdia-4-mala.jpg

9. 11. 2007

Položením kytic a věnců u pomníků na městském hřbitově si zástupci města Prostějova, Armády České republiky a dalších organizací připomenuli v pátek 9. listopadu Den veteránů. Tento den se slaví v demokratických zemích jako připomínka 11. listopadu 1918, kdy v železničním vagonu poblíž Compiegne bylo podepsáno příměří mezi Německem a státy Dohody, čímž skončila první světová válka.

vet.3-mali.jpgvet.4-mali.jpg

7. 11. 2007 a 8. 11. 2007

Starosta města Ing. Jan Tesař, místostarosta Ing. Pavel Drmola a předseda sportovní komise Mgr. Michal Müller přivítali na prostějovské radnici korfbalové reprezentanty z Belgie, Německa a Polska, kteří dále navštívili některé školy v našem městě a besedovali se žáky o korfbale a korfbalovém mistrovství probíhajícím v Brně.

korf-1-mali.jpgkorf-11-mali.jpg

korf-3-mali.jpgkorf-10-mali.jpg

7. 11. 2007

Tradiční "Burza škol" v prostějovském Společenském domě. Tato akce, organizovaná ve spolupráci s městem Prostějov každoročně představuje žákům základních škol a jejich rodičům nabídku studijních a učebních oborů nejen v našem městě.

burskol-1-mala.jpgburskol-2-mala.jpg

burskol-3-mala.jpgburskol-4-mala.jpg

30. 10. 2007

Hasiči předvedli na náměstí T.G.Masaryka techniku, kterou používají při zásazích a jejíž pořízení financovalo ze svých zdrojů město Prostějov.

namesti-1-male.jpgnamesti-2-male.jpg

26. 10. 2007

Představitelé města, zástupci kulturních a společenských organizací si položením kytic a věnců k pomníku T.G.Masaryka připomenuli 89. výročí založení Československé republiky.

republika-2-mala.jpgrepublika-1-mala.jpg

21. 10. 2007

Velvyslanec Státu Izrael Arie Arazi navštívil prostějovskou radnici při příležitosti akce Den pro Izrael pořádané Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém ve spolupráci s městem Prostějov.

isra-2-mala.jpgisra-4-mala.jpg

isra-5-mala.jpg

20. 10. 2007

Den stromů v prostějovských Kolářových sadech

denstr-1.jpgdenstr-2.jpg

denstr-3.jpgdenstr-4.jpg

18. 10. 2007

Setkání zástupců města a městského úřadu s pedagogy v zasedací místnosti radnice - ve dvoře.

duch.ocen-3-maly.jpgduch.ocen-4-maly.jpg

duch.ocen-6-maly.jpgduch.ocen-7-maly.jpg

3. 10. 2007

Ve středu 3. října 2007 byly v obřadní síni prostějovské radnice uděleny za přítomnosti vedení města historicky po druhé Ceny města Prostějova.

ceme-1-mala.jpgceme-2-mala.jpg

ceme-3-mala.jpg  ceme-6-mala.jpg

ceme-4-mala.jpg   ceme-5-mala.jpg

2. 10. 2007

Přijetí velvyslance USA Richarda W. Grabera v doprovodu vojáků naší profesionální jednotky na prostějovské radnici.

velv.-1-maly.jpgvelv.-2-maly.jpg

velv.-3-maly.jpg  velv.-5-maly.jpg

1. 10. 2007

Výstava ovoce, zeleniny a dalších zahrádkářských výpěstků v kulturním klubu DUHA. Výstavu, kterou uspořádal Český svaz zahrádkářů, navštívily desítky návštěvníků, k nimž patřily i děti školního a předškolního věku.

ovoce-1-male.jpgovoce-2-male.jpg

29. 9. 2007

Místostarosta Prostějova Miroslav Pišťák přijal na radnici brigádního generála Zdeňka Škarvadu.

skarvada-2-maly.jpgskarvada-3-maly.jpg

skarvada-4-maly.jpg

22. 9. 2007

Spanilá jízda veteránů Olomouckým krajem - Trofeo Niké 2007 dorazila v sobotu v podvečer také do Prostějova. Na nám. T.G.Masaryka přivítal účastníky místostarosta Prostějova Ing. Pavel Drmola.

auta-1-mala.jpgauta-2-mala.jpg

auta-3-mala.jpgauta-4-mala.jpg

auta-5-mala.jpgauta-6-mala.jpg

20. 9. 2007

Slavnostní otevření gymnastické haly - přístavby tělocvičny ZŠ Melantrichovy. Novou halu pro mladé sportovce otevřeli za město Prostějov místostarostové Mgr. Vlastimil Uchytil aMgr. Alois Mačák.

strihacka-1-mala.jpgstrihacka-2-mala.jpg

 strihacka-3-mala.jpgstrihacka-4-mala.jpg

19. 9. 2007

Místostarosta Prostějova Miroslav Pišťák podepsal smlouvu o prodeji pozemků se zástupcem nového investora mířícího do průmyslové zóny - Tomášem Medkem, generálním ředitelem společnosti Modřanská potrubní.

modranska-1-mala.jpgmodranska-2-mala.jpg

16. 9. 2007

Jubilejní XXV. Hanácké slavnosti v Prostějově. Starosta města Ing. Jan Tesař a místostarostové Miroslav Pišťák, Ing. Pavel Drmola, Mgr. Alois Mačák a náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitka Chalánková přijali národopisné soubory na prostějovské radnici.

hody-1-male.jpghody-2-male.jpg

hody-3-male.jpghody-4-male.jpg

hody-5-male.jpghody-6-male.jpg

14. 9. 2007

Připomínka 70. výročí úmrtí prezidenta T. G. Masaryka.

masa-vyroc.-1-male.jpgmasa-vyroc.-2-male.jpg

masa-vyroc.-3-male.jpgmasa-vyroc.-4-male.jpg

12. 9. 2007

Starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař přijal úspěšné tanečníky Taneční školy Hubený.

prijeti-1-male.jpgprijeti-2-male.jpg

tanini-1.jpgtanini-2.jpg

11. 9. 2007

Slavnostní otevření zrekonstruované restaurace secesního Národního domu.

rest.nove-1-mala.jpgrest.nove-10-mala.jpg

rest.nove-11-male.jpgrest.nove-2-mala.jpg

rest.nove-6-male.jpgrest.nove-9-mala.jpg

27. 8. 2007

Starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák přijali prof. Aleše Blumu, zástupce Řádu svatého Lazara.

laz.-1-mala.jpglaz.-2-mala.jpg

laz.-3-mala.jpglaz.-4-mala.jpg

27. 8. 2007

Slavnostní otevření zrekonsturované silnice Ječná, Ovesná v Prostějově - Čechovicích.

otev.-1-mala.jpgotev.-2-mala.jpg

otev.-3-mala.jpgotev.-4-mala.jpg

26. 8. 2007

Hodové slavnosti v Prostějově - Vrahovicích na místním koupališti.

hody-mensi-4.jpghody-mensi-3.jpg

hody-mensi-2.jpghody-mensi1.jpg

24. 8. 2007

Připomínka 39. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, při kterém byli v našem městě zastřeleni tři lidé.

pripominka-1.jpgpripominka-2.jpg

pripominka-3.jpgpripominka-4.jpg

24. 8. 2007

Starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař převzal na půdě 601. skupiny speciálních sil Pamětní odznak vojenského zpdravodajství.

starosta-vyznamenani-2-male.jpgstarosta-vyznamenani-3-male.jpg

starosta-vyznamenani-male.jpg

18. 8. 2007

Soutěž dobrovolných hasičů O pohár starosty Prostějova v části Vrahovice.

pohar-1-maly.jpgpohar-2-maly.jpg

pohar-3-maly.jpgpohar-8-maly.jpg

pohar-9-maly.jpgpohar-7-maly.jpg

10. 8. 2007

Slavnostní otevření hřiště pro menší i větší děti na ulici Belgická.

hriste-1-male.jpg  hriste-3-male.jpg

hriste-4-male.jpg  hriste-6-male.jpg

4. 8. 2007

Řezbáři - účastníci letošního Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové dokončují svá díla. Slavnostní vernisáž se uskutečnila v sobotu 4. srpna 2007.

prace-1.jpg   prace-2.jpg

prace-3.jpg  vernisaz-1.jpg

vernisaz-2.jpgvernisaz-3.jpg

1. 8. 2007

Účastníky letošního Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové přijal na prostějovské radnici starosta města Ing. Jan Tesař.

sochajici.jpgsochajici-2.jpg

30. 7. 2007

Aplikace chemického roztoku PAX 18 do Plumlovské přehrady. Akci sledoval také starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař, dále např. zástupci kraje, mikroregionu Plumlovsko, Povodí Moravy nebo poslanec Parlamentu České republiky Ing. Radim Fiala. Roztok PAX 18 podle odborníků vodu ošetří proti sinicím a umožní tak zájemcům po zbytek letošní letní sezóny koupání v této nádrži.

pax-4-maly.jpg  pax-1-maly.jpg

pax-2-maly.jpg  pax-3-maly.jpg

pax-6-maly.jpg  pax-7-maly.jpg

pax-13-maly.jpg   pax-8-maly.jpg

26. 7. 2007

Místostarosta města Prostějova Miroslav Pišťák podepsal s ředitelem Moravské gobelínové manufaktury Janem Strýčkem smlouvu o zhotovení originálního gobelínu pro město. Dílo bude vycházet z jednoho z obrazů Jana Preislera a tento počin mimo jiné realizujeme i v souvislosti se stým výročím dokončení stavby secesního Národního domu.

smlouva-3-mala.jpgsmlouva-4-mala.jpg

23. 7. 2007

Ve Smetanových sadech začalo VI. Mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové.Účastníci z České republiky i zahraničí budou po dobu dvou týdnů vytvářet originální plastiky přímo před očima veřejnosti.

symp.-1-male.jpgsymp.-2-male.jpg

symp.-3-male.jpgsymp.-4-male.jpg

 

16. 7. 2007
Restaurace prostějovského Národního domu prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Secesní prostory dostanou nové tapety, podlahy, elektroinstalaci. Renovovány budou vstupní dveře,
chambre séparé, reliéf tří Grácií, schodiště. Restauraci budou osvěcovat jak původní lustry z roku 1907,
tak jejich nové repliky. Rekonstrukce bude hotova ještě před vypuknutím podzimních oslav
stého výročí dokončení této unikátní stavby.

rest-2-mala.jpgrest.-1-mala.jpg

rest.-3-mala.jpgrest.-4-mala.jpg

rest.-6-mala.jpg

Vytvořeno 17.1.2013 15:01:30 | přečteno 748x | Richard Sedlák
load