Úvodní strana > Občan > Osobnosti města > Cena města Prostějova > Ceny města Prostějova za rok 2016

Ceny města Prostějova za rok 2016

Oceňování významných osobností probíhalo v obřadní síni radnice 15.5. 2017 od 10 hodin. 

Do konce února mohli občané, organizace nebo občanská sdružení nominovat jakoukoli významnou osobnost nebo kolektiv, jejichž práce znamená přínos pro město Prostějov.

„V uplynulých letech byla Cena města udělena mnoha osobnostem, jejichž práce je rozmanitá. Od šíření demokracie, přes celoživotní práci v divadelnictví až třeba po činnost literární či hudební,“ uvedla před nedávnem vedoucí Odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějova Jaroslava Tatarkovičová s tím, že Ceny města Prostějova se udílejí již od roku 2006.

Tradiční "krystal" od uměleckého skláře Jana Jankůje dnes obdrželi:

Jiří Andrýsek byl vyznamenán Cenou města Prostějova 2016 za pořádání fotografických výstav a reprezentace měst Prostějova

Po ukončení studia se Jiří Andrýsek aktivně zapojuje do spolkového fotografického dění v Prostějově. V 80. letech minulého století zakládá fotografickou skupinu FO3, která se prezentuje na různých fotografických uměleckých soutěžích a výstavách.  Od roku 1990 se živí jako fotograf, kdy dokumentuje i různé události a akce v městě Prostějově a v Olomouci. Ve foyer kina Metro 70 s podporou města Prostějova 13 let organizuje výstavy umělecké fotografie. Tento prostor se tímto stává čistě fotografickou galerií v našem regionu. Za tuto dobu zde proběhlo 120 výstav umělecké fotografie. Jako galerista vyhledával Jiří Andrýsek začínající, ale vyspělé autory.  Do Galerie kina Metro 70 tak přivedl a představil tvorbu republikově, evropsky i celosvětově uznávaných autorů – například Václava Sojku, Zdenka Lhotáka nebo Roberta Hlavicu. V roce 2008 a 2010 pořádal přehlídku současné fotografické tvorby – Salon hanáckých fotografů, kde vystavilo své fotografie 50 fotografů z Prostějovska, Olomoucka, Přerovska, Vyškovska, Lipenska i Hranicka. Vlastní tvorbu prezentoval asi na 22 výstavách. Nejvýznamnějším výstavním souborem byl sociální dokument ze života pracovníků v bývalém Agrostroji z osmdesátých let minulého století s názvem 8 a ½ hodiny, kterou vystavil nejen v Prostějově, ale i v Kolíně a v Muzeu umění v Olomouci. Za tyto aktivity byl Jiří Andrýsek v roce 2009 odměněn Cenou Olomouckého kraje. 

PhDr. Marie Dokoupilová za celoživotní vědeckou práci a četnou publikační činnost o historii města Prostějova.

PhDr. Marie Dokoupilová pochází ze Šumvadlu a téměř celý svůj profesní život je spojena s prostějovským muzeem, kde má na starosti mladší dějiny. Je odbornicí na židovské osídlení našeho města, napsala řadu článků v odborném tisku a má za sebou řadu pravidelných referátů na konferencích Židé a Morava. Je také autorkou řady výstav na podobné téma nejen v Prostějově, ale i v Olomouci a jiných městech. Zpracovala také velkou expozici o dějinách prostějovských Židů a podílí se i na výzkumných pracích spojených s pietní obnovou židovského hřbitova. Spolupracuje i s mnoha amatérskými badateli, díky čemu přišlo muzeum k zajímavým artefaktům z předválečné doby se vztahem k dějinám Židů v Prostějově. Marie Dokoupilová je také autorkou expozice o Jiřím Wolkerovi a spoluautorkou mnoha výstav, které se váží k novějším prostějovským dějinám. V neposlední řadě je kurátorkou sbírky a pozůstalosti Jiřího Wolkera a celé jeho rodiny. Zmiňme také vlastní knižní dílko “Co belo a ož nigdá nebode”. Marie Dokoupilová patří k těm lidem, kteří svůj život zasvětili na první pohled nenápadné práci, za kterou si zasloužila Cenu města Prostějova za rok 2016.

JUDr. František Doležel in memoriam za celoživotní boj za pravdu, spravedlnost a lidská práva.

Nejsilnějšími stránkami v životě pana JUDr. Františka Doležela byly morálka, pravda a spravedlnost, které uplatňoval nejen ve svém soukromém, ale i profesním životě. Tyto hodnoty se projevily již v těžkém období 2. světové války.  O tomto období prohlásil: „Po celou dobu útlaku jsem ze všech sil každé osobě Gestapem pronásledované pomáhal, aniž bych se staral o její politickou příslušnost. Za úplně mně neznámé lidi neváhal jsem tudíž nejen sebe, ale i svoji rodinu vydati v nebezpečí smrti, jen abych hájil ujařmenou vlast, spravedlnost a osoby pronásledované Gestapem“. Po osvobození v roce 1945 se stal státním zástupcem v Olomouci. O svém začátku píše: „Ve své nové funkci jsem byl zklamán nezákonným počínáním různých osob, které vedly k hrubému porušení čs. zákonů v naší osvobozené vlasti. Řídil jsem se zásadou, že v našem státě musí platit zákon, spravedlnost a lidskost a chceme-li býti soudci zvěrstev, nesmíme je v nejmenším činiti. Pochopitelně nebral jsem nejmenší zřetel k politické příslušnosti těchto obviněných, ať se vetřeli do kterékoliv politické strany, ježto trestné činy páchali sami a také za ně byli sami odpovědni“. Tímto striktním postupem si však mnoho z těchto osob znepřátelil a v roce 1948 byl na příkaz ústředí StB zatčen a obviněn za zneužití své úřední povinnosti, protože vědomě stíhal osoby jen proto, že byl prý zaujat kvůli jejich politické příslušnosti ke KSČ. Po sedmi letech vězení, ztráty občanských práv a poloviny veškerého majetku byl František Doležel propuštěn. Prošel řadou zaměstnání, než se mu podařilo opět sehnat práci v právnickém oboru na ředitelství restaurací a jídelen v Bruntále.  Pracoval až do své smrti v roce 1972. V roce 1989 se dočkal plné rehabilitace.

JUDr. Jarmila Pospíšilová za celoživotní literární tvorbu, která mnohonásobně překračuje hranice regionu.

JUDr. Jarmila Pospíšilová vystudovala práva a od roku 1993 pracuje jako advokátka. K literatuře ji to však táhne po celý život. Je pro ni zdrojem nejen nových vědomostí, ale i rozptýlení. Prozatím napsala 16 knih. Její oblíbenou četbou jsou detektivky, kterým se i jako autorka věnuje. Jarmila Pospíšilová je přesvědčená o tom, že tento žánr má velký potenciál a že dobrý detektivní román může být současně i kvalitním literárním dílem. Kromě několika knih s touto tematikou napsala i společenský román a v současné době pracuje na dalším. Psaní je pro ni nejen záliba, ale poskytuje jí i určitou protiváhu k náročné profesi. Náměty čerpá výlučně ve své vlastní fantazii. Díky své práci však poznala mnoho lidských příběhů a osudů, a to jí umožňuje vytvářet zápletky svých knih. Nechává jednat vymyšlené postavy tak, aby působily věrohodně a čtenář z nich získal autentický dojem. Její detektivky jsou vesměs zasazeny na venkov a kloubí se v nich znalost tohoto prostředí s problémy současného života. Ve společenských románech klade spíše důraz na mezilidské vztahy.

Bc. Dana Zbořilová je cena města Prostějova 2016 udělena za propagaci města Prostějova na mezinárodní úrovni a dlouholetou činnost v oblasti sportu.

Bc. Danu Zbořilovou k plavání přivedli v šesti letech rodiče. Začínala jako bazénová plavkyně. Vyzkoušela i různé sporty, ale nakonec zůstala u silniční a dráhové cyklistiky a u dálkového a zimního plavání. Od roku 1993 je členkou TJ Haná Prostějov oddílu dálkového a zimního plavání. 14. 8. 2001 přeplavala jako druhá žena Česka kanál La Manche za 11:56 hod. Dana Zbořilová je také několikanásobnou mistryní České republiky a několikanásobnou vítězkou Českého poháru v zimním plavání. Reprezentovala Prostějov i naši republiku na mnoha mezinárodních akcích. Je mezinárodní mistryní Německa, vícemistryní Polska v zimním plavání. Na prestižním světovém poháru v dálkovém plavání ve Švýcarsku získala 4. místo. V březnu roku 2016 se stala mistryní světa v zimním plavání, které se konalo v sibiřské části Ruska. Dana Zbořilová se sportu věnuje nejen jako aktivní závodnice, ale také jako trenérka a rozhodčí.  Od roku 1995 aktivně trénuje mládež v plavání a cyklistice, věnuje se výuce spinningu, organizování plaveckých a sportovních akcí nejen pro registrované sportovce, ale i pro širokou veřejnost. Známé jsou i její besedy o otužování a sportu. V letošním roce dovedla, již potřetí, oddíl dálkového a zimního plavání k třetímu místu v Českém poháru družstev zimního plavání.

Kompletní přehled oceněných osobností a pravidla pro udělení Ceny města Prostějova naleznete na webu města pod následujícím odkazem:

https://www.prostejov.eu/cs/volny-cas/o-meste/osobnosti-mesta/cena-mesta-prostejova/

Cena města Prostějova 2016

předávání Cen města Prostějova 2016 (43)

předávání Cen města Prostějova 2016 (43)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (42)

předávání Cen města Prostějova 2016 (42)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (39)

předávání Cen města Prostějova 2016 (39)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (34)

předávání Cen města Prostějova 2016 (34)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (40)

předávání Cen města Prostějova 2016 (40)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (35)

předávání Cen města Prostějova 2016 (35)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (37)

předávání Cen města Prostějova 2016 (37)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (36)

předávání Cen města Prostějova 2016 (36)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (41)

předávání Cen města Prostějova 2016 (41)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (38)

předávání Cen města Prostějova 2016 (38)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (33)

předávání Cen města Prostějova 2016 (33)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (32)

předávání Cen města Prostějova 2016 (32)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (31)

předávání Cen města Prostějova 2016 (31)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (30)

předávání Cen města Prostějova 2016 (30)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (29)

předávání Cen města Prostějova 2016 (29)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (28)

předávání Cen města Prostějova 2016 (28)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (27)

předávání Cen města Prostějova 2016 (27)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (26)

předávání Cen města Prostějova 2016 (26)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (25)

předávání Cen města Prostějova 2016 (25)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (24)

předávání Cen města Prostějova 2016 (24)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (23)

předávání Cen města Prostějova 2016 (23)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (22)

předávání Cen města Prostějova 2016 (22)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (21)

předávání Cen města Prostějova 2016 (21)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (20)

předávání Cen města Prostějova 2016 (20)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (19)

předávání Cen města Prostějova 2016 (19)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (18)

předávání Cen města Prostějova 2016 (18)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (17)

předávání Cen města Prostějova 2016 (17)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (15)

předávání Cen města Prostějova 2016 (15)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (14)

předávání Cen města Prostějova 2016 (14)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (12)

předávání Cen města Prostějova 2016 (12)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (11)

předávání Cen města Prostějova 2016 (11)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (13)

předávání Cen města Prostějova 2016 (13)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (10)

předávání Cen města Prostějova 2016 (10)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (9)

předávání Cen města Prostějova 2016 (9)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (7)

předávání Cen města Prostějova 2016 (7)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (8)

předávání Cen města Prostějova 2016 (8)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (6)

předávání Cen města Prostějova 2016 (6)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (5)

předávání Cen města Prostějova 2016 (5)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (4)

předávání Cen města Prostějova 2016 (4)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (3)

předávání Cen města Prostějova 2016 (3)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (2)

předávání Cen města Prostějova 2016 (2)

 
předávání Cen města Prostějova 2016 (1)

předávání Cen města Prostějova 2016 (1)

 
PhDr  Marie Dokoupilová

PhDr Marie Dokoupilová

 
JUDr  Jarmila Pospíšilová

JUDr Jarmila Pospíšilová

 
JUDr  František Doležel in memoriam cenu přebírá Medarda Pustajová

JUDr František Doležel in memoriam cenu přebírá Medarda Pustajová

 
Bc  Dana Zbořilová

Bc Dana Zbořilová

 
Jiří Andrýsek

Jiří Andrýsek

 
 
Vytvořeno 21.6.2017 14:03:07 - aktualizováno 21.6.2017 14:16:16 | přečteno 1087x | Anna Kajlíková
load