Úvodní strana > Občan > Osobnosti města > Cena města Prostějova > Ceny města Prostějova za rok 2012

Ceny města Prostějova za rok 2012

V úterý 21. 5. 2013 v 10:00 hodin byly v obřadní síni prostějovské radnice předány Ceny města Prostějova za rok 2012, a to následujícím osobnostem:

PaedDr. Jiřímu Kremlovi - za dlouholetou podporu mládežnického sportu a tělovýchovy, dlouholeté působení v Komisi pro mládež a tělovýchovu Rady města Prostějova.

Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov – za šíření tradice mužských pěveckých sborů. Orlice v letošním roce oslaví 150 let od svého vzniku.

Bohuslavu Pacholíkovi – za soustavné a dlouhodobé zaznamenávání života v regionu; čtyři desítky let vystavuje a publikuje v regionu.

Mgr. Aleně Spurné – za působení v oblasti školství a kultury, v letech 2003 – 2013 byla ředitelkou Městského divadla v Prostějově, kdy navázala na tradici vynikající moravské stagiony.

PhDr. Miroslavu Šmídovi – za mnohaletou činnost v oblasti muzejnictví, archeologie a výtvarnou činnost propagující Prostějov.

Zdenku Vychodilovi – za více jak padesátiletou obětavou a nenapodobitelnou činnost pro veřejnost našeho města v oblasti sportu, osvětové práce a propagace města Prostějova.

Ceny města Prostějova se udílejí od roku 2006. Celkem bylo oceněno 48 osobností a 2 hudební subjekty. Kompletní přehled oceněných osobností, formulář pro návrh na udělení a pravidla pro udělení Ceny města Prostějova naleznete na webu města pod následujícím odkazem: https://www.prostejov.eu/cz/turista/o_meste/slavne-osobnosti/ceny-mesta-prostejova.html

ceny_12_web1.jpg   ceny_12_web2.jpg

ceny_12_web3.jpg   ceny_12_web4.jpg

Vytvořeno 5.1.2016 15:38:43 | přečteno 454x | Mgr. Jana Gáborová
load