Úvodní strana > Občan > Osobnosti města > Cena města Prostějova > Ceny města Prostějova za rok 2010

Ceny města Prostějova za rok 2010

Ceny města Prostějova 2010

V úterý 17. 5. 2011 byly v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně předány Ceny města Prostějova za rok 2010.

PhDr. Hana Bartková

Publikační a přednášková činnost věnovaná regionální historii, vlastivědě a literatuře; výzkum drobných sakrálních staveb; mapování památek Prusko-rakouské války na Prostějovsku


Otakar Hanzelka
in memoriam

Celoživotní sbormistrovská a pěvecká činnost; organizování pěveckých slavností; nedožité devadesáté narozeniny;
Dlouholetý člen ČSOP; aktivní práce v ochranářské činnosti; dlouhá léta nezištně a precizně zajišťoval hospodaření organizace

Arnold Prokop

Přínos v kulturní oblasti; multiinstrumentalista (klavír, saxofon, fagot, flétna, …); úspěšný hudební pedagog; aktivní hudebník

Ing. Jiří Rozehnal

Odborný projektant v oboru vodárenství, který se celoživotně podílel na obnově a rozvoji vodárenské a kanalizační infrastruktury města Prostějova v rámci Vodovodů a kanalizací Prostějov, a.s.

Ing. Jan Tesař

Dlouholetá obětavá a svědomitá práce pro rozvoj města Prostějova


Mgr. Jana Zikmundová

Celoživotní práce v kultuře; přínos pro rozvoj Městského divadla v Prostějově; dlouholetá předsedkyně programové komise Wolkerova Prostějova

 

Vytvořeno 21.4.2015 14:24:06 | přečteno 568x | Ing. Petra Meisselová, LL.M.
load