Spolupráce škol

Město Prostějov začalo před časem spolupracovat s místními školami na jejich zapojování do mezinárodních projektů. Na základě úspěšné spolupráce s partnerským městem Borlänge ze Švédska došlo k prvním kontaktům mezi prostějovskými a švédskými školami.

Počátkem letošního roku došlo k navázání prvních kontaktů mezi Středním odborným učilištěm obchodním Prostějov a školou podobného zaměření v Borlänge. Nejprve si školy vzájemně vyměnily informace o svém zaměření a metodách výuky prostřednictvím e-mailů. Po té došlo k návštěvám obou škol, které vyústily v rozhodnutí napsat společný vzdělávací projekt.

Jelikož švédská škola již praktikuje podobný druh spolupráce s italskou střední školou podobného zaměření v Palermu, byla prostějovskému učilišti nabídnuta možnost zapojit se do projektu společně i s italskou školou. Proto proběhla ve dnech 26. - 30. října 2001 v italském Palermu přípravná schůzka mezinárodního projektu Leonardo da Vinci. Setkání se zúčastnili zástupci hotelových škol a městských úřadů ze tří zemí: Itálie (Palermo), Švédska (Borlänge) a České republiky (Prostějov).

Projekt Leonardo da Vinci je mezinárodní vzdělávací projekt, jehož cílem je umožnit studentům, učitelům a odborným pracovníkům škol navštívit své zahraniční partnery a načerpat od nich nové konkrétní vědomosti a zkušenosti.

Hlavním tématem tohoto setkání byla příprava podkladů pro výše zmíněný projekt a navázání dalších mezinárodních kontaktů, a to jak pro město Prostějov, tak pro další prostějovské školy. Účastníci setkání se seznámili s metodami výuky a vybavením místní hotelové školy. Dále měli možnost shlédnout zázemí dvou nejluxusnějších hotelů v Palermu.

Zástupci jednotlivých zemí se dohodli na další spolupráci a zavázali se k vypracování tří projektů, které budou současně předkládat svým národním vzdělávacím agenturám počátkem příštího roku. Pokud budou projekty úspěšné, dojde ke vzájemné trojstranné výměně studentů, učitelů jazyků a odborných předmětů a čerstvých absolventů škol. Termíny a počty účastníků výměny jsou již předběžně stanoveny.

Druhou prostějovskou školou, která již spolupracuje se svým švédským partnerem podobného zaměření je Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště. I na této škole byli ustanoveni lidé, kteří mají na starosti úspěšný průběh spolupráce. V současné době se jedná o vhodném typu projektu pro tento druh škol.

V květnu letošního roku proběhl ve švédském městě Borlänge tzv. Český týden, v jehož rámci probíhala další jednání se zástupci místních škol o případné spolupráci. Jako důsledek těchto jednání byla zprostředkována spolupráce mezi švédskou základní školou v Torsangu a prostějovskou základní školou. Tyto školy již mají za sebou první kontakty prostřednictvím e-mailů a v současné době se připravuje mezinárodní projekt Comenius, do něhož byla dále zapojena i  základní škola z italského Palerma.

Vytvořeno 8.7.2009 12:55:36 | přečteno 579x | Richard Sedlák
load