Úvodní strana > Občan > Osobnosti města > Cena města Prostějova > Ceny města Prostějova za rok 2007

Ceny města Prostějova za rok 2007

 

Udílení Cen města Prostějova 2007

V úterý 27. května bylo Zastupitelstvem města Prostějova oceněno celkem pět osobností. Skleněný krystal z dílny skláře Jankuje si odnesli:

PhDr. Marcella Dostálová, autorka sedmi pohádkových a básnických sbírek, jejichž význam přesáhl region Prostějova, autorka pohádkových knih pro děti a mládež a sbírek pro dospělé, která spolupracuje také se zdravotně znevýhodněnými dětmi.

Helena Bajgarová, za přínos k výchově mládeže, účast osobní i jejích žáků a studentů na recitačních a literárních soutěžích, kde úspěšně reprezentovali školu, dlouholetá předsedkyně a kronikářka ženského pěveckého sboru Vlastimila.

Karel Hejdušek in memoriam, za zásluhu o kulturní život v Prostějově, dlouholetý sbormistr Orlice a Vlastimily.

JUDr. Ladislav Vavrouch, za přínos v boji za demokracii a proti komunismu, dlouholetý politický vězeň.

PhDr. Miroslav Černošek, za propagaci města Prostějova v oblasti kultury a sportu.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí MěÚ v Prostějově

 

Vytvořeno 22.7.2010 7:54:03 | přečteno 597x | PaedDr. Alena Dvořáková
load