Události roku 2009

16. 12. 2009

Do Prostějova dorazila před Vánoci pravá zima.

zima-pv-mala.jpgzima-pv-mala2.jpg

2. 12. 2009

Slavnostní otevření domu zvláštního určení na Kostelecké ulici. Budou zde bydlet různé sociální skupiny včetně seniorů.

otevreni-kostelecka1-mala.jpgotevreni-kostelecka2-mala.jpg

27. 11. 2009

Otevření významných investičních akcí v Prostějově - rondel a zastávky u nemocnice, Erbenova ulice, Janáčkova ulice.

strihacka-nemocnice-mala.jpgstrihacka-nadrazi-male.jpg

strihacka-erbenova-mala.jpgstrihacka-erbenova-mala2.jpg

22. 11. 2009 a 26. 11. 2009

vysadba-habr-maly.jpgvysadba-lipa-mala.jpg

16. 11. 2009

Představitelé města, společenských, kulturních, sportovních organizací i studenti si v předvečer 17. listopadu připomenuli dvacáté výročí pádu komunistického režimu, takzvanou "sametovou revoluci".

listopad09_1_maly.jpglistopad09_3_maly.jpg

listopad09_4-maly.jpg

27. 10. 2009

Připomínka 91. výročí založení samostatného Československa na nám. T.G.Masaryka v Prostějově.

republika91_1_mala.jpgrepublika91_2_mala.jpg

republika91_3_mala.jpgrepublika91_4_male.jpg

9. 10. 2009

Zahájení výstavy Sametová revoluce v Prostějově v prostějovském muzeu. Symbolicky se zde sešli jak první polistopadový starosta Miroslav Zikmund, tak i současný starosta Jan Tesař.

samet.revolucepv_2_mala.jpgsamet.revolucepv_1_mala.jpg

5. 10. 2009

Návštěva paní Trudi Bryksové, vdovy po československém válečném pilotovi, v Prostějově. Na radnici ji přijali starosta města Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák.

trudi-mala-1.jpgtrudi-mala-2.jpg

trudi-mala-3.jpg  trudi-mala-4.jpg

2. 10. 2009

Slavnostní nástup a udílení medailí členům Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

hasici-obradka-mala1.jpghasici-slavnost-09-mala1.jpg

hasici-slavnost-09-mala2.jpghasici-slavnost-09-mala3.jpg

29. 9. 2009

Slavnostní předání cen vítězům prvního ročníku Prostějovského léta 9 + 1.

predavani_09_1_male.jpgpredavani_09_2-male.jpg

predavani_09_3-male.jpgpredavani_09_4-male.jpg

22. 9. 2009

Tradiční Den bez aut proběhl v Prostějově v rámci projektu Zdravé město i letos.

2.JPG8.JPG

12.JPG

13. 9. 2009

Tradiční Hanácké slavnosti spojené s prostějovskými hody. Letošní rok byl okořeněn večerními vystoupeními divadelního spolku Historia v prostorách radnice.

hody_09_1.jpghody_09_2.jpg

hody_09_3.jpghody_09_4.jpg

31. 8. 2009

Slavnostní zahájení mistrovství světa v parašutismu v Prostějově.

parasutisti09_1-male.jpgparasutisti09_2-male.jpg

parasutisti09_3-male.jpgparasutisti09_4-male.jpg

28. 8. 2009

Přijetí indického chargé d´affaire Mr. Manishe starostou města Janem Tesařem na prostějovské radnici.

ind-navsteva1-mala.jpgind-navsteva2-mala.jpg

26. 8. 2009

Starosta města Prostějova Jan Tesař a místostarostka Alena Rašková přijali na prostějovské radnici dvanáctiletého Martina Palmu z Držovic, který o prázdninách zachránil před utonutím v Aquaparku pětiletého chlapce.

martin-palma-zachranar-maly1.jpgmartin-palma-zachranar-maly2.jpg

25. 8. 2009

Připomínka srpnových událostí roku 1968 v Prostějově. Dne 25. 8. 1968 byli v našem městě zastřeleni okupačními vojsky tři lidé.

srpen09_1_mala.jpgsrpen09_2-mala.jpg

17. 8. 2009

Slavnostní otevření zrekonstruovaného hřbitova v Prostějově, Brněnská ulice.

hrbitov-nove-maly1.jpghrbitov-nove-maly2.jpg

hrbitov-nove-maly3.jpghrbitov-nove-maly4.jpg

25. 7. - 8. 8. 2009

Zahájení, průběh a slavnostní vernisáž VIII.ročníku Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové:

soch.symp09_1_male.jpgsympozium09-prubeh-maly1.jpg

sympozium09-prubeh-maly2.jpgvernisaz.soch.symp09_1-mala.jpg

vernisaz.soch.symp09_5-mala.jpgvernisaz.soch.symp09_6-mala.jpg

 22. 6. 2009

Slavnostní otevření nové cyklostezky ve Šmeralově ulici :

cyklostezka-smeralova-mala1.jpg

15. 6. 2009

Slavnostní otevření zrekonstruovaného vnitrobloku Libušinka - foto před a po investiční akci:

vnitroblok-libusinka-pred-maly.jpgvnitroblok-libusknka-maly.jpg

13. 5. 2009

Procházka revitalizovanými Kolářovými sady.

prochkol09_1.jpgprochkol09_2.jpg

prochkol09_3.jpgprochkol09_4.jpg

13. 5. 2009

Předání cen letošním vítězům soutěže O nejoriginálnější maturitní tablo.

tabla09_1.jpgtabla09_2.jpg

tabla09_3.jpgtabla09_4.jpg

12. 5. 2009

Slavnostní předání Cen města Prostějova za rok 2008.

ceny09_1_male.jpgceny09_2_male.jpg

ceny09_3_male.jpgceny09_4_male.jpg

ceny09_5_male.jpgceny09_6_male.jpg

11. 5. - 15. 5. 2009

Jarní dny zdraví proběhly i letos tradičně v Národním domě.

dnyzdravi09_1.jpgdnyzdravi09_2.jpg

dnyzdravi09_3.jpgdnyzdravi09_4.jpg

7. 5. 2009

Připomínka konce 2. světové války.

valkakonec091.jpgvalkakonec092.jpg

30. 4. 2009

Místa utrpení - výstava mapující tragickou válečnou historii naší země.

mistautrpeni1.jpgmistautrpeni2.jpg

18. 4. 2009

Návštěva z partnerského města Šróda v Polsku a partnerského sportovního svazu Hoyerswerda v Německu na Prostějovské radnici.

hoyer-navsteva-duben091.jpghoyer-navsteva-duben092.jpg

hoyer-navsteva-duben093.jpghoyer-navsteva-duben094.jpg

14. 4. 2009

Starosta města Ing. Jan Tesař převzal cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys, v níž obsadil Prostějov v rámci Olomouckého kraje nejvyšší příčku - první místo.

mesto_byznys_09_3_male.jpgmesto_byznys_09_2_male.jpg

mesto_byznys_09_1_male.jpg

10. 4. 2009

Na Velký pátek zavítali na prostějovskou radnici i hoši z folklorního souboru. Zde je přivítali místostarostové Miroslav Pišťák a Pavel Drmola.

klasecek1-maly.jpgklasek2-maly.jpg

6. 3. 2009

Položením kytic u pomníku T.G.Masaryka si představitelé města a zástupci společenských organizací připomenuli 159. výročí narození prezidenta-osvoboditele.

masaryk_159_1-maly.jpgmasaryk_159_3-maly.jpg

23. 2. 2009

V pondělí 23. února 2009 předal starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař dárky prvnímu letošnímu občánkovi Prostějova. Tím je Jakub Navrátil, který se narodil 3. ledna v prostějovské nemocnici. Jeho maminka Michaela obdržela od města pro svého synka zlatý přívěsek, finanční hotovost a kytici.

prvnimimi_09_2-mala.jpgprvnimimi_09_3-mala.jpg

prvnimimi_09_4-mala.jpgprvnimimi_09_1-mala.jpg

19. 2. 2009

Slavnostní křest sbírky básní a grafiky umělkyně Květoslavy Snášelové v Národním domě. Vydání tohoto díla podpořilo i město Prostějov.

vystava-snaselova_1_mala.jpgvystava-snaselova_2-mala.jpg

vystava-snaselova_3_mala.jpgvystava-snaselova_4_mala.jpg

16. 2. 2009

Sportovec města Prostějova 2008 - slavnostní vyhlášení výsledků ankety o nejúspěšnějšího sportovce, která proběhla mimo jiné v Radničních listech. Vítězové byli odměněni v pátek 13. února v hotelu Tennis Club.

spo_mesta_09_1_mala.jpgspo_mesta_09_2-mala.jpg

spo_mesta_09_4-mala.jpgspo_mesta_09_10_mala.jpg

spo_mesta_09_11-mala.jpg

4. 2. 2009

Pátá Národní konference kvality ve veřejné správě. Zdravé město Prostějov na ní získalo stříbrnou Cenu ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

cena-vlastik-mala.jpgcena_zdrm_09_2-mala.jpg

cena_zdrm_09_1-mala.jpg

20. 1. 2009

V přednáškovém sále prostějovského Národního domu byl slavnostně představen dokument Prostějovská historická architektura, snímek o fenoménu prostějovské architektury přelomu 19. a 20. století a pokřtěna monografie mapující životní osudy zakladatele prostějovského HaDivadla Svatopluk Vála.

krest-vala1-maly.jpgkrest-vala2-maly.jpg

20. 1. 2009

Starosta města Prostějova Jan Tesař a místostarosta Pavel Drmola přijali docenta Leonarda Hobsta s chotí. Pan Hobst je pravnukem profesora Karla Hugo Kepky, podle jehož návrhu byla postavena prostějovská radnice.

pravnuk1-maly.jpgpravnuk3-maly.jpg

pravnuk4-maly.jpgpravnuk7-maly.jpg

15. 1. 2009

Charita Prostějov získala od sponzorů nový automobil. Slavnostního předání vozidla se zúčastnila i místostarostka města Prostějova Alena Rašková a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák.

charita-auto1-mala.jpgcharita-auto2-mala.jpg

charita-auto3-mala.jpgcharita-auto4-mala.jpg

15. 1. 2009

Veletrhu Region tour v Brně se tradičně u stánku Olomouckého kraje účastní i město Prostějov.

region09-maly1.jpgregion09-maly2.jpg

9. 1. 2009

Tradiční městský ples v Národním domě zahájil starosta města Jan Tesař. Úvod plesu patřil i krátkému kulturnímu programu.

ples-starosta-maly1.jpgples-tanec-maly2.jpg

 ples-tanec-maly3.jpgples-uvod-maly.jpg

22. 6. 2009

Vytvořeno 17.1.2013 15:02:02 | přečteno 627x | Richard Sedlák
load