Úvodní strana > Samospráva > Partnerská města > Hoyerswerda (Německo)

Hoyerswerda (Německo)

s_hoyerswerda.jpg

V současné době neprobíhá aktivní spolupráce.


V roce 2008 navázalo město Prostějov partnerství se Sportovním svazem Hoyerswerda. I tento druh spolupráce spočívá zejména ve výměně studentů a jejich účasti na sportovních hrách a soutěžích.

15. – 16. června 2008 se v německé Hoyerswerdě hovořilo o možnostech sportovní spolupráce

Město Hoyerswerda, ležící na severu Saska na přímé linii Drážďany - Cottbus, patří k sedmi největším městům státu Sasko. Žijí zde Němci a lužičtí Srbové. Vzdálenost na hranice dvou sousedních členských zemí Evropské unie – Polska a Česka - je zhruba 60 km.

„Hoyerswerda je mimo jiné partnerským městem Šródy. V jarních měsících nás zástupci tamního Sportovního svazu oslovili, zda bychom nechtěli z Prostějova vypravit soutěžící na jejich žákovské a studentské sportovní hry. Tímto způsobem jsme se vlastně se zástupci Hoyerswerdy dostali do kontaktu,“ líčí radní a předseda sportovní komise Michal Müller. „Nejdříve jsme však chtěli vidět, co by účast na takových turnajích pro žáky, studenty, případně kantory přesně obnášela a zda jde o akci nahodilou nebo pravidelnou. Dohodli jsme se proto s předsedou místního Sportovního svazu, že město navštívíme a projednáme formy možné spolupráce v současné době zatím na poli sportovním,“ doplnil Müller. Zdá se, že možností se otevírá celá řada, a to především v oblasti základních a středních škol. „Dovedu si představit vzájemné měření sil na volejbalových nebo fotbalových turnajích. Němci navíc nabízejí i letní výměnné pobyty žáků, takže uvidíme, jak se spolupráce bude dále vyvíjet,“ konstatoval radní a ředitel Základní školy Palackého Jiří Pospíšil, který společně s předsedou sportovní komise Michalem Müllerem Hoyerswerdu navštívil.

Mezinárodní spolupráce zpečetěna

Za velkého zájmu německých médií a saských zemských politiků byla v sobotu 22. listopadu 2008 představena v Hoyerswerdě spolupráce města Prostějova a Sportovního svazu Lausitzer Seeland Hoyerswerda. Zpečetěním spolupráce byl pak podpis příslušné deklarace prostějovským místostarostou Pavlem Drmolou a předsedou Sportovního svazu Lausitzer Seeland Jürgenem Schröterem.

"Ze strany města jde o vyjádření vůle podporovat rozvoj kontaktů nejen v oblasti sportu, ale také v kultuře, výměně studentů, učitelů a vzájemném poznávání regionů v Sasku a na střední Moravě. Současně jsme se shodli na uspořádání mezinárodních sportovních studentských her v Prostějově v roce 2010. V pěti až šesti disciplínách změří své síly žáci a studenti Prostějova, německé Hoyerswerdy, polské Šródy a některých dalších zahraničních měst," potvrdil místostarosta Pavel Drmola.

hoyer_11_08_6-male.jpg

Podpis dohody o partnerství města Prostějova a Sportovního svazu Hoyerswerda

Partnerství navázala ZŠ Palackého a Mittelschule Hoyerswerda

Konkrétní projekty podporované městem Prostějov byly dohodnuty mezi Základní školou Palackého a Mittelschule Hoyerswerda. „V jarních měsících roku 2009 se naši žáci poprvé setkají se svými kamarády z partnerské školy. Určili jsme jednoho jazykáře, který bude mezinárodní spolupráci zaštiťovat a se školou v Hoyerswerdě jsme v kontaktu prostřednictvím elektronické pošty. Věřím, že se nám podaří umožnit žákům výměnu nejen na bázi sportovní, ale kupříkladu i na bázi jazykové," upřesnil radní a ředitel ZŠ Palackého Jiří Pospíšil.

Gymnázium Jiřího Wolkera, Leon Foucault Gymnasium Hoyerswerda a Lyceum Šróda

Podobně se má rozvíjet i spolupráce středních škol, konkrétně Gymnázia Jiřího Wolkera a Leon Foucault Gymnasium Hoyerswerda. "Spolupráce je o to cennější, že se potkávají města, organizace a lidé, kteří řeší stejné problémy a mají podobnou historii. Navíc Gymnázium Jiřího Wolkera už několik let spolupracuje s Lyceem v polské Šródě a tato škola má zároveň podepsáno partnerství se zmíněným gymnáziem v Hoyersverdě. Nyní se tak odstartuje spolupráce tří subjektů, což je mimo jiné mnohem výhodnější při čerpání evropských peněz," uzavřel radní a zástupce GJW Michal Müller.

Rýsují se detaily mezinárodních sportovních her

Ve druhé polovině dubna 2009 navštívili Prostějov zástupci partnerských měst – německé Hoyerswerdy a polské Šródy. Mimo jiné se řeč točila i kolem mezinárodních žákovských a studentských sportovních her, které se uskuteční na přelomu května a června příštího roku v Prostějově.

„Město Prostějov jako pořadatel her vytipuje ve spolupráci se školami disciplíny, v nichž se bude soutěžit, kategorie, pro které budou určeny, a pomůže s organizací her. Samotný průběh však bude záviset hlavně na školách a zejména na sportovcích z řad žáků a studentů,“ vysvětlil místostarosta Pavel Drmola s tím, že další jednání o akci proběhne už po letních prázdninách.

„Pozvali jsme partnery z Gymnázia v Hoyerswerdě a z Lycea ve Šródě na oslavy 110. výročí založení Gymnázia Jiřího Wolkera, které plánujeme na říjen 2009. Do té doby chceme zpracovat základní plán her a na podzim tuto záležitost ještě doladit. Naše spolupráce se však netýká pouze sportu, hodláme se pustit i do společných kulturních a vzdělávacích projektů. Partnerství s polským lyceem má u nás už dlouhou tradici, partnerství s gymnáziem v Hoyerswerdě rozbíháme, ale musím říct, že jsme si, jak se říká, padli do noty,“ potvrdil ředitel GJW Michal Šmucr.

Ani třetí partnerský subjekt – ZŠ a MŠ Palackého třída nezůstává pozadu. „Nejenže do mezinárodního sportovního klání vyšleme naše žáky, ale připravujeme se základní školou v Hoyerswerdě i jazykový projekt, v jehož rámci se žáci obou škol budou zdokonalovat v anglickém jazyce,“ uzavřel ředitel Základní školy v Palackého ulici Jiří Pospíšil.

hoyer-navsteva-duben091.jpghoyer-navsteva-duben092.jpg

Zástupce německé Hoyerswerdy a polské Šródy přijal na prostějovské radnici starosta Jan Tesař a místostarosta Pavel 

Vytvořeno 3.7.2014 16:15:31 - aktualizováno 29.12.2020 10:48:46 | přečteno 2320x | Richard Sedlák
load