Skála Eduard

Eduard Skála (1842 - 1918)

Narodil se 17. 9. 1842 ve Věrovanech jako syn učitele, který pak byl povolán do Prostějova. Reálku vystudoval v Olomouci a Budapešti a techniku v Praze. Nějakou dobu působil jako suplující profesor na reálce v Opavě, ale pak se začal věnovat cukrovarnické práci, se kterou začal v Bedihošti. Byl také činný v cukrovarech v Přerově, Kroměříži, Chropyni a Břeclavi - vynikal jako cukrovarnický odborník jak po stránce technické, tak i obchodní. V roce 1884 přesídlil z Břeclavi do Prostějova.
Po čase se Eduard Skála dostal do obecního výboru města Prostějova, do městské rady a nakonec se stal náměstkem starosty města. Byl také předsedou kuratoria muzea (které pomáhal založit), předsedou Besedy a Orlice (vynikal jako zpěvák a pianista).
V zemských volbách roku 1896 byl na šestileté volební období zvolen poslancem za město Prostějov. Poslancem v říšské radě byl po dobu 10 let a poprvé byl zvolen v roce 1897 za městskou skupinu Olomouc - Prostějov - Německý Brodek. Jako poslanec se ujímal práv a potřeb nejen svého politického okresu, ale i jiných míst, za což byl jmenován čestným občanem měst Kyjov, Hranice, Mariánské Hory nebo obce Stražisko aj.
V Prostějově byl zvolen čestným občanem 22. 3. 1907. V roce 1912 na počest jeho sedmdesátých narozenin městské zastupitelstvo nazvalo náměstí mezi zámkem a sokolovnou náměstím Eduarda Skály.
Zemřel 2. 1. 1918 v Prostějově.

(použité materiály byly získány a použity se svolením potomka pana Eduarda Skály, pana Tomáše Skály) 

Fotodokumentace z rodinného archívu

Blahopřání k 70. narozeninám od Průmyslového a národopisného muzea města Prostějova

Blahopřání k 70. narozeninám od Průmyslového a národopisného muzea města Prostějova

 
Blahopřání k 70. narozeninám od Ústřední matice školské v Praze

Blahopřání k 70. narozeninám od Ústřední matice školské v Praze

 
Článek v Hlasech z Hané ze 14. 9. 1912 k příležitosti 70. narozenin

Článek v Hlasech z Hané ze 14. 9. 1912 k příležitosti 70. narozenin

 
Děkovný dopis rektora c.k. české vysoké školy technické

Děkovný dopis rektora c.k. české vysoké školy technické

 
Děkovný dopis Vojty Náprstka z Průmyslového muzea v Praze

Děkovný dopis Vojty Náprstka z Průmyslového muzea v Praze

 
Děkovný dopis Pěveckého sboru moravských učitelů

Děkovný dopis Pěveckého sboru moravských učitelů

 
Tablo Pěveckého sboru moravských učitelů v čele s Eduardem Skálou

Tablo Pěveckého sboru moravských učitelů v čele s Eduardem Skálou

 
Roční lístek II. třídy c.k. rakouské státní dráhy

Roční lístek II. třídy c.k. rakouské státní dráhy

 
Průkazka poslance

Průkazka poslance

 
Prohlášení Eduarda Skály při ukončení politické činnosti

Prohlášení Eduarda Skály při ukončení politické činnosti

 
Uznání městské rady pro Eduarda Skálu

Uznání městské rady pro Eduarda Skálu

 
Návrh městské rady na pojmenování náměstí - lícová strana

Návrh městské rady na pojmenování náměstí - lícová strana

 
Návrh městské rady na pojmenování náměstí - rubová strana

Návrh městské rady na pojmenování náměstí - rubová strana

 
Nekrolog k úmrtí Eduarda Skály uveřejněný v Hlasech Hané ze dne 5. 1. 1918

Nekrolog k úmrtí Eduarda Skály uveřejněný v Hlasech Hané ze dne 5. 1. 1918

 
Zpráva o pohřbu uveřejněná v Hlasech Hané ze dne 9. 1. 1918

Zpráva o pohřbu uveřejněná v Hlasech Hané ze dne 9. 1. 1918

 
 
Vytvořeno 7.7.2009 15:15:44 - aktualizováno 18.1.2019 9:27:58 | přečteno 1399x | Anna Kajlíková
load