Prostějovská archeologie v roce 2022

Pořadatel: KLub historický a státovědný v Prostějově
Místo konání: Státní okresní archív Prostějov, Třebízského 1
Datum konání: 21.3.2023 od 17:00 hodin
Typ akce: pro všechny
Tematická kategorie: Kulturní - přednášky
Anotace: přednáší: PhDr. Pavel Fojtík

Podrobný popis:

Již tradiční přednáška PhDr. Pavla Fojtíka z prostějovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i, konaná v rámci pravidelných akcí Klubu historického a státovědného v Prostějově, seznámí posluchače s nejzajímavějšími archeologickými objevy učiněnými v loňském roce v oblasti geografického srdce Moravy. Přiblížen bude kupříkladu odkryv kostrového pohřebiště únětické kultury starší doby bronzové u Dětkovic, hrob kultury se šňůrovou keramikou zjištěný nedaleko Dobromilic nebo zajímavý výzkum raně středověké osady v Lešanech.
Klubová přednáška se uskuteční v tradiční třetí úterý v měsíci dne 21. března 2023 v 17 hodin ve výstavním sále Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici č. 1.
Všichni jsou srdečně zváni.


load