Úvodní strana > Samospráva > Partnerská města > Borlänge (Švédsko)

Borlänge (Švédsko)

Borlange_sveatorget.jpg

V současné době neprobíhá aktivní spolupráce.


PROBOR - společný projekt mezinárodní spolupráce měst Prostějova a Borlänge

Co to je PROBOR

Slovo PROBOR je zkratkou jmen dvou partnerských měst, českého města PROstějova a švédského města BORlänge.

PROBOR je projektem mezinárodní spolupráce těchto měst v několika oblastech.

Ačkoliv samotný projekt PROBOR byl do programu Evropské unie o mezinárodní spolupráci ECOS-OVERTURE přihlášen v roce 1997 s prvními česko – švédskými kontakty na komunální úrovni se setkáváme již začátkem roku 1996.

Samotná skutečnost, že projekt PROBOR nepřerušil svou činnost a nalezl své pokračování po komunálních volbách v obou městech a neschválení v programu ECOS-OVERTURE, svědčí o cílevědomé snaze představitelů měst Prostějova a Borlänge v rozvíjení spolupráce na mezinárodní úrovni.

PROBOR - dlouhobobé a krátkodobé cíle projektu

Hlavním dlouhodobým cílem je rozvinout spolupráci mezi regionem Borlänge (Švédsko), okresem Prostějov a regionem Střední Morava (Česká republika). Projekt je soustředěn do následujících oblastí:

· Zlepšit činnost státní správy a samosprávy a podpořit účast občanů v demokratických procesech
· Definovat oblasti a rozvinout formy dlouhodobé spolupráce pro místní a regionální rozvoj
· Podporovat proces internacionalizace regionů
· Vytvořit a přispívat do regionální mezievropské sítě v rámci EU
· Vyměňovat si zkušenosti a know-how
· Nalézt možnosti efektivního využití výpočetní techniky v procesu rozvoje
· Rozvinout společnou platformu pro dálkové vzdělávání a trénink v definovaných oblastech spolupráce
· Usnadnit a podporovat obchod a turistiku mezi těmito dvěma státy
· Postupně rozvinout spolupráci ve směru ke stále širším kontaktům mezi lidmi jako prostředku k hlubšímu porozumění evropské kulturní rozmanitosti

Význam projektu pro obě strany

Prostějov

Prostějov má omezené zkušenosti z účasti v programech EU týkajících se regionálního rozvoje a potřebuje rozvinout mezinárodní kontakty. Projekt PROBOR bude významnou součástí prací v následujících oblastech:

· Rozvoj místní a regionální správy
· Zvýšení pravomocí podnikat opatření týkajících se místního ekonomického rozvoje
· Využití výpočetní techniky pro navázání kontaktů mezi regionem Střední Morava a Borlänge
· Otevření mezinárodních trhů pro firmy v regionu Střední Morava prostřednictvím spolupráce mezi českými a švédskými úřady a podniky
· Rozvoj využití výpočetní techniky pro potřeby:

  • vedení projektu
  • dálkového vzdělávání
  • komunikace mezi regiony Borlänge a Střední Morava
  • mezifiremních kontaktů

· Rozvoj dopravního systému na střední Moravě se zaměřením na síť cyklistických stezek
· Provedení předběžných studií za účelem zvýšení informovanosti expertů a úřadů pro plánování v regionu tím, že Prostějov bude použit jako pilotní objekt pro fyzicko-hospodářský plán se zaměřením na dopravní systém
· Vyvinutí dlohodobého systému zpracovávání odpadu

Borlänge

· Jako relativně nový člen EU má město Borlänge omezené zkušenosti z účasti v nadnárodních programech EU týkajicích se regionálního rozvoje
· Město má však značně široké zkušenosti s mezinárodními projekty typu nabízeného ECOS-Overture. Projekt PROBOR přispívá ke zvýšení mezinárodních kontaktů
· Rozvoj místní a regionální správy
· Vypracování výhledového plánu pro rozvoj řízení místní a regionální správy
· Zvýšení pravomocí v otázkách místního ekonomického rozvoje
· Rozvoj využití výpočetní techniky pro potřeby:

  • vedení projektu
  • dálkového vzdělávání
  • komunikace mezi regiony Borlänge a Střední Morava
  • mezifiremních kontaktů

· Navázání mezinárodních obchodních kontaktů prostřednictvím spolupráce mezi švédskými a českými úřady a podniky

Přispění projektu k rozvoji dlouhodobé spolupráce

Plnění cílů

Partneři byli a jsou ve shodě na tom, že hlavním cílem projektu PROBOR je prověřit předpoklady a vytvořit platformu pro dlohodobou spolupráci ve výše definovaných oblastech. Během období 1996-1999 umožnily prováděné práce a předběžné studie určit zaměření pokračujících aktivit v rámci jednotlivých oblastí spolupráce.

Vztah k Evropě/EU

Náplň aktivit v rámci projektu PROBOR byla řízena podle původního plánu. Zatím nebyly formulovány nové oblasti spolupráce. Naproti tomu byla činnost podstatně prohloubena a zkvalitněna. Tím, že Česká republika je jednou ze zemí usilujících o členství v Evropské unii, jsou otázky EU vysoko na seznamu priorit. Jednání o členství ovlivňuje rovněž zaměření činnosti na místní a regionální úrovni. Proto bylo na všechny pracovní oblasti projektu nahlíženo z perspektivy EU.

Potřeba širšího výměnného programu

V průběhu projektu jsme zaznamenali žádost ze strany okresních politiků a správy o rozšíření výměny zkušeností. Rychle probíhající změny ve společnosti, globální ekonomika a počítačová revoluce činí regiony stále více závislými na mezinárodní spolupráci v mnoha oborech lidské činnosti.

Vliv na meziregionální partnerství

Projekt ukázal, že meziregionální projekty spolupráce:
· Dynamicky ovlivňují místní a regionální spolupráci
· Mají vliv na změny organizačních struktur a správy
· Mají pozitivní účinek ve smyslu zvýšení vzájemného porozumnění mezi jednotlivými kulturami na individuální úrovni

Místní a regionální rozvoj – potřeba regionální spolupráce

Z našich předběžných studií a setkání jasně vyplynulo to, že města jako Borlänge a Prostějov jsou příliš malé na to, aby se v budoucnu prosadily na vyšší úrovni. Musí vyvinout a vést efektivní projekty rozvoje v mnoha oblastech. České vesnice a města tradičně pracují nezávisle. Cílem je zřízení nových struktur a forem meziregionálních a meziokresních projektů. Projekt PROBOR je dobrým malým příkladem, jak lze tohoto dosáhnout. Spolupráce přináší prospěch oběma stranám.

Od lidí k lidem – kulturní výměna

Organizace projektu přinesla mnoho osobních kontaktů mezi těmito dvěma městy. Zárověn se ukázalo, že je potřeba nadále rozšířit tyto kontakty o občany a podniky v našich regionech.

Proto plánujeme prozkoumat možnosti, které se nabízejí v pokračující spolupráci, především v zapojení kulturních pracovníků a NGO.

Společná internetová stránka a na internetu založený interaktivní program dálkového vzdělávání

Zřízením společné internetové stránky a vyvinutím systému First Class Client v interaktivní internetovou platformu doufáme v umožnění lepší organizace projektu a ve zlepšení našeho vzdělávacího programu.

Rozšiřování výsledků

· V rámci projektu PROBOR byly organizovány konference jak v Prostějově a Olomouci tak v Borlänge za účelem poskytnutí informací o jeho výsledcích
· Zprávy o projektu byly pravidelně předávány řídícím komisím
· Velvyslanectví Švédska v České republice a Velvyslanectví ČR ve Švédsku byly rovněž seznamovány s výsledky a vyjádřily projektu podporu
· Zainteresované samosprávné orgány byly informovány zúčastněnými experty
· Projekt byl při několika příležitostech prezentován v místním tisku

Přehled činnosti od roku 1996 do roku 2000

8.7.2009 13:01:15 | přečteno 803x | richard.sedlak | Celý článek
 

Spolupráce škol

8.7.2009 12:55:36 | přečteno 612x | richard.sedlak | Celý článek
 

Letter of Agreement

7.7.2009 12:28:02 | přečteno 556x | richard.sedlak | Celý článek
 
Vytvořeno 8.7.2009 12:55:08 - aktualizováno 29.12.2020 10:48:27 | přečteno 1587x | Richard Sedlák
load