Úvodní strana > Občan > Osobnosti města > Cena města Prostějova > Ceny města Prostějova za rok 2006

Ceny města Prostějova za rok 2006

Udílení cen města 2006

Dne 3. 10. 2007 byly v obřadní síni prostějovské radnice předány historicky druhé Ceny města Prostějova. Významné osobnosti získaly krystal z dílny skláře Jana Jankůje, kytici a písemné ocenění.

Cenu města Prostějova za rok 2006 získali:

Ing. arch. Blahoslav Adamík - za celoživotní přínos pro městskou architekturu a architekturu obecně. Nejznámějším a zřejmě nejvýznamnějším dílem prostějovského architekta pana Blahoslava Adamíka je smuteční obřadní síně na prostějovském hřbitově, za kterou mu byla udělena prestižní Cena Josefa Havlíčka v roce 1988.
Kromě této stavby jsou z významných prací pro Prostějov objekty družstevních bytových domů na náměstí Spojenců, kterými pan Adamík výtvarně a pohledově dotvořil unikátní urbanistický prostor. Dnes je již na zaslouženém odpočinku, ale přesto se aktivně účastní kulturního dění v Prostějově, a to jako autor úprav Národního domu, radnice nebo objektů ve „špalíčku“.

PhDr. Ludmila Grůzová(ze zdrav. důvodů nebyla přítomna) - za publikační činnost v oboru regionální historie – prostějovských dějin od počátků města až po současnost.
Ludmila Grůzová je autorkou mnoha článků a studií týkajících se regionální historie a znalkyní nejstarších prostějovských dějin od počátků města až po jeho současnost.
Své rozsáhlé znalosti využila mimo jiné v publikaci „Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček“, kde zpracovala okres Prostějov a Kroměříž.
Mimořádné vědomosti o dějinách města zúročila v publikaci „Prostějov 1390-1990“vydané připříležitosti oslav šesti set let Města Prostějova a nejnověji v publikaci „Prostějov dějiny města 1. a 2.díl“. Nesmíme také opomenout publikaci „Prostějov v proměnách staletí“, ve které pojednala o stavebním a urbanistickém vývoji města do roku 1850. Svou odbornou erudici uplatnila také při zpracování dějin některých obcí okresu Prostějov a této činnosti se věnuje dodnes.

Josef Dolívka - za výstavní činnost doprovázenou publikační činností. Založil a dodnes vede klub přátel výtvarného umění v Prostějově. V rámci činnosti klubu realizoval v Prostějově již na čtyřistapadesát samostatných výstav výtvarného umění. Aktivně se podílí na pořádání mezinárodních setkání sběratelů grafiky z celé Evropy.
Řadu let spolupořádá Moravské salóny Ex-libris, grafiky a kresby v Prostějově. V rámci své dlouholeté a úspěšné kulturní činnosti publikuje v celostátních odborných tiskovinách články a eseje o umění nejen města Prostějova, ale i celého Prostějovska. Celoživotním významným kulturním počinem, který má završit jeho mnohaletou výstavní, sběratelskou a publikační činnost, je kniha „Výtvarníci prostějovského regionu“.

Miroslav Kolba in memoriam (cenu převzala jeho manželka Zuzana Kolbová) - za dlouholetou pedagogickou činnost učitele výuky hry na kytaru, za autorskou, vydavatelskou a interpretační činnost. Miroslav Kolba byl muzikant, kytarista, pedagog, skladatel a autor hudebních publikací, který je prostějovským občanům znám nejen jako učitel na ZUŠ Vladimíra Ambrose, ale především jako autor publikace „Škola na kytaru hrou“ , která byla zařazena do učebních osnov pro žáky 1.cyklu základních uměleckých škol v České republice. Připomeňme si i některá další jeho díla. Například „Romance pro klasikou kytaru, Moje vánoce, Prídi ty šuhajko“ nebo kytarová dua-„Jak báječný je tvůj maličký svět, Rokenrolové kapričo.“ Poslední publikací jsou vánoční koledy pro nejmenší kytaristy „Štědrovečerní vláček už houká“. Ve všech zmíněných publikacích jsou pasáže nebo skladby věnované rodnému městu – Prostějovu.

Stanislav Liška(ze zdravotních důvodů se omluvil, cenu převzal jeho syn Stanislav Liška) - za zásluhy v boji o osvobození Československé republiky, rozvoj demokracie a obnovu legionářských tradic. Pohnuté životní osudy pana Stanislava Lišky začínají již v mládí, kdy ilegálně opouští Protektorát Čechy a Moravu a hlásí se do naší zahraniční armády ve Francii. Po její porážce je evakuován do Anglie a stává se příslušníkem Československé obrněné brigády. Po návratu do vlasti v roce 1945 pokračuje jako důstojník v aktivní vojenské službě. Roce 1948 je přeložen do zálohy, v roce 1949 zatčen, odsouzen za velezradu a vězněn až do roku 1960.
Po 17. listopadu 1989 je rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě. Plukovník Liška je nositelem československých a spojeneckých vyznamenání. V roce 2004 ho francouzský prezident jmenoval rytířem Řádu čestné legie a v roce 2007 mu byla udělena Pamětní medaile Československé obce legionářské 1. stupně za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic. Je dlouholetým předsedou Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu a předsedou prostějovské Jednoty Československé obce legionářské.

Jiří Novák - za vynikající sportovní úspěchy během celé sportovní kariéry a za reprezentaci města Prostějova na mezinárodní úrovni je cena města Prostějova udělena panu Jiřímu Novákovi. Jiří Novák je vynikající sportovec, tenista, jeden z pěti nejlepších hráčů české historie, který v tomto roce za sebou zavřel bránu profesionálního tenisu. Během sportovního působení reprezentoval nejen barvy Prostějova, ale i celé České republiky. Podařilo se mu získat sedm turnajových titulů.

Brigádní generál Ing. Ondrej Páleník - za spolupráci posádky Prostějov s městem, za prezentaci města Prostějovav zahraničí. Ondrej Páleník stál v čele jednotky speciálních sil na dvou bojových misích v Afghánistánu v roce 2004 a 2006. Město Prostějov prezentuje při různých příležitostech nejen v České republice, ale i v zahraničí. Prosazuje demokratické a humanitární myšlenky a neustále šíří myšlenky o úzké propojenosti mezi posádkou a městem. Svým postojem a přístupem dosáhl ve výchově vojáků pocitu hrdosti na službu v mateřském městě Prostějov – městě výsadkářů. Cena města Prostějova byla navržena jako výraz ocenění za úzkou a dobrou spolupráci posádky Prostějov s městem.

Karel Pokorský - za organizaci ekologických aktivit a celoživotní přínos pro ochranu přírody. Karel Pokorský je zakládající člen Českého svazu ochránců přírody na Prostějovsku a svého času předsedou této prostějovské organizace. Je nadšeným propagátorem ochrany přírody, dlouholetý správce biokoridoru Hloučela a aktivní realizátor projektu „Výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela.“

ceme-4-mala.jpg

zleva stojící: Josef Dolívka, Stanislav Liška ml., Jiří Novák, Karel Pokorský, Ondrej Páleník
zleva sedící: Blahoslav Adamík, Zuzana Kolbová

Vytvořeno 22.7.2010 7:55:23 | přečteno 897x | PaedDr. Alena Dvořáková
load