Úvodní strana > Samospráva > Partnerská města > Borlänge (Švédsko) > Přehled činnosti od roku 1996 do roku 2000

Přehled činnosti od roku 1996 do roku 2000

Rok 1996

 • Duben
  Starosta Georg Karlsson a vrchní ředitel Bengt Lindström (Borlänge) jsou pozváni na návštěvu Prostějova k předběžným diskuzím o formě a zaměření budoucí spolupráce
 • Srpen
  Starosta Jan Šverdík (Prostějov) a Jaroslav Kašpárek (Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy (Olomouc) navštěvují Borlänge, aby zde jednali s politiky a okresními činiteli pod vedením starosty Georga Karlssona a vrchního ředitele Bengta Lindströma (Borlänge)
 • Prosinec
  Město Prostějov a Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy (Olomouc) prezentují návrh hlavních směrů nadcházející spolupráce  

Rok 1997

 • Jaro
  Vedoucí projektu Jaroslav Kašpárek přijíždí třikrát do Borlänge, aby zde jednal mj. s ekonomickým a turistickým oddělením, Borlänge Energi AB, Näringslivet Falun-Borlänge, sekcí výpočetní techniky, Vägverket, Teknikdalen. Vypracování konkrétního popisu projektu
 • Září
  Přihláška projektu je zaslána Komisi EU (ECOS-Overture Micro projects) 9.9.1997
 • 14/10
  Delegace z Prostějova skládající se z 15 firem a 10 politiků a městských činitelů navštěvuje Borlänge, aby se zde zůčastnila veletrhu v Kupolen a seminářů
 • 27/10
  Při této příležitosti je pořádána konference za přispění Velvyslanectví ČR - jednání a studijní návštěvy
 • 4/11-9/11
  Konference v Prostějově, účast delegace z Borlänge - účastníci: starosta Georg Karlsson, starosta Peter Hultqvist, vrchní ředitel Bengt Lindström, městský architekt Arne Ludvigsson, ředitel Pelle Helje, koordinátor projektu Lorens Axelson. Téma: místní správa a samospráva, životní prostředí a energie, plánování a bezpečnost dopravy, řízení projektu

Rok 1998

 • Únor
  Projekt PROBOR je předběžně schválen Komisí EU, koordinátor projektu se účastní schůzky v Bruselu, aby zde zrevidoval projekt. Upravený plán projektu je schválen.
 • 26/5-31/5
  4 odborníci v příslušných oborech z Prostějova navštěvují Borlänge. Členové delegace: Naďa Popková (vedoucí delegace, vedoucí Odboru Kanceláře starosty), Jaroslav Kašpárek (vedoucí projektu), Karel Zíma (OÚ Prostějov), František Fröml (městský architekt). Téma č.1: Zparacovávání odpadů, téma č.2: Územní a dopravní  plánování, téma č.3: Řízení projektu. Zpráva podána 5.6.1998
 • Červenec
  Komise EU schvaluje projekt
 • 1/8-5/8
  Konsultant Janne Forsstedt (Borlänge) navštěvuje Prostějov a Olomouc, aby zde plánoval průzkum trhu
 • 12/8-21/8
  Ekonomové Magnus Konrad a Erik Foberg (Vysoká škola Dalarna) navštěvují Prostějov a Olomouc, aby zde společně se svými českými kolegy provedli průzkum trhu
 • 21/8-31/8
  Ekonomové Jan Tesař a Jaroslav Tesař (Prostějov) navštěvují region Borlänge, aby zde společně se svými švédskými kolegy provedli průzkum trhu
 • 6/9-10/9
  Pelle Helje a Bo Wallström (Borlänge Energi AB) a městský architekt Arne Ludvigsson navštěvují Prostějov za účelem studia zpracovávání odpadu a územního plánování
 • Září 
  Je prezentován průzkum trhu “Trade Centre”
 • 20/9
  Koordinátor projektu Lorens Axelson se účastní konference ECOS-Ouverture v Bruselu
 • Říjen
  Prezentace předběžných studií příslušným řídícím komisím. Vyhodnocení a rozeslání výsledků
 • Listopad
  Řídící komise navrhují příslušným okresním radám, aby nežádaly o prostředky pro ECOS-Overture makroprojekt, ale místo toho je ušetřily k pokračující spolupráci během období 1999-2000. Priorita je dána otázkám dálkového vzdělávání v oblastech, kterých se projekt týká
 • Podzim
  Volby do místních zastupitelství v ČR i Švédsku

Rok 1999

 • Leden
  Smlouva s Komisí EU je podepsána starosty Georgem Karlssonem (Borlänge) a Janem Tesařem (Prostějov)
 • 18/2
  Velvyslanectví ČR pořádá ve Stockholmu konferenci za účasti místopředsedy vlády ČR Egona Lánského a Česko-švédské obchodní komory
 • 3/3-7/3
  Nově zvolený starosta Prostějova Jan Tesař a také vedoucí projektu Jaroslav Kašpárek navštěvují Borlänge. Starosta Jan Tesař jedná s nově zvoleným starostou Borlänge Petrem Hultqvistem, finančním odborem a ředitelem místní správy, velvyslanec ČR ve Švédsku H.E. Tomáš Husák a tajemník pro obchod Tomáš Vacek se účastní jednání. Rozhodnutí o pokračování spolupráce podle návrhu řídících komisí. Potvrzení rozhodnutí prostřednictvím Letter of Agreements
 • 5/5- 9/5
  Návštěva Prostějova ke zhodnocení spolupráce a plánování konference. Delegace z Borlänge ve složení: Lars Ivarsson (vedoucí Odboru Kanceláře starosty), Janne Dicander (odborník přes výpočetní techniku) a Lorens Axelson (koordinátor projektu) se v Olomouci v Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy setkává s jejím ředitelem Jiřím Doležalem a manažerem programu EU Liborem Kolářem.
  • Na programu jednání bylo:
   - informace o regionální práci na přípravách vstupu ČR do EU
   - strategické plánování
   - Regionální fond EU
   - projekt PROBOR
   - rozvoj obchodního sektoru
   - kontakty s Torontem (Kanada)
   - informace ze zasedání EURADA v Bruselu
   - strategie pro výpočetní techniku a infrastrukturu

  • Setkání s velvyslancem Švédska v ČR H.E. Ingmarem Karlssonem a druhým tajemníkem Janem Sadkem. Pozvání ze strany Velvyslanectví Švédska k účasti na Filmovém a kulturním festivalu konajícím se v České republice v únoru 2000.
  • Minikonference:
   - představení servru First Class
   - obchodní kontakty

 • červenec
  Vedoucí projektu Jaroslav Kašpárek navštěvuje Borlänge, aby zde jednal s odborníkem přes výpočetní techniku Jannem Dicanderem o zřízení společného servru First Class pro rozvoj pokračujícího projektu
 • srpen
  Servr First Class proj.borlange.se je uveden do provozu
 • 21/9-26/9
  Konference v Prostějově a Olomouci,
      přednášející:  Lars Ivarsson:  Okresní správa a samospráva
                          Bo Wallström: Zpracovávání odpadu
                          Anders Lindh:  First Class Client
                          Mark Baljeu: Výpočetní technika a infrastruktura Lorens Axelson: Strategie EU
                          Arne Ludvigsson: Územní plánování
                          další účastníci: NRC, JRK, SPRIDA
      Další aktivity: návštěva v Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy
                          obchodní kontakty
                          návštěva Velvyslanectví Švédska v Praze
                          seminář na Univerzitě Jana Palackého v Olomouci
                          prezentace First Class Client
 • Listopad
  “Work – shadowing” v Borlänge. V průběhu 3 týdnů sleduje delegace z Prostějova práci svých kolegů v Borlänge. Členové delegace: Lenka Kratochvílová (MěÚ Prostějov – kancelář starosty), Jana Páleníková (MěÚ Prostějov – odbor životního prostředí a dopravy), Ladislav Průša (MěÚ Prostějov - AIS)

Rok 2000

 • Leden
  Region Spišská Nová Ves (Slovensko) kontaktuje Borlänge s přáním o zahájení meziregionální spolupráce v rámci konceptu projektu PROBOR. Vedení městského úřadu v Borlänge odpovídá kladně. První setkání zapojených stran je plánováno na období únor – březen 2000. Jeho cílem je prezentovat koncept projektu a seznámit Spišskou Novou Ves s jeho dosavadními výsledky.
 • 24/2-6/3
  Velvyslanectví Švédska organizuje ve třech českých městech Festival švédského filmu. Město Borlänge je pozváno, aby prezentovalo projekt PROBOR v Praze, Prostějově a Olomouci.
 • 24/9-27/9
  Starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař a jeho zástupce Miroslav Pišťák přijíždí na návštěvu Borlänge. Je podepsána smlouva o další spolupráci obou měst pro období 2001 – 2002 mezi starosty Janem Tesařem a Petrem Hultquistem, “Letter of Agreement”
 • 30/10-5/11
  Město Borlänge navštěvují JUDr. Danuše Vincúrová, Ing. Karin Kuklová, Ing. Antonín Zajíček, Ing. Michael Vafek.
  • Program návštěvy:
   • rondely, cyklistické stezky
   • bezpečnost dopravy, setkání na Státním úřadu pro silnice v Borlänge
   • organizace samosprávy, vyřizování záležitostí občanů
Vytvořeno 8.7.2009 13:01:15 | přečteno 776x | Richard Sedlák
load