Úvodní strana > Volný čas > Kultura > Jarmarky a trhy 2021

Jarmarky a trhy 2021

Vánoční jarmark bude letos v termínu 24. 11. – 23. 12. 2021. Otevření kluziště dne 5. 11. v 15.30 hod.

Příjem přihlášek byl ukončen.

Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat prodejce pro účast na vánočních trzích. Prodejci vybraní výběrovou komisí budou následně kontaktováni s organizačními pokyny k prodeji.

Kritéria výběru budou následující:
1. dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu
2. prodej vánočního sortimentu, ručně vyrobeného zboží
3. kvalita sortimentu
4. originalita a pestrost nabízeného sortimentu
5. celková pestrost sortimentu na nám. T. G. Masaryka
6. realizovatelnost požadavků prodejce na vlastníka pozemku

Prodejci nápojů budou mít smluvně danou povinnost prodeje v jednotných papírových kelímcích, které nechalo zhotovit město Prostějov. Cena jednoho papírového kelímku činí 0,84 Kč. Podrobnosti k platbě a distribuci budou sděleny vybraným prodejcům.

Rada města Prostějova dne 19.10.2021 schválila usnesení č. 1876 o výši nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výši poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku v rámci prostějovského vánočního jarmarku konaného v roce 2021 následovně:

• prodej občerstvení – punč, svařené víno, medovina a jiné alkoholické nápoje (i v případě kombinace s jiným sortimentem)  2 000 Kč vč. DPH/den

prodej jiného občerstvení 500 Kč vč. DPH/den

• prodej ostatního sortimentu 250 Kč vč. DPH/den

• prostor pro grilování (mimo stánek) 100 Kč vč. DPH/den

• odkládací prostor pro zboží 10 Kč/m²/den vč. DPH

• prostor pro umístění stolů pro občerstvení ZDARMA (pouze pro stánky s nájemní smlouvou s SMPv)

Doplňující informace:  do podpisu nájemní smlouvy oběma stranami je samotné podání přihlášky na vánoční trhy nezávazné.Statutární město Prostějov pořádá na náměstí T. G. Masaryka v průběhu kalendářního roku tyto tři prodejní akce:

Velikonoční trhy – týden před velikonoci

Hodový jarmark – v době konání Hanáckých slavností – (září). V roce 2021 je termín Hanáckých slavností 11. a 12. září, uzávěrka přihlášek 8. srpna.

Vánoční trhy – v průběhu konání Prostějovské zimy - letos 24. 11. - 23. 12.

Prodej na hodovém jarmarku je realizován ve vlastních stáncích prodejce na předem přiděleném místě.

Přesné termíny konání jednotlivých prodejních akcí jsou zveřejňovány spolu s podmínkami a formulářem žádosti k prodeji zde, asi jeden a půl měsíce předem.


Vytvořeno 21.2.2018 14:12:33 - aktualizováno 4.10.2018 13:00:21 | přečteno 6933x | Richard Sedlák
load