Starší doba železná v srdci Hané

Starší doba železná v srdci Hané
Pořadatel: Muzeum a galerie v Prostějově , p. o.
Místo konání: Špalíček, Uprkova 18, Prostějov
Datum konání: 17.2.2022 až 17.7.2022
Typ akce: pro všechny
Tematická kategorie: Kulturní - výstava

Podrobný popis:

Nové unikátní nálezy nabídne výstava s názvem Starší doba železná v srdci Hané, která čerpá ze záchranných archeologických výzkumů Ústavu archeologické památkové péče v Brně. Před stavbou rodinných domů v Seloutkách u Prostějova se podařilo odkrýt několik komorových hrobů z období starší doby železné, tzv. platěnické skupiny (800-450 př. Kr.). Již dříve známé pohřebiště vyniká jak konstrukcí komorových hrobů, tak i bohatou skladbou hrobového inventáře. Jelikož se v daném období nebožtíci pálili, nachází se jejich pozůstatky v keramických nádobách tzv. popelnicích. Na dalekou cestu do záhrobí se jim přidávaly keramické nádoby, jídelní či picí servisy a často i masitý milodar. Dále byly do hrobu přidávány osobní předměty zemřelého či nějaké drobnosti ve formě osobního šperku či součásti oděvu. Po dlouhé a pečlivé práci konzervátorů se podařilo hrobový inventář zrekonstruovat a zakonzervovat. Návštěvníci uvidí nové nálezy ze selouteckého naleziště i unikátní nálezy z průmyslové zóny v Kralickém háji či významné nálezy z posledních let v našem regionu ze stejného období. Přijďte si prohlédnout předměty, které provázely naše prapředky na jejich poslední cestě. Výstava návštěvníkům nabídne zajímavý vhled do života tehdejších lidí nejen pomocí archeologických nálezů, ale i rekonstrukce nálezových situací.

Vernisáž a komentovaná prohlídka se uskuteční v pátek 13.5.2022 v 17:00 hodin.


load