Úvodní strana > Volný čas > O městě > Osobnosti města > Cena města Prostějova > Ceny města Prostějova za rok 2005

Ceny města Prostějova za rok 2005

Udílení cen města 2005

Dne 10. 10. 2006 v 10:00 hodin byly v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně předány Ceny města Prostějova za rok 2005. Pracovní skupina jmenovaná Radou města Prostějova ve složení Jan Tesař, Pavel Drmola, Miroslav Pišťák a Božena Sekaninová posoudila celkem 11 návrhů, z nichž nakonec zvolila 6 osobností, jejichž dílo představuje významný přínos pro kulturní či společenský život ve městě. Jsou jimi:

Ing. arch. Zdeněk Beran - za architektonické ztvárnění podoby kavárny Národního domu v Prostějově (hlavní architekt postupné obnovy významné kulturní památky Národního domu v Prostějově - snaha o uchování originální hodnoty architektury, detailu i vlastní konstrukce, stejně jako historické hodnoty díla)

Karel Bezdíček (in memoriam) – za celoživotní práci v oblasti hudební pedagogiky (byl ředitel kůru a varhaník v chrámu Povýšení sv.kříže, vedoucí a kronikář chrámového sboru Cyrilometodějská jednota, autor čtyřhlasých antifon, vedl soubor Orlice, vychoval celou řadu zpěváků a hudebníků)

PhDr. Jiří Pořízka, M.A., BSc. – za charitativní činnost (byl vedoucím charitativní organizace Švédská mise, je nositelem čestných diplomů a vyznamenání: komtur za zásluhy maltézského řádu, komtur švédského řádu Pro Patria, rytíř řádu sv. Lazara, rytíř papežského řádu sv. Řehoře Velikého aj., v Prostějově založil Svatolazarskou komendu, soustavně se věnuje historicko-badatelské činnosti, napsal řadu článků z lékařské historie, filozofie a etiky)

Jan Přidal – za celoživotní přínos pro demokracii (dlouholetý člen Československé obce sokolské, za II. světové války aktivní účastník 2. národního odboje, vězněn fašisty. Po roce 1989 jeden z význačných představitelů úsilí o obnovu sokolské organizace, jejímž župním předsedou byl řadu let. Patřil mezi ty osobnosti, které významným způsobem přispěli k znovuobnovení sochy T. G. Masaryka v Prostějově)

Eva Suchánková – za celoživotní práci v oblasti dramatické pedagogiky (dramatická tvorba, celoživotní dílo na poli dramatické pedagogiky a neprofesionálních divadelních souborů, přínos v oblasti rekonstrukcí historických událostí a seznamování veřejnosti s konkrétními historickými postavami města a regionu a historií odívání)

Václav Ševčík – za dílo „Konec války v Prostějově 1945“ (jeho kniha slovem i obrazem mapuje Prostějov v období roku 1945 - na dobových fotografiích jsou zachyceny snímky města, které mimo jiné ukazují vybombardované části města, osvobození města atd.)

ceny_03.jpg

(zleva: Václav Ševčík, Jan Přidal, PhDr. Jiří Pořízka, M.A., BSc., Eva Suchánková, Ing. arch. Zdeněk Beran, syn Karla Bezdíčka) 


 

Další fotografie:

ceny_05.jpg     ceny_06.jpg

ceny_01.jpg     ceny_02.jpg

Vytvořeno 22.7.2010 7:56:12 | přečteno 1223x | PaedDr. Alena Dvořáková
load